Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer
Wil je meer weten?

Groenste schoolplein van Overijssel

Wil je meer weten?

Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving met de volgende kenmerken:

We starten een groene schoolpleinenbeweging! Doe jij ook mee?

Samen met haar groene partners heeft provincie Overijssel de ambitie om alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 te vergroenen. Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel en IVN Overijssel willen de komende jaren samen met de provincie en andere partners scholen ondersteunen in dit proces. Zie jij ook mogelijkheden voor jezelf om een steentje bij te dragen? Graag! Neem dan contact met ons op via onderstaande mailadressen.

Opstart

We zitten nu in de opstartfase van de groene schoolpleinbeweging, waarin we onderzoeken op welke manier we scholen gaan ondersteunen bij het vergroenen van hun plein. Na de zomervakantie vertellen we meer over deze mooie plannen.

In de uitvoeringsfase verwachten we nauw contact met bassischolen te hebben. We willen graag een netwerk tot stand brengen waarin we elkaar in Overijssel kunnen inspireren, enthousiasmeren en waar nodig de helpende hand bieden.

Ter inspiratie!

Wil je al wat ideeën voor groene schoolpleinen bekijken? Dat kan! Voor de ontwerp wedstrijd ‘Het groenste schoolplein van Overijssel’, hebben scholen in Overijssel mooie ontwerpen gemaakt voor hun schoolplein. Bekijk de ideeën, wie weet inspireren ze jou ook!

Natuur voor elkaar

Het vergroenen van schoolpleinen is één van de acties van de uitvoering van het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ dat met diverse partners is opgesteld. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein! Doe jij ook mee?

Contact

We hebben twee verschillende loketten waarbij je terecht kunt voor vragen en opmerkingen.

Scholen en ouders: Wil je contact opnemen namens een school of als ouder? Dan kunt u via e-mail terecht bij: Peter Mol, groeneschoolpleinen@ivn.nl

Bedrijven/Overheden en overig: Wil je contact opnemen namens een bedrijf of overheid? Dan kun je via e-mail terecht bij: Annefloor Zuurbiergroeneschoolpleinen@natuurenmilieuoverijssel.nl

Terug