Gallery

Bestemming Nederland:

Niet spreiden, maar verleiden

Redactie

Tot aan 2030 gaat het toerisme in Nederland met de helft toenemen. Hoe gaat een klein landje daarmee om, waar laten we al die mensen? Iedereen kent wel de beelden van de bootjesfiles in Giethoorn, van een uitpuilend Amsterdam. De overlast. Van toeristen die zo maar opeens in je keuken staan in je pittoreske dorp; ‘Oh, wonen hier ménsen?’ De provincie Overijssel zette samen met het ministerie van EZ de toon met een ‘Nationale toerismetop’, om partijen met elkaar te laten praten over de verwachtingen en de oplossingen. Want toerismespreiding, dat doe je niet zomaar even, daar heb je elkaar voor nodig. Een Deventer schouwburgzaal vol wethouders, gedeputeerden en toerismespecialisten, bijvoorbeeld.

Spreiden is ook niet de goeie term, vond staatssecretaris Mona Keizer. Je kunt mensen niet verbieden om naar de hoofdstad te gaan. ‘Verleiden is beter. Er zijn zoveel meer mooie plekken in Nederland. Maar met een gewone promotiecampagne redt je dat niet. Er is geloof in eigen kracht voor nodig en samenwerking. Zoals Amsterdam Beach, Amsterdam Castle, dat wérkt. Het Groene Hart, de Hanzesteden, Leeuwarden, de kastelenroutes. Denk vanuit de toerist, voor die is de afstand van Amsterdam naar Groningen niets.’

‘Toerisme is geen natuurverschijnsel. Je kunt het managen’

Lusten en lasten

Maar zitten de provincies op die horden te wachten? ‘De provincie is niet het overloopgebied van Amsterdam’ zei de initiatief nemende Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum al eerder in een opiniërend artikel. Het is zaak om de lasten te spreiden, en de lusten te laten stijgen, een goede balans te bereiken tussen economische belangen en leefbaarheid. De voordelen van de groeiende sector kunnen neerdalen in de regio’s, maar om dat duurzaam te doen is ruimtelijke ordening nodig, zorg en ‘destinatiemarketing’.

Vitaliteit

Futuroloog Christine Boland schetste daarbij de beelden. Met een vloedgolf van nieuwe systemen op komst kun je maar beter leren zwemmen dan vechten tegen het water op planet earth, waar weerstand, agressie, intolerantie en polarisatie toenemen, aldus Boland. Internet groeit en verbindt alles, internet is in staat om binnen drie minuten 1,4 miljard chinezen te lokaliseren. Maar er zijn hoopvolle bewegingen gaande. Grote bedrijven committeren zich aan de klimaatdoelen. De wind waait uit een andere hoek, er komen nieuwe methodes, nieuwe materialen en grondstoffen, van zeewier en algen tot dennennaalden en afval. ‘Uiteindelijk is de mens nodig om creativiteit en betekenis te geven aan systemen. Het zijn turbulente tijden en dat gaat altijd gepaard met spanningen. En hoe verleid je de verwende mens tot duurzame toeristische keuzes? ‘Door aandacht,’ zegt Boland stellig. Door verhalen en pure essentie. Door vitaliteit, gezondheid en schone lucht bieden. Zelfs Schiphol wil richting gematigder en duurzame groei.

Toerisme is geen natuurverschijnsel

Jos Vranken van het NBTC Holland Marketing introduceerde de nieuwe visie op Bestemming NL. Toerisme als oplossing voor ecologische en economische vraagstukken. Met nog een flinke inhaalslag te maken richting draagvlak inwoners – die moeten immers niet de lasten dragen, maar juist profijt gaan trekken. Méér is bovendien niet altijd beter, er moeten keuzes gemaakt worden. Management wordt daarbij belangrijker dan promotie. Want: ‘Toerisme is geen natuurverschijnsel. Je kunt het managen,’ zegt Vranken. Aandacht voor de duurzame mobiliteit, voor een groter bewustzijn en de gastvrije sector als nieuwe trots van Nederland. Daarvoor zijn gezamenlijke investeringen nodig en landelijke data allianties. Het CBS doet op dit moment een aanzet tot regionale datalabs zodat provincies en gemeenten op basis van heldere gegevens de goeie beslissingen te kunnen nemen.

In Giethoorn is men al druk bezig om de zaken in betere banen te leiden. Uit de praktijk vertelde Evert van Dijk van Gieters Belang hoe men de stroom bezoekers wil gaan reguleren, met behoud van de authenticiteit en het welzijn van het dorp. Waar eerder verdeeldheid was, zit men nu met alle ondernemers én experts eendrachtig aan tafel om verblijf, varen en infrastructuur te stroomlijnen. Volgend jaar komt er opnieuw een Toerismetop. De provincie Zeeland neemt dan het voortouw. Tot 2030 komen op die manier alle provincies een keer aan bod.

Tekst: Geke Mateboer
Fotografie: Arjo Kleinhuis

Lees hier het NBCT rapport Perspectief Bestemming Nederland 2030 https://www.nbtc.nl/

Chat met Janneke
Chat met Janneke