Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Lattrop [INGELOOT] Dorpsstraat

Onderdeel van:

Onderdeel van:

De Dorpsstraat vormt het hart van ons dorp. Helaas is de straat geen visitekaartje voor Lattrop. De verouderde uitstraling, onveilige situaties voor kinderen en wateroverlast door regenbuien zijn nu de kenmerken van deze straat. Om de straat groener te maken komt er nieuwe beplanting, halen we de snelheid uit de straat en zorgen we voor een goede afvoer van regenwater. Meer weten over onze plannen? Klik dan op onderstaande link.

https://prezi.com/ifpasgvziois/?token=97af5e0d6d234961fa293b2b23abfd63d396a22efadf866342b6d5a1f19b7be8&utm_campaign=share&utm_medium=copyDownloads

Laatst bewerkt op: 20-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  De Dorpsstraat vormt het hart van het dorp en is bepalend voor de uitstraling. Helaas is er decennia lang niets gedaan aan deze straat. Alles ziet er onaantrekkelijk en verouderd uit. Tijd voor een frisse aanpak.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  In Lattrop leeft -nog steeds- een sterk wij-gevoel. Iedereen weet dat er nú iets moet gebeuren om onze plattelandskern leefbaar te maken (en te houden) voor toekomstige generaties. Deze wedstrijd is voor ons dé kans om hiermee te beginnen. Een projectteam was snel gevormd en bestaat uit: - voorzitter van de buurtschapsraad - ontwerpers/groenspecialisten - leden van de Stichting Centrumplan - leden van de buurtschapsraad - bewoners van de Dorpsstraat en aanliggende straten Door open en eerlijk te communiceren en goed samen te werken met alle betrokken partijen, zijn wij tot dit ontwerp gekomen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  Ons ontwerp is onderdeel van een groter geheel. We moesten rekening houden met de volgende zaken : - bestaande flora en fauna: de toekomstbestendigheid van de bestaande bomen, insecten etc. - de activiteiten die bij de kerk plaatsvinden (begrafenis, trouwen, communie etc.) - de ligging van de school - ligging van de Geele Beek - plan van St. Centrumplan

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  Wij hebben contact met de betrokken partijen en zijn hierover in gesprek gegaan. In goed overleg is alles mogelijk.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  Ons doel is een toename van 50% groen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  Onze focus ligt op het verhogen van de biodiversiteit. We hebben gekeken naar vaste planten met deze kenmerken: o zeer onderhoudsvriendelijk o duurzaam o goede waterhuishouding o biodiversiteit versterkend o snel gesloten vegetatie o lage beheerkosten o jaarrond grote belevingswaarde Voorbeelden hiervan zijn: Pulsatilla, Veronica, Salvia, Geranium, Kalimeris, Nepeta, Scabiosa, Echinops, Aster, diverse siergrassen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  Het groen wordt voor 80% aangelegd in openbare ruimtes, de overige 20% is privé ruimte

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  Wij zijn een kleine gemeenschap. De huidige problemen van de Dorpsstraat en de nieuwe plannen/oplossingen hebben invloed op álle inwoners. Voor ons was het daarom vanzelfsprekend om alle belanghebbenden te betrekken bij onze plannen en deze wedstrijd. De volgende partijen zijn benaderd: 1. Basisschool 2. Kerk 3. Buurtschapsraad 4. Stichting Centrumplan 5. Plattelandsjongeren organisatie Lattrop (PJO) 6. Bewoners van de Dorpsstraat

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  Ja wij hebben regelmatig overleg met Marcel Nolten van de Gemeente Dinkelland

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  Strak en efficiënt beheer van openbaar groen heeft een negatief effect op de bij (bron: https://www.duurzaamnieuws.nl/meeste-nederlanders-bezorgd-om-bijensterfte/) . We hebben daarom gekozen voor onderhoudsvriendelijke vaste planten. Voor het onderhoud dat verder nog moet gebeuren, maken we gebruik