Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Hieronder lees je alles over de algemene voorwaarden en de privacy

Algemene Voorwaarden voor JIJ&Overijssel

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van JIJ&Overijssel, zoals deze beschikbaar is gesteld door Provincie Overijssel. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Provincie Overijssel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Provincie Overijssel.

Provincie Overijssel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De content op JIJ&Overijssel wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de content op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Provincie Overijssel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van JIJ&Overijssel op deze pagina. 

Privacy Policy

Privacy policy voor Provincie Overijssel, eigenaar van JIJ&Overijssel

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van JIJ&Overijssel is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op JIJ&Overijssel te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Provincie Overijssel en specifiek JIJ&Overijssel, kan je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is redactie@jijenoverijssel.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

JIJ&Overijssel maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

JIJ&Overijssel plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

Je kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.