Gallery

Deltacongres in de Zwolse IJsselhallen

Wonen we straks weer op terpen?

Redactie

Voorkom dat je woning onder water komt te staan door bij de bouw rekening te houden met klimaatverandering. Het is een veel gehoord pleidooi van sprekers op het nationale Deltacongres op 1 november. In Overijssel brengen ze slimme bouwoplossingen al in praktijk. Soms zijn deze verrassend simpel: bouwen op terpen bijvoorbeeld. 

Meer dan 2000 deskundigen zijn donderdag 1 november op het Deltacongres in de Zwolse IJsselhallen bij elkaar om ideeën uit te wisselen over maatregelen tegen wateroverlast, droogte en hitte. ,,Wij kijken daarbij goed hoe onze voorouders dat deden,’’ legt Paulus Blom uit. Hij bemant de stand van de provincie Overijssel namens het programma IJssel-Vechtdelta dat helpt met het klimaatbestendig inrichten van de provincie. 

Wij kijken daarbij goed hoe onze voorouders dat deden

Blom geeft een voorbeeld. ,,Op een terp op Kampereiland woont een boer die zijn bedrijf wilde uitbreiden. We hebben hem geadviseerd de nieuwe stal ook op een terp te bouwen. Uiteindelijk bleek deze oplossing zelfs goedkoper dan bouwen op maaiveldhoogte. De boer is er blij mee, want alles op één niveau is praktischer voor hem en zijn vee. En bij hoogwater houden ook de koeien droge poten.’’  

Kampereiland is een buitendijks gebied dat gevoelig is voor overstromingen. Inwoners en instanties wisselen er ervaringen uit over waterbestendig bouwen. Ze stelden een gereedschapskist vol slimme maatregelen samen. Bijvoorbeeld bouwen op terpen dus.

,,Als je vooruit denkt kun je vaak werk-met-werk maken,’’ benadrukt Blom. ,,In de Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen is een geluidswal langs de weg zo ontworpen dat hij ook als noodwaterkering fungeert en hij is voorzien van een fietspad.’’ Ook het terpenidee gaat in de nieuw aan te leggen deel van deze wijk, Breezicht, gebruikt worden. ,,Niet iedere woning krijgt een aparte terp. Er komen grotere ‘terpen’ voor blokken bebouwing.’’ 

Dagelijks brood

De Overijsselse commissaris van de koning Andries Heidema kijkt belangstellend rond in de stand. Als voormalig lid van de Deltacommissie is het thema niet nieuw voor hem. Instemmend neemt hij kennis van de concrete voorbeelden in Overijssel. ,,De droogte van afgelopen zomer en de lage waterstanden van dit moment laten zien wat een te hoge of lage waterstand voor impact heeft. Het drukt ons met de neus op de feiten: we kunnen niet stil blijven zitten maar moeten wat doen. Jammer dat er een calamiteit voor nodig is, om dat onder de aandacht te brengen”, vindt Heidema. 

Meer informatie over het programma IJssel-Vechtdelta: www.ijsselvechtdelta.nl


Zwolle
Chat met Janneke
Chat met Janneke