Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Gallery

Het goed gevulde bord van Gert Harm ten Bolscher

Redactie

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is de oudste partij van ons land maar leverde niet eerder een gedeputeerde in Overijssel. Gert Harm ten Bolscher is de eerste. Het voormalig Statenlid controleerde het dagelijks provinciebestuur waar hij nu zelf deel van uitmaakt. Met landbouw, natuur, vergunningsverlening en facilitair heeft hij een goed gevuld bord. Waarop soms ook een vleesvervanger te vinden is.

Is het wennen aan de andere kant van de tafel?
,,Een beetje wel. Voorheen stelde ik de kritische vragen, nu moet ik ze beantwoorden. Het voelt nog als een rollercoaster: mijn oude functie als directeur van een installatiebedrijf uit Enschede afronden en hier beginnen. Het is geen 9 tot 5-baan, maar gelukkig word ik omringd door collega’s en deskundige ambtenaren die me helpen. Als voormalig Statenlid weet ik hoe belangrijk het is om de Staten goed mee te nemen in besluiten. Die verbinding zoek ik ook met bedrijven en instellingen. Op het provinciehuis hebben we de wijsheid niet in pacht, we moeten het samen doen met inwoners en ondernemers.’’

De coalitie bestaat uit maar liefst vijf partijen. Is dat werkbaar?
,,Zeker. We hebben in Overijssel een traditie van Noaberschap: samenwerken ondanks de verschillende achtergronden. De gevoeligheden niet benadrukken maar juist de gemeenschappelijkheid zoeken.’’

Heeft u de 7 verschillen tussen dit coalitieakkoord en het vorige al gevonden?
,,Wat goed was gooien we niet weg, we bouwen dus voort op het werk van het vorige college. Toch zijn er accentverschillen. Binnen mijn portefeuille krijgt kringlooplandbouw bijvoorbeeld meer aandacht dan vier jaar geleden. Door lokaal te produceren, voorkomen we dat we voedsel over de hele wereld moeten slepen met alle milieugevolgen van dien.’’

We produceren lokaal al veel. Moet we niet gewoon een tandje minder boeren om bijvoorbeeld de stikstofuitstoot te beperken?
,,Onze agrarische sector produceert verantwoord en efficiënt en is toonaangevend op het gebied van dierenwelzijn. Als wij daarmee stoppen en andere landen het overnemen wordt het er per saldo slechter van. Tegelijk moeten we als rentmeester zuinig omgaan met de schepping en de natuur koesteren. Agrariërs moeten op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Nu zie je al dat producenten inspelen op de vraag naar bijvoorbeeld streekproducten en vleesvervangers.’’

Liggen die ook op uw bord?
,,Ik denk er wel over na. Ik eet af en toe bewust een vleesvervanger en koop vlees uit de regio. Het is ook echt lekkerder als je weet dat het in de wei gelopen heeft waar je langsgefietst bent. Een stukje emotie denk ik. In andere landen vind ik het ook leuk om op zoek te gaan naar streekproducten.’’

U houdt niet alleen van dieren op uw bord begreep ik. 
,,Mijn opa hield vogels. Met mijn jongste zoon – we hebben vier kinderen – heb ik een volière met dwergpapegaaien en andere vogels. We gaan er ook mee naar tentoonstellingen.’’

Tot de kinderen zelf uitvliegen?
,,Mijn oudste zoon is veel weg en gebruikt ons huis in Rijssen vooral nog als postadres. Maar mijn dochter is na haar verpleegkundeopleiding juist weer thuis komen wonen. Vind ik stiekem wel gezellig.’’