Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Gallery

Eddy van Hijum: “In Overijssel gunnen we elkaar wat”

Redactie

In zijn werkkamer prijken achter zijn rug foto’s van zijn marathons, maar ook oorkondes: ‘Nominatie Beste Lokale Bestuurder van 2017 -van Binnenlands Bestuur- en ‘Overijssel meest MKB vriendelijke provincie van Nederland’. Eddy van Hijum ging voor een nieuwe ronde als gedeputeerde. Economie, financiën, deelnemingenbeleid. Zonder aarzeling.

“Omdat dit werk voldoening geeft en je in staat stelt iets te betekenen voor mensen. Het mooie van Overijssel en haar partners is: we zijn nuchter, open en zakelijk, we gunnen elkaar wat en we gaan voor resultaat. Het in Overijssel béter doen dan het landelijk gemiddelde, op economisch gebied, dat is voor mij de stip op de horizon. Dat doe je samen. Die erkenning van ‘meest MKB vriendelijke provincie’ is mooi, maar mede een verdienste van onze gemeenten. Wij staan ervoor aan de lat om ondernemers te helpen dat predicaat ook waar te kunnen maken.”

Wat zie je als mooie resultaten van de achterliggende periode?
“Gelukkig is de economie aangetrokken en zit de wind weer mee. Ook daardoor konden we de achterliggende jaren successen boeken. Er zijn dingen waar ik best trots op ben, zoals de groei van het XL Businesspark Almelo, het vliegveld Twente, waar zich in twee jaar tijd toch flinke bedrijvigheid heeft ontwikkeld en er opnieuw vliegbewegingen zijn. Ik geloof echt in de potentie van dat terrein: dat krijgt vleugels. Andere successen waren de Toerismetop die we naar Overijssel hebben gehaald, de lans die we braken voor onze Hanzesteden. De Regiodeals die zijn afgesproken.”

Ben je tevreden met het coalitieakkoord zoals het er nu ligt?
“Ik vind het een evenwichtig en werkbaar stuk, een samenhangend geheel. Waarin we niet alleen verantwoordelijkheid erkennen op onderdelen, maar waarin we ook de intentie uitspreken om de inwoner mee te nemen. Het zijn tenslotte de inwoners, de ondernemers die het moeten doen, die de rekening moeten betalen, die voor grote uitdagingen staan de komende jaren. De fysieke consequenties van de energietransitie in het landelijk gebied; zonne-energie, windenergie, daar staat echt niet iedereen voor te applaudisseren. Natura 2000, een groter aandeel in hernieuwbare energie, de verduurzaming van het landelijk gebied: het college als geheel staat voor fikse opgaven de komende vier jaar. Daar heb je iedereen wel bij nodig.

Voor de regionale economie is de uitdaging op de korte termijn: de personeelskrapte op de arbeidsmarkt. Op de lange termijn is dat de structurele verandering die zich binnen onze economie voltrekt. De digitalisering en robotica gaan ervoor zorgen dat een complete categorie van de huidige banen zal verdwijnen. Daar moeten we wat mee, willen we dat ook onze kinderen en kleinkinderen een boterham kunnen verdienen. China en Amerika plegen grote investeringen in de technologie en het onderwijs voor de toekomst, daar kunnen wij niet achterblijven, willen we niet het Openluchtmuseum van de wereld worden.”

Een lastig dossier voor jou was Lithium Werks. De gewraakte lening van 7,5 miljoen die de OostNL verstrekte. Het onderzoek naar de integriteit van betrokken bestuurders dat de PVV aankondigde. Hoe ga je daar mee om?
“Dat hoort bij je werk als bestuurder. Als er vragen zijn over een bepaald dossier vanuit de samenleving, van de volksvertegenwoordiging, dan hoor je voor de juiste antwoorden te zorgen. Vind ik niet meer dan normaal. Je hebt de plicht om goed te informeren. Wat wel nieuw is, dat het zo persoonlijk en ‘op de man’ wordt gespeeld. Nieuw in de staten is ook dat een fractie voor het eerst een WOB-verzoek doet. Dat is natuurlijk niet nodig, de staten hebben gewoon récht op volledige en juiste informatie, en niet via een WOB-verzoek. Dan vertrouwt men kennelijk het antwoord niet en is wantrouwen het uitgangspunt. Daar heb ik wel moeite mee. Maar het verandert mij niet. Voor Lithium gold dat het enige doel van de investering was: werkgelegenheid creëren. Dat lukt soms, en bij Lithium is dat niet gelukt. Dat is spijtig, maar ik hoop niet, dat het gevolg is dat we in de toekomst onze nek niet meer durven uitsteken.”

Wat ga je in de vakantieweken doen?
“Vooral wat afstand nemen en mijn hoofd leegmaken want dat is wel nodig na een heel intensief half jaar. Dan met het gezin naar Zeeuws Vlaanderen en België. Vorig jaar gingen we naar Griekenland, met de auto en de boot… dat gaf nogal wat gezucht vanaf de achterbank, dus we blijven nu wat dichter bij huis. En de vrije tijd… nou, ik hoop dat ik komend jaar weer ‘ns in de provincieband mag spelen. Want dat doe ik graag!”

Zwolle