Gallery

JIJ Magazine editie juli 2018

Groen moet je doen

Redactie

Buitenmens of Netflixer? Gun jezelf een dagelijkse dosis groen. Een ommetje door je buurt, buitenspelen op je schoolplein of een wandeling door het bos. Dat vinden we belangrijk in Overijssel want de natuur doet een mens goed. Drie projecten waar we trots op zijn!

Groenste schoolplein van Overijssel

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom schoolpleinen altijd zo grijs, grauw en saai zijn? Waarom ze vol liggen met tegels, of soms zelfs met asfalt? Best gek, want spelen in het groen in natuurlijk veel leuker. Daarom daagde provincie Overijssel kinderen uit om een plan te ontwerpen voor een groen schoolplein. Tegels eruit en gras, planten, bomen en struiken erin! 25 scholen deden mee aan de wedstrijd en er stond heel wat op het spel. Voor de winnaar lag er een cheque klaar van maar liefst 35.000 euro om de plannen uit te voeren.

Een kinderjury vond tijdens de finale van de Groen! Groener! Groenst! ontwerpwedstrijd dat de Rythmeen het beste ontwerp had. Bij deze basisschool uit Bathmen maken 700 m2 tegels plaats voor uitdagend groen. De grijze vlakte gaat plaatsmaken voor reliëf waar je kunt klimmen, klauteren, rollen en wroeten. Ook komt er een buitenklas, zodat de kinderen de natuur echt beleven tijdens bijvoorbeeld gym- natuur- en tekenlessen. Er worden moestuintjes aangelegd, voor het ontdekkend leren en dankzij het water kunnen kinderen straks ook op zoek naar beestjes. Bij de Rythmeen zijn ze ervan overtuigd dat op een groen schoolplein kinderen aardiger voor elkaar zijn, ze minder ruzie maken en dat er minder wordt gepest. Kijk voor meer informatie op www.groensteschoolpleinoverijssel.nl.

Provinciale Staten willen dat in 2025 alle schoolpleinen in Overijssel groen(er) zijn. Natuur & Milieu Overijssel, IVN, Springzaad en de provincie kijken samen hoe scholen het beste geholpen kunnen worden met het vergroenen van hun schoolplein.

Groene lopers

Bewoners en bedrijven betrekken bij de natuur, het landschap en meer biodiversiteit. Dicht bij huis, in je eigen wijk of straat. Dat is de missie van de Groene Loper. Een Groene Loper verbindt groene buurtinitiatieven met elkaar. Dit kan variëren van een buurttuin tot stadslandbouw, van bloemenlint tot geveltuinen. In Overijssel zijn nu acht lokale Groene Lopers actief. Samen vormen zij de Groene Loper Overijssel. Je vindt Groene Lopers in Zwolle, Het Vechtdal, Deventer, Almelo, Hengelo, Losser/Oldenzaal, Enschede en Hof van Twente. IJsseldelta werkt momenteel aan een vervolg. Ook jij kunt meedoen of met anderen lokaal een Groene Loper starten. Kijk voor meer informatie op www.groenelopersoverijssel.nl.

Groene subsidie

De provincie ondersteunt vanuit de subsidieregeling Natuur en Samenleving allerlei vernieuwende initiatieven die mens en natuur dichter bij elkaar brengen. Een paar voorbeelden: zorglocaties in Zwolle, Enschede en Raalte vergroenen de omgeving van hun bewoners, zodat zij meer in aanraking komen met de natuur. Ze gaan aan de slag met zowel de binnen- als buitenruimtes en bieden een natuurrijk activiteitenprogramma aan. Op andere plekken in de provincie krijgen straten een groenere inrichting, worden Tiny Forests (bosjes ter grootte van een tennisbaan) en speelbossen aangelegd. De provincie blijft projecten ondersteunen die mensen en natuur verbinden. Projecten gericht op kinderen en natuur, de vergroening van steden en dorpen en de combinatie zorg en groen komen voor subsidie in aanmerking. Belangrijk daarbij is een brede betrokkenheid van verschillende doelgroepen bij zowel de planontwikkeling als realisatie. De ontwikkeling van groene leermodules voor het basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs is als nieuw thema aan de regeling toegevoegd. Heb jij een project dat gericht is op één van deze vier thema’s? Dan komt jouw project misschien in aanmerking voor subsidie. 

Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/natuurensamenleving.

Deventer
Chat met Janneke
Chat met Janneke