Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Ambtsbezoek Commissaris van de Koning Andries Heidema De droom van Dolphia

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

De tonnen wegende kei voor ‘De droom van Dolphia’ is misschien wel symbool voor wat mensen samen kunnen verzetten. Ooit lag de enorme steen bij het oude afgebroken buurthuis, nu prijkt ze naast het nieuwe buurthuis in het hart van de Enschedese wijk. Commissaris van de Koning Andries Heidema bracht een bezoek aan Dolphia, en ging in gesprek met de initiatiefnemers en buurtbewoners.

Buurtwoners, initiatiefnemers en CdK Heidema

Buurtwoners, initiatiefnemers en CdK Heidema

De wijk Dolphia is een tuindorp tussen Enschede en Glanerbrug, in 1930 gebouwd voor de textielarbeiders van Van Heek & Co. Sindsdien beleefde de wijk de nodige ups en downs, waarbij vooral het verdwijnen van de textielindustrie haar sporen naliet. Het oude buurthuis werd in 2006 gesloopt net als een deel van de oudbouw – met de bedoeling om uiteindelijk de sociale structuur van de wijk te versterken. De crisis gooide roet in de plannen.

Maar de bewoners behielden hun droom om van de wijk iets moois te maken. Jarenlang plannen maken en geld bijeen sprokkelen wierpen vruchten af. Vorig jaar kon het nieuwe buurthuis feestelijk in gebruik genomen worden. Met een opmerkelijke financiële constructie; de klassieke subsidie komt er niet aan te pas. Een bewonersbedrijf exploiteert het buurthuis en het geld is afkomstig van een ‘sociale hypotheek’ van de gemeente. De hypotheek wordt in tien jaar afbetaald door het vrijwilligerswerk in geld om te zetten, door het organiseren van activiteiten die een waarde vertegenwoordigen én door de opbrengsten van de activiteiten van het buurthuis.

Stempel Dolphia

Die zijn er inmiddels volop. Van Sinterklaas tot taallessen; jong en oud weet de weg naar het buurthuis te vinden. ‘Een ingewikkeld proces,’ vertelt Aaltjen Volbers, sleutelfiguur en kwartiermaker van het bewonersbedrijf. ‘Met een minimum aan hulp van organisaties, en een enorm doorzettings- en incasseringsvermogen van de mensen hier is het gelukt’. Die mensen zijn onder meer bewoners Jan Scheffer, Site Meijer, Chantal Boer, Irene Scheper en Jolanda Oorlog en vele anderen.
Site Meijer over de problematiek van armoede en laaggeletterdheid in de wijk: ‘Vroeger kreeg je als kind meteen een stempel als je uit Dolphia kwam. Ik vind dat dát anders moet, dat de kinderen van nu hier alle kansen in de wereld moeten krijgen. Het gaat om hun toekomst. En ook om te laten zien dat wij als inwoners van de wijk Dolphia zorg hebben voor elkaar.’ Het buurthuis verbindt mensen. Zwerfvuil wordt opgeruimd, de ganzen in de vijver gevoerd.

Intimidatie

‘Maar laten we ook niet om de narigheid heen draaien,’ merkte burgemeester Onno van Veldhuizen in het gezelschap op. ‘De wijk kent een cultuur van beslotenheid en buitenstaanders worden niet snel opgenomen in de wijk.’ Als voorbeeld noemt hij de intimidatie van een vluchtelingengezin eerder dit jaar, en een lage ‘meldingsbereidheid’ bij overtredingen of afwijkend gedrag. Een punt van zorg, beaamde stadsdeelwethouder Niels van den Berg. ‘We voeren het goede gesprek met sleutelfiguren en houden elkaar scherp op asociaal gedrag, ook dat hoort bij de droom van Dolphia.’Downloads

Milieu en duurzaamheid Sociale ontmoeting en sport Zorg, burenhulp en veiligheid
Laatst bewerkt op: 13-12-2019