Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Gallery

Je huis als dijk in nieuwe Zwolse wijk

Redactie

Op het terrein van voormalig ziekenhuis de Weezenlanden aan de Zwolse stadsgracht, wordt hard gebouwd aan nieuwbouwwoningen. Met slimme, soms nauwelijks zichtbare maatregelen wordt de wijk gewapend tegen hoosbuien en overstromingen. Zo fungeren tuinmuren of de huizen zelf als waterkering.

“Kijk, hier staan de huizen net iets hoger, het onderste deel van de gevel is de waterkering.’’ Trots leidt projectontwikkelaar Guus Theuws het Overijsselse provinciebestuur rond in de nieuwe wijk op het terrein waar tot voor kort ziekenhuis de Weezenlanden stond. De provincie heeft hier geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van de wijk en de bestuurders zijn benieuwd hoe dat er in de praktijk uit ziet.

Klimaatverandering zorgt steeds vaker voor extreme weersomstandigheden. Hier is bij de nieuwbouw van de Weezenlanden rekening mee gehouden door het terrein zo’n 25 centimeter op te hogen. Bij overstromingen wordt het dus een soort eiland. “Jullie mogen de voorraadkast wel goed vullen als iedereen hier straks heen vlucht,’’ grapt commissaris van de koning Andries Heidema tegen twee kersverse wijkbewoners. 

Souterrain

Aan de rand van de wijk, langs de stadsgracht, fungeren de voortuinmuren als waterkering. Even verderop hebben de woningen geen voortuin, daar vormt het onderste deel van de woning zelf de waterkering. In een aantal gevallen heeft de projectontwikkelaar van de nood een deugd kunnen maken. Theuws: “Omdat de ingang van deze huizen hoger zit, vanwege de kering eronder, hebben we souterrains kunnen realiseren.’’

Het ontwerp plaatste de projectontwikkelaar wel voor een aantal praktische uitdagingen, vertelt Theuws. “In een waterkering mag je van het waterschap geen gaten maken. Maar ergens moeten toch de nutsleidingen de huizen in. We hebben dit opgelost door de meterkast buiten de waterkering te houden. Daar hebben we de kering met een bochtje omheen gebouwd. Vanaf de meterkast lopen de leidingen, die we helemaal waterdicht geïsoleerd hebben, de woning in.


Met het oog op het klimaat is geprobeerd bestaande bomen op het terrein te behouden door hier bij het ontwerp van de wijk rekening mee te houden en zo nodig om de bomen heen te bouwen. In andere gevallen zijn volwassen bomen verplaatst naar plekken in de wijk. Theuws: “Als je jonge bomen aanplant duurt het jaren voor ze net zoveel water opnemen en schaduw geven als volwassen exemplaren.’’

 Hoosbuien

De wijk is ook voorbereid op hoosbuien. Er zijn 55 onderling verbonden putten aangelegd om de regen op te vangen. Vanuit die putten zakt het water langzaam de grond in. “En als die putten vol zijn?’’ willen de provinciebestuurders weten. “We hebben één overstort,’’ zegt Theuws. Hij bekent dat deze nou net aan de kant van het tegenoverliggende provinciehuis zit. Hilariteit alom onder de provinciebestuurders. “Gelukkig zitten we op de zesde verdieping.’’


Waren de klimaatmaatregelen ook zonder overheidssubsidie mogelijk geweest? Theuws: “Nu de economie aantrekt stijgen de bouwkosten dus dat wordt lastig. Van de andere kant dalen de prijzen van maatregelen die gemeengoed worden.’’

Zwolle