Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Communiceren en verbinden
Digitale wijkpleinen Borne

{{ activeItem }}

Digitale wijkpleinen Borne

Onderdeel van:

Onderdeel van:

In een tijd van steeds verdergaande individualisering van onze maatschappij ontstaat op talrijke (bestuurlijke) fronten een groeiende behoefte aan vormen van verbindingen, saamhorigheid en het creëren van een ‘wij-gevoel’. Inwoners van een stad, dorp, wijk, buurt of straat dienen immers niet te ‘verworden’ tot eenzame en in zichzelf gekeerde individuen, maar nadrukkelijk deelgenoot te blijven van de dagelijkse samenleving. ‘De boel bij elkaar houden’ is niet voor niets de steeds luider klinkende opdracht uit de mond van landelijke, regionale en lokale overheden.

Om die reden is de hulp ingeroepen van BorneBoeit, een digitaal dorpsplein dat zich in enkele jaren tijd heeft genesteld in de Bornse samenleving. Het platform wordt dagelijks door ruim 4.000 mensen bezocht en kan dus als dé springplank dienen om wijk- en kerkdorpgericht met haar bewoners te communiceren en voor de nodige verbindingen te zorgen. In 2017/2018 is het eerste plein ontstaan: het Hertmeplein. Eind 2018 werd dit gevolgd het plein Wensink-Zuid en begin 2019 zijn er volop gesprekken gaande met andere wijken die zich ook willen aansluiten.

De bezoekersaantallen van beide pleinen zijn boven verwachting hoog en lijken daarmee een schot in de roos te zijn.

Ondertussen wordt voortdurend gewerkt aan verdere professionalisering en coaching van de wijkreporters om daarmee de primaire doelstelling: het zorgen voor verbinding en een hoge mate van inter-activiteit te bevorderen.Downloads

Sociale ontmoeting en sport Zorg, burenhulp en veiligheid
Laatst bewerkt op: 31-03-2019