Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer
Omschrijving van een groen schoolplein

Groenste schoolplein van Overijssel

Omschrijving van een groen schoolplein

Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving met de volgende kenmerken:

Een groen schoolplein biedt een rijk speel- en leerlandschapwaar zowel ruimte is voor kinderen om vrij te spelen als voor natuur om zich te ontwikkelen

Minimaal 50% van de bespeelbare oppervlaktevan de schoolomgeving heeft een natuurlijk karakter. We maken onderscheid tussen groen oppervlak (gras, struiken en bomen), onthard oppervlak (boomsnippers, zand) en verhard oppervlak (tegels)

Bij het ontwerp, de aanleg én het onderhoud zijn kinderen, docententeam, ouders en buren actief betrokken.  

----------------------------------------------------------------------------------

Er zijn verschillende vormen van groente onderscheiden, zoals: speelgroen (spelen in en met groen), educatief groen, eet- en ruikgroen

Een groen schoolplein is ingericht met (overwegend) natuurlijke duurzame materialen, daarbij staat hergebruik van materialen voorop

De beplanting op een groen schoolplein is bij voorkeur inheems, passend bij denatuurlijke omstandigheden van die pleken biedt seizoensvariatie

De inrichting van het plein draagt bij aan biodiversiteiten aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress (groene gevels, groene daken, schaduwbomen) 

----------------------------------------------------------------------------------

Er is voor kinderen een dynamische natuur te vinden en ze kunnen de natuur van top tot teen ervaren; kinderen van alle leeftijden kunnen grenzen verkennen en aanvaardbare risico’s nemen

De speelomgeving biedt plek voorrust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen. De basis hiervoor ligt in de diversiteiten verscheidenheid van het plein met kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon

Kinderen kunnen zowel met abiotische natuur (zoals zand en water) als met levende natuur spelen. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om in het spel te exploreren, vernieuwen, verbeelden en creëren. De aanwezigheid van los natuurlijk materiaal is hiervoor een voorwaarde (denk aan zand, takken, stenen, etc.)

----------------------------------------------------------------------------------

Het gebruik van de buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma. Naast de mogelijkheden om bijvoorbeeld taal- en rekenlessen te geven op het plein kunnen kinderen ook leren over planten, dieren, weersverschijnselen en natuurlijke materialen

Terug