Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Enschede
[INGELOOT] Delistraat

{{ activeItem }}

[INGELOOT] Delistraat

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Het begon allemaal met een bewonersinitiatief om buren enthousiast te krijgen om een groene tuin aan te leggen, genaamd ‘Groene Getfert Tuintje’. Maar we zijn nu ook van plan om onze straat te vergoenen. Met de gemeente en de Woonplaats zijn wij in gesprek gegaan over de plannen voor de nieuwe straat. Wij willen deze wijzigen zodat er meer plaats komt voor openbaar groen en geveltuinen. Niet alleen de gemeente en de Woonplaats is hier verantwoordelijk voor, ook de bewoners zelf. De bewoners moeten enthousiast worden om een groene tuin aan te leggen. Dit gaan wij realiseren door informatieavonden te organiseren. Daarbij organiseren wij samen met de Welkoop een ‘Groene Buren Dag’ op 11 mei a.s. De Welkoop komt met regentonnen en bloemzaden acties, waarbij ze de bewoners ook zullen voorzien van advies.Downloads

Laatst bewerkt op: 21-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  Dit is een unieke straat vanwege de ligging, de duurzame sociale huur woningen en omdat de straat momenteel nog in aanbouw is. * Ligging: De Delistraat ligt in het versteende centrum van Enschede. De gemeente Enschede staat bekend om de wateroverlast. Zodra het een dag goed regent, zijn de straten ondergelopen. Maar naast wateroverlast kent Enschede ook hittestress, de warmte kan niet meer uit de straten. Deze twee knelpunten kunnen deels verholpen worden met groen in de straat. * Huizen: Momenteel worden 90 sociale huurwoningen gebouwd. Dit zijn nul-op-meter woningen; uitgerust met zonnepanelen, warmtepompen, hoge isolatiewaardes en zonder gasaansluiting. Een groene tuin zou goed passen bij deze duurzame huizen. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De terugkerende bewoners zijn een versteende wijk gewend en zijn snel geneigd om de tuin vol tegels te leggen. De tuinen worden opgeleverd als zandbak met een tegellooppad en zonder tuinafscheidingen. Nu is dus het moment om samen de tuinen groen in te richten met oog voor biodiversiteit. * De straat is nog in aanbouw en dat biedt kansen. In het oorspronkelijke ontwerp is eigenlijk geen plek voor groen in de openbare ruimte opgenomen. De gemeente en de woningbouwcoöperatie zijn door ons initiatief ’’Groene Getfert Tuintjes’’ aan het denken gezet. Samen met de Gemeente en de woningbouwcoöperatie gaan wij nu aanpassingen maken in de straat waardoor er meer ruimte wordt gecreëerd voor groen. Door de Medanstraat af te sluiten voor verkeer kunnen we er een groene en watervriendelijke straat van maken. Het plan is om van de Delistraat een eenrichtingsweg te maken waardoor de straat smaller kan worden gelegd en alle bewoners een klein voortuintje krijgen. De parkeerkoffers zullen waterdoorlatende tegels krijgen. Dit idee vond de Woonplaats eerst te duur, maar door ons initiatief zien ze het belang hiervan in. Kortom, een groene openbare- en privéruimte zou goed passen bij de duurzame huizen op een plek midden in de stad, waar een groen/blauwe buurt een verademing zal zijn.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  Dit is een belangrijk punt voor onze buurt. De grond in onze buurt houdt weinig water vast omdat Enschede hoog ligt en de binnenstad erg versteent is. Met meer groen in de buurt creëren we plekken waar het water goed in de grond kan zakken. Daarnaast hebben we de Woningcorporatie zover gekregen dat ze waterdoorlatende tegels gaan leggen op de parkeerplaatsen. Eerst wilden ze dit niet doen vanwege de kosten, maar wij hebben ze met ons initiatief hier toch enthousiast voor gekregen. Daarnaast zetten we in op bewustwording bij bewoners.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  Bewustwording bij de bewoners over het belang van een groen/blauwe buurt is een belangrijk punt. De huizen die gebouwd worden zijn huurwoningen waardoor de kans groot is dat er vaak van eigenaar gewisseld wordt. Hierdoor zullen mensen minder snel geneigd zijn te willen investeren in de tuin en zullen ze zich minder verantwoordelijk voelen voor gezamenlijk groen. Het tweede punt is dat de terugkerende bewoners een versteende buurt gewend zijn, zij kennen geen groen in de wijk. Hierdoor is het een uitdaging om huidige en toekomstige bewoners enthousiast te krijgen voor een groene buurt met groene tuinen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  Om dit plan te laten slagen is de eerste stap de bewustwording. Er worden verschillende avonden/middagen georganiseerd waarbij we onze buren willen informeren en enthousiast willen krijgen voor een groen/blauwe buurt. We willen hierbij ook een deskundige spreker uitnodigen bv van het waterschap, de groene loper, of IVN. Dit zullen gezellige, kleine, bijeenkomsten zijn waar buren ook de gelegenheid krijgen om elkaar beter te leren kennen. Want aan de slag gaan met het groen doe je samen en dan is het wel handig als je je buren kent.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  Zie plattegrond van onze nieuwe buurt waar wij de groen vlakken/stroken hebben ingekleurd

