Gallery

‘Eigenlijk is alles politiek’

Redactie

Kim Knoef had eerder niet zoveel met politiek en bestuur. De studente Verzorgende IG aan ROC van Twente in Hengelo is net achttien jaar geworden, dus gestemd heeft ze nog niet en ‘het interesseerde me ook nooit zoveel.’ Toch is dat nu een beetje veranderd. ‘Als je er goed bij stilstaat is eigenlijk alles politiek,’ zegt ze nu, tussen twee lessen door. Wat is er gebeurd?

Docente Elske Mooijman kan dat het wel verklaren. Op alle mbo’s in Nederland zijn lessen Burgerschap al een aantal jaren verplichte kost. Zo ook op ROC van Twente. Naast lessen Verzorging binnen Individuele Gezondheid geeft Elske ook lessen Burgerschap. Een verzamelnaam voor allerlei onderwerpen; van maatschappijleer tot staatsinrichting, van normen en waarden, culturen en subculturen, tot wet- en regelgeving en vitaal burgerschap. ROC van Twente biedt zelfs een practoraat Burgerschap (in het hbo is dat een lectoraat) – je kunt de lessen in één week volgen, maar de diverse onderdelen lopen ook door verschillende lessen heen.

Escaperoom

Al eerder kwam Elske in contact met de provincie Overijssel om er met studenten Democratie- of Provinciespelen te doen. Ze werd gevraagd om samen met enkele leerlingen - ook van andere scholen zoals het Deltion - in een ‘denktank’ te gaan zitten, om mee te denken over een verbeterd aanbod voor het onderwijs. Behalve Democratiespelen biedt de provincie sinds een aantal maanden ook de zogenaamde ‘escaperoom’ – waar je in een speelse en spannende vorm kunt leren over de geschiedenis van democratie in Overijssel. ‘We gaan samen met de provincie bekijken hoe we het vak Burgerschap nog meer handen en voeten kunnen geven binnen het onderwijs. En kijken hoe we de escaperoom nog beter kunnen inbedden.’ zegt Elske.

Moeilijk woord

Kim ging mee naar Zwolle, om met een groep de Escaperoom te doen. Al eerder was ze rond Prinsjesdag met een clubje naar Den Haag geweest, om kennis te maken met de Eerste en Tweede Kamer. Ook dat leek haar eerst niet zo heel interessant. ‘Politiek was voor mij alleen maar een moeilijk woord. Maar toch heb ik daar en in Zwolle een goed beeld gekregen van hoe de democratie werkt. Hoe een debat gevoerd wordt. Hoe die dingen gaan.’

Elske begrijpt best dat jongeren eigenlijk niet zo veel hebben met politiek en democratie. En in eerste instantie ook niet met die lessen Burgerschap. Wat moet je ermee? ‘Geloof me, studenten als Kim hebben een ontzettend druk leven. Dan gaat het om woonruimte, geld, studeren, om werken of stage lopen, om vrienden, uitgaan, leuke dingen doen, rijlessen.. Ze hebben zóveel aan hun hoofd. Een begrip als democratie is voor hen een ver-van-m’n-bedshow. En toch draait alles om politiek! Het gaat in het dagelijks leven immers ook om keuzes maken.’

Samen regels maken

Ook uitgaan is politiek. Hoe laat gaat de horeca dicht, wel of geen alcohol, wat kost wonen en onderwijs?; overal liggen bestuurlijke besluiten aan ten grondslag. ‘Bij besluiten zijn er altijd winnaars en verliezers, maar het gaat er om dat je samen in overleg tot beslissingen komt. Als je dat terugbrengt tot de klas, leer je fatsoenlijk omgaan met elkaar, respect voor elkaars mening hebben, samen regels maken...’

En dan wordt het tóch leuk, zegt Kim. Want al die dingen, keuzes maken, overleggen en afwegen zijn in haar vak als verzorgende van groot belang. ‘Ook in de stages die ik al heb gelopen kom je voor beslissingen te staan waarbij je samen moet afwegen en argumenteren.’

‘Neem maar een onderwerp als euthanasie,’ vult docente Elske aan. ‘Ook dat is politiek. Ik geef het vak niet omdat het verplicht is, maar omdat we met z’n allen belangrijk vinden dat jonge mensen leren voor zichzelf te denken en belangen af te wegen. Daar heb je wat aan, voor de rest van je leven.’

Sandwichmodel

De denktank kwam met goede aanvullingen op het fenomeen politieke escaperoom. ‘Je krijgt op een luchtige manier een inkijkje in het functioneren van de democratie. Maar we bedachten het sandwichmodel. Het spel is leuk, maar je moet iets vooraf doen, en ook iets ná de tijd om er echt van te kunnen leren.’ Zo bedachten ze een kwartetspel voor in de bus, als inleiding op de escaperoom, en wordt er achteraf gepraat en verslag gemaakt. ‘Zo is het iets beter ingebed binnen de Burgerschapslessen, en begrijp je beter wat je hebt gedaan.’ Samen met de provincie Overijssel en andere scholen als het Deltion College wordt samengewerkt om nog beter burgerschapsonderwijs in Overijssel aan te bieden. Deze unieke samenwerking vindt plaats vanuit onder andere het programma Overijssel doet mee! van de provincie Overijssel dat voor ogen heeft bij met name jongeren meer democratische betrokkenheid te creëren.

Kijk voor meer informatie op Overijssel doet mee!

Hengelo
Chat met Janneke
Chat met Janneke