Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Gallery

Groene Lopers conferentie – Samen rijgen we losse groene pareltjes aan elkaar!

Redactie

In heel Overijssel maken enthousiaste vrijwilligers de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt sinds 4 jaar deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Op 13 december kwamen alle 9 Groene Lopers in Deventer bij Fooddock bij elkaar om terug te kijken naar die afgelopen 4 jaar, maar vooral ook vooruit te kijken: hoe rolt de Groene Loper zich verder uit?

Verbinden, inspireren en versterken

Dagvoorzitter Wim Schluter trapt de conferentie af door een paar mensen aan de tand te voelen die, soms al vanaf het prille begin, betrokken zijn bij de Groene Loper. Marrit Klompe, provincie Overijssel: “De Groene Loper is bedoeld als netwerk waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen. Groene initiatieven kunnen zich aansluiten bij de Groene Loper, zodat ze kennis en ervaring uit kunnen wisselen. We willen de natuur weer dichterbij de mensen brengen. Zo voelen ze zich weer verantwoordelijk voor hun omgeving. En dat geldt voor jong en oud.”

“Positief ingestelde ambtenaar”

Inmiddels zijn er 9 Groene Lopers, met de gemeente als één van de belangrijkste samenwerkingspartners. "Gemeente en inwoners kunnen elkaar inspireren en versterken”, aldus Rienco Baarslag van gemeente Zwolle. Wat heb je dan nodig om een gemeente mee te krijgen? “Allereerst een positief ingestelde ambtenaar die kansen ziet. Gemeente Zwolle zag de Groene Loper als kans om inwoners warm te krijgen voor natuur. En dat enthousiasme zorgt voor een sneeuwbaleffect bij zowel collega-ambtenaren als inwoners. We zien samen de kansen en maken ze concreet. Zo inspireren ambtenaren en inwoners elkaar. Groene Loper is nu bijvoorbeeld samen met de gemeente aan het onderzoeken hoe we het sportpark in de Marslanden kunnen vergroenen.”

Begin met wat er is

Dat je de kansen moet zien en het (vooral in het begin) vaak pionieren is, beaamt Jessica Winter. Zij werkt inmiddels bij de provincie Overijssel, maar stond in haar vorige baan bij Landschap Overijssel aan de wieg van de Groene Loper. “We waren er al snel van overtuigd dat een initiatief als de Groene Loper alleen maar kon slagen met bewoners. Door een netwerk op te zetten en aandacht te besteden aan groen en het leereffect breid je je kring steeds verder uit. Een wijze les die wij geleerd hebben: begin met wat er al is.”

Groene Loper doe je vanuit je hart

Tijdens de wereldcafé-setting die daarna volgt, wisselen de Groene Lopers, maar ook ambtenaren, ondernemers en andere geïnteresseerden inspirerende verhalen uit. Uit deze gesprekken blijkt maar weer dat de samenwerking maximaal wordt gezocht. Sommige partijen zijn niet bij elkaar weg te slaan, ondanks de bel die vertelt dat we door moeten naar de volgende Loper. Groene Loper doe je vanuit je hart, dat is iets wat alle Lopers kunnen beamen. Initiatieven worden bij de Groene Lopers zoveel mogelijk omarmd. Daar worden vervolgens partners bij gezocht, zoals hoveniers, gemeenten of scholen. Hierbij ook een eerlijke doch kritische noot richting gemeenten: er mist nog wel eens een aanspreekpunt.

“De professionaliteit is hoog”

Na het wereldcafé mogen we aan tafel voor ‘De Loper Draait Door’ met Wim Schluter en zijn zojuist gearriveerde tafeldame, gedeputeerde Maij. Maij vertelt: “De professionaliteit bij de Lopers is hoog. Fantastisch om midden in een woonwijk ineens een enorme moestuin te zien liggen! De afgelopen vier jaar waren erg succesvol, en dat succes willen we doorzetten. We willen de Groene Loper nog meer koppelen aan andere lokale initiatieven die er zijn. We komen ze bijvoorbeeld ook tegen in andere projecten van de natuurvisie van de provincie Overijssel, Natuur voor Elkaar. Dat kunnen we niet alleen, samen rijgen we alle losse groene pareltjes aan elkaar.”

Werken aan naamsbekendheid

Michele Iozzo voerde een onderzoek uit naar de resultaten van de Groene Lopers. Zijn advies: “Maak de Groene Loper ideeën concreter. En het is een groot gemis dat de link met het bedrijfsleven vaak nog niet gevonden wordt. Ondernemers kunnen zoveel betekenen voor de Groene Loper, en investeerders zijn een mooie alternatieve inkomstenbron. Dat biedt nieuwe kansen voor de Groene Lopers. Gedeputeerde Maij: “Ondernemers zouden zo’n goede partner zijn. Zij willen ook een groener verhaal vertellen. Ze zijn zoekende en kunnen het Groene Loper netwerk heel mooi verbreden. Groen is hip, daar kun je je mee onderscheiden!” Ina van de Riet, vrijwilliger bij Groene Loper Hof van Twente en ook aangeschoven aan tafel, neemt dit advies ter harte. Deze relatief jonge Groene Loper had een vliegende start en zet vol in op samenwerking. Elkaar durven en weten te versterken. Ze hebben ook toekomstplannen: andere kernen uit de gemeente Hof van Twente betrekken en een link maken richting kunst en cultuur. Michele vult aan: “Maar voor die samenwerking is het wel belangrijk flink aan jullie naamsbekendheid te werken!”

Groen verbindt

Zwolle is zo’n gemeente waar de Groene Loper al flink aan haar naamsbekendheid werkt. En dat heeft effect: er wordt volop samengewerkt met ambtenaren. William Dogger, wethouder bij de gemeente Zwolle: “Groene Loper slaagt in Zwolle vanwege het grotere belang dat we er boven hangen: het klimaat. In een stad met veel steen is de balans in biodiversiteit verstoord. Wil je hier wat aan doen, zoek het dan in de wijken. Die sociale factor is zo belangrijk om mensen mee te krijgen, en groen verbindt! Zo pak je zowel de groene als de sociale component aan.” Dat een actie van een Groene Loper zorgt voor sociale verbinding bewijst het Landje van Niets in Deventer wel. Op initiatief van de inwoners veranderde dit in het Landje van Iets, waar kinderen salamanders kunnen spotten in de poelen of bloemen plukken. Marlies Spreen, landschapsarchitect bij de gemeente Deventer: “Dit groene buurthuis verbindt waar wij voor staan. Door ideeën te delen, breidt de olievlek zich uit.” Roel During, onderzoeker bij Universiteit Wageningen, vult aan: “Het kleinschalige ‘noaberschap’ is de voedingsbodem voor grotere initiatieven en projecten. Laat zoveel mogelijk diversiteit toe en probeer niet te veel te ‘institutionaliseren’.” Woorden waar Erik Volmerink, wethouder van de gemeente Tubbergen, het roerend mee eens is. “Laat die inwoners niet doen wat wij als gemeente willen of bedenken, maar wat ze zélf willen. Daar haak je vervolgens als gemeente op aan. Dat vraagt om een andere rol van de overheid, maar die kan ik mijn collega-wethouders van harte aanbevelen. Je zet elkaar dan namelijk in de kracht. Het gaat niet eens zozeer om het stickertje ‘Groene Loper’, maar om het resultaat.”

“Water en groen kunnen niet zonder elkaar”

Als we kijken naar de toekomst van de Groene Loper zijn er al een paar tips genoemd om het groene netwerk uit te breiden: zoek de verbinding met de ondernemers, begin klein en vanuit de inwoners, werk aan je naamsbekendheid en werk samen waar je kunt. Die samenwerking wordt op dit moment nog gemist met het Waterschap. Des te mooier dat deze partij wel aanwezig is bij de Groene Loper conferentie. Herman Dijk, dijkgraaf bij Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Wij willen ook graag de tegels er uit en het groen er in. Dat helpt namelijk ook tegen wateroverlast. Ik zie een duidelijke match tussen het enthousiasme en de projecten hier en het waterschap. We willen graag, want water en groen kunnen niet zonder elkaar.” En daar in het stemmige Fooddock aan tafel is het gauw afgesproken: een nieuwe samenwerking is geboren.

De Groene Loper verder uitrollen

Wat de toekomst nog rooskleuriger maakt, is de mededeling van gedeputeerde Maij: De Groene Loper kan de komende twee jaar rekenen op €140.000 om de loper verder uit te rollen! Dat is wel een eigen nummer waard. Vera Bon zorgde voor een muzikale intermezzo en verraste ons met het prachtige Groene Loper lijflied. Wie ook verrast werd was Gerrit Maring uit Hengelo. Nietsvermoedend diende hij, samen met vele andere aanwezigen, zijn idee in voor de Groene Loper. Wat hij niet wist, was dat hij er €500,- mee kon winnen. Gedeputeerde Maij koos zijn idee van de bomenguerilla als beste uit en zo kreeg Gerrit een cheque en een heuse Groene Loper uitgereikt. Maring: “Inwoners kweken in eigen tuin bomen op, bijvoorbeeld in een paar jaar uit een kastanje een kastanjeboom. Dit kost niets. Is de boom groot genoeg, dan plaatsen we hem in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij een school. Dit wordt gedaan in overleg met de omwonenden. Het is echt een inwonersinitiatief.” Weer zo’n groen pareltje! We mogen trots zijn op wat er allemaal al is neergezet de afgelopen vier jaar. Vol groene energie gaan we 2019 in!