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  Het prijzengeld willen we gebruiken voor groene afscheidingen tussen de tuinen. De huizen worden opgeleverd zonder afscheidingen, dus dit is iets waar bewoners nu erg mee bezig zijn. Door nu te kiezen voor groene afscheidingen, hopen we dat toekomstige bewoners deze laten staan. Samen met het hoveniers bedrijf willen we 2 soorten afscheidingen aanbieden waar we met het prijzengeld een deel van betalen. Optie 1: een schutting met een raster waar planten tegenaan groeien. Optie 2: een haag. Daarnaast wordt er openbaar groen gerealiseerd en sporen wij buren aan om hun tuin te vergoenen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  Beide. Samen met de gemeente en de woonplaats gaan we het straatplan wijzigen waardoor er meer ruimte voor groen komt in de openbare ruimte. De privéruimte willen we vergroenen door de bewoners enthousiast te krijgen om hun tuin niet vol te leggen met tegels en om te kiezen voor groene afscheidingen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  * Online: Er is een Facebookpagina en een Instagrampagina gemaakt voor het initiatief. Door deze te volgen blijft iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarnaast hebben we een whatsappgroep met de buren waarin informatie wordt gedeeld. Voor de mensen die actief willen meedenken hebben we een ‘’Groene Buurtjes’’ whatsappgroep. * Offline: De woonplaats heeft 3 bijeenkomsten georganiseerd waar wij onze toekomstige buren hebben gesproken. Een van deze bijeenkomsten is speciaal georganiseerd om samen na te denken over het gezamenlijke groen. * We zijn langs alle bewoners van blok 1 & 2 gegaan om kennis te maken en om te vragen of zij ons plan steunen. De bewoners waarmee gesproken is, reageerden allemaal zeer enthousiast. Dit zijn ook de bewoners die al eerste zullen starten met hun tuin. De bedoeling is dat hun als voorbeeld zullen dienen voor de andere bewoners die binnenkort de sleutel krijgen. Als zij laten zien dat ze zich inzetten voor een groene tuin, volgt de rest hopelijk vanzelf.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  We hebben Welkoop Enschede gevraagd of zij willen bijdragen aan het vergroenen van onze buurt. Ze reageerden meteen enthousiast. Samen met Welkoop organiseren wij een Groene buurtdag op 11 mei. Op deze dag kunnen buurtbewoners een regenton kopen voor 10 euro die Welkoop ook instaleert. Daarnaast gaat Welkoop advies geven over de beplanting in de tuin. Bewoners kunnen hun grondmonster laten analyseren. Welkoop zal ook tegen een extra mooi prijsje bloemzaden mengels verkopen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  Ja, er is regelmatig contact met de Gemeente en de woningcorporatie geweest. Lanschaparchitect Henk Visscher is de verbindende schakel tussen de gemeente en de woningcorporatie. Met alle betrokkende organisaties hebben we goed contact.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  Wanneer de Delistraat eenrichtingsverkeer wordt, dan wil de Woonplaats de geveltuinen aanleggen en deze 2x per jaar onderhouden. De Woonplaats zal het groen onderhouden dat wordt aangelegd in de Medanstraat.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  We hebben voor de groene afscheidingen gekozen voor een cofinanciering. Zodra de buren zelf nog een deel moeten inleggen voor de tuin zijn ze sneller geneigd hun tuin te onderhouden. Hiermee willen we de bewustwording bij alle bewoners stimuleren. Met de Delistraat hebben we ons ingeschreven voor de website maar we nemen de Wooldirksweg ook mee in het plan. Deze twee straten vormen namelijk samen de nieuwe buurt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  Groene openbare ruimte, bewustwordingsavonden, Groene Buren dag op 11 mei, cofinanciering van groene afscheidingen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  Tijdens eerdere bijeenkomsten over het groen is besproken over de onderhoud van de geveltuinen. De bewoners die op dat moment aanwezig waren hebben aangegeven dat ze allemaal graag hun best willen doen om het groen te onderhouden. 25 huizen hebben aangegeven onze plannen te steunen. We hebben nog niet alle bewoners kunnen spreken maar we verwachten dat dit getal verder omhoog gaat.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  Door ons initiatief wordt de Medanstraat waarschijnlijk autovrij. Dat wordt dus een mooi plekje voor kinderen om te spelen. Daarnaast zal deze straat letterlijk en figuurlijk de bewoners bij elkaar brengen in de nieuwe buurt. Deze straat verbind namelijk de Wooldriksweg met de Delistraat.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  Door de Medanstraat af te sluiten van auto’s is er meer ruimte voor groen. Henk Visscher zal het ontwerp van deze straat op zich nemen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  De straat zou eerst bijna helemaal geen groen bevatten, dus we maken al een enorm verschil

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  De Woonplaats verzorgt twee keer per jaar onderhoud aan de geveltuintjes. De bewoners worden op informatie avonden en op de groene burendag geïnformeerd over geschikt groen dat ook nog eens biodiversiteit bevorderd.