Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Gallery

14 februari Diepenheim

Valentijnsbijeenkomst Natuur voor Elkaar

Redactie

Wat krijg je als je 200 mensen met een groen hart verzamelt op Valentijnsdag? Heel veel nieuwe verbindingen én concrete ideeën om Overijssel de komende jaren nog groener te maken. Van bedrijven(terreinen) tot schoolpleinen, van stadstuintjes tot landgoederen, overal gaan mensen na de bijeenkomst van Natuur voor Elkaar gemotiveerd aan de slag.

Hart voor Groen klopt!

Natuurlijk viel er weer heel wat bij te praten op deze Valentijnsdag. Want zet natuurliefhebbers bij elkaar, met welke achtergrond dan ook, dan is de passie voor groen een grote bindende factor. De aanwezigen hoorden van sociologe en emeritus-hoogleraar Iteke Weeda hoe dat nou werkt, in de liefde, en schrijver/dichter Ellen Deckwitz maakte als dagvoorzitter snel een rondje langs de Taskforce om te kijken wat er al bereikt is. Maar de middag bij De Woeste Wieven op Erve Bonkert in Diepenheim was vooral bedoeld om nieuwe verbindingen te maken en in gesprek te komen met mensen die je normaal in je eigen netwerk niet zo snel tegenkomt.

 Iteke Weeda

Op één van de workshops, over ecologie en het beschermen van soorten, was mooi te zien hoe goed die opzet geslaagd was: een enthousiaste Enschedese met een stadstuintje zat naast een ecoloog, een voormalig biologielerares naast een beleidsmedewerker. Door hun liefde voor groen ging het gesprek gemakkelijk. Die vonk moet overslaan op veel meer mensen, was de conclusie, en daarvoor is aansprekende communicatie heel belangrijk. Want heel veel Overijsselaars willen best wat doen voor groen, maar weten niet goed hoe.

Daarover ging de workshop van de communicatiespecialisten van DieZit. Want hoe spreek je de fictieve Chantal, een goedwillende stadsbewoonster, aan? Ze geniet van haar tuin, om in te zitten, maar weet bijvoorbeeld niet goed hoe ze vogels en insecten een plezier zou kunnen doen. Enthousiaste ideeën vlogen over en weer. Als Boer zoekt Vrouw zo’n hit is, waarom zou Kind zoekt Soort dan niet kunnen scoren?

Bij de negen projecten die al lopen, kunnen ze rekenen op nieuwe vrijwilligers na deze dag. Er ontstonden mooie dwarsverbanden. Zo werd het idee geboren om stagiairs van Hogeschool Van Hall Larenstein aan te haken bij de aanleg van groene schoolpleinen, waarop Landschap Overijssel goed gereedschap te leen aanbood voor die vergroening.

Bolletjebos

Verbinding maken is de kracht van Natuur voor Elkaar en ook in de andere workshops werd daar naarstig naar gezocht. Waarom zou je bij Langjarig Beheer bijvoorbeeld geen landschapselementen laten adopteren door het bedrijfsleven? De Johmabeek en het Bolletjebos ontstonden al in de hoofden van de deelnemers. Bij Vrijwilligers zou meer verbinding kunnen worden gezocht met nieuwe doelgroepen. Niet alleen Anton, maar ook Achmed bijvoorbeeld, en de wat jongere Job. Natuurwerkdagen zouden meer moeten zijn dan alleen hakken en zagen, maar ook een sociaal en cultureel aspect kunnen hebben.

Die sociale component kwam ook naar boven in het thema Groene steden en dorpen. Veel mensen hebben tabak van individualisme en willen best aanhaken bij een activiteit in hun wijk of buurt, een kans voor een gezamenlijke groene aanpak dus. Ook ondernemers kunnen verder kijken dan alleen één losse actie, zoals zonnepanelen plaatsen, en samen overleggen wat er meer kan op het bedrijventerrein, zoals meer groen tegen klimaatstress. Een belhamel, een pionier met durf dus, kan dan een goede ambassadeur zijn.

Goede wil

Boeren kunnen hun natuurinclusieve producten veel beter aan de man brengen door de plus van hun groene aanpak te laten zien. Want ook voor veel consumenten geldt dat de goede wil er wel is. Bij natuurinclusief bouwen is het van hetzelfde laken een pak: betrek het belang van de natuur al aan de voorkant bij de plannen, zet ecologen en bouwers snel samen aan tafel. Dat voorkomt lange bezwaarprocedures en helpt Overijssel te vergroenen.

Op de Mentimeter, die aan het eind de motivatie van de deelnemers mat, gaven veel mensen aan zich te willen aansluiten bij één van de projecten. Tot tevredenheid van gedeputeerde Hester Maij die steeds benadrukte dat bij Natuur voor Elkaar samenwerking het toverwoord is. Met muziek van De Zingende Boswachters en tapas van streekkok Eric van Veluwen werd daarop geklonken. Locatiemanager Nicole Reijn van De Woeste Wieven/Erve Bonkert werd verrast met De Groene Pluim, de prijs voor groenste ondernemer van de gemeente Hof van Twente.

De regeling richt zich op specifieke locaties en de soorten die daar voorkomen:

  • Poelen: kamsalamander, boomkikker of knoflookpad
  • Erven: kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, ringmus of grauwe vliegenvanger
  • Bosrandzones: kleine ijsvogelvlinder of sleedoornpage
  • Heide: adder, bruine eikenpage, bruine vuurvlinder, gentiaanblauwtje en kommavlinder of vetblad

Wilt u zich inzetten voor soorten en de regeling aanvragen? Kijk dan op deze webpagina.


Hof van Twente