Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Gallery

Bijna 50 Overijsselse bedrijventerreinen weer vitaal

De grote opknapbeurt

Redactie

De provincie Overijssel telt 340 bedrijventerreinen. Met samen een oppervlakte van 81 vierkante kilometer; zo groot als de gemeente Almelo. In totaal geven die bedrijventerreinen werk aan tweehonderdzevenduizend mensen. Tien jaar geleden waren bijna vijftig van die terreinen totaal verouderd of verwaarloosd. De kredietcrisis had de regionale economie al stevig in haar greep. De toenmalige Provinciale Staten namen een gedurfd besluit. Ze stelden het meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid vast. Nu, anno 2019 hebben tientallen Overijsselse bedrijventerreinen een complete metamorfose ondergaan.

Overijssel boekte succes door een werkwijze die de landelijk de aandacht trekt. De Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) werd in het leven geroepen om samen met gemeenten en ondernemers verouderde werklocaties weer vitaal te maken. Inmiddels werkt er 15 man bij de HMO. Eén van hen is Jeroen Heethaar, sinds 2010 betrokken als investeringsmanager. ‘We zijn een soort oliemannetje tussen bedrijfsleven en overheid’ zegt hij. ‘We dichten de kloof tussen gemeenten en private partijen.’

Economie gedeputeerde Eddy van Hijum omschrijft de HMO als het ‘Best bewaarde geheim van Overijssel.’ Voor elke euro die de HMO in een herstructureringsproject stopt, wordt minstens 4 euro bijgelegd door een andere partij. Meestal ondernemers. En dan gaan de schouders eronder.

Westerman, Hasselt

Op- en overslag

Een van de vele voorbeelden van zo’n gedaantewisseling is het industrieterrein Hasselt in Zwartewaterland. Een project dat in een enorm tempo werd gerealiseerd. De gemeente zat in 2014 met een deel van het terrein flink in de maag. Na het vertrek van een betonfabriek ging het snel bergafwaarts met het terrein; het onkruid reikte manshoog. Toch was het een veelbelovende plek, met insteekhavens aan het Zwartewater. Maar de grond was vervuild en de gemeente ontbraken de middelen. HMO ging aan de slag, investeerde zelf en bracht investeerders bijeen; de provincie kwam met 2,2 miljoen over de brug voor ‘openbaar gebied’. Al snel deden Scania Logistics Netherlands mee, net als Schagen Group en Westerman Logistics, gericht op de ontwikkeling van een logistiek knooppunt op het terrein: met cross- dock en warehousing (overslag en opslag). Tapijtfabriek Condor volgde met een uitbreiding van ruim 8 ha., waarvoor het oude KONOSCH terrein werd aangepakt. In totaal was er met de revitalisering zo’n 27 miljoen euro gemoeid.

Honderden banen

Jeroen Heethaar over het bedrijventerrein in Hasselt: ‘Alles klopte met elkaar. De wensen van de gemeente, de expansiedrift van Scania die op de zoektocht naar ruimte uitkwam in Hasselt, de komst van Westerman, de uitbreiding van Condor. De locatie aan het water bood mogelijkheden voor een containerterminal waar de tapijtindustrie op termijn ook gebruik van wil maken. Het programma herstructurering van de provincie. Tenslotte kwam daar de aanwijzing van Zwartewaterland als topwerklocatie/tapijtcluster nog eens bij. Ook dat werkte mee.’ Binnen een termijn van vier jaar is de ‘rotte plek’ in Hasselt opgeknapt. De bodem werd gesaneerd, er kwamen nieuwe gebouwen, voorzien van zonnepanelen voor duurzame energie. Het gerevitaliseerde terrein leverde met de komst van nieuwe bedrijvigheid driehonderd nieuwe banen op, met zicht op nog eens 150 extra.

https://www.hmo.nl/werklocaties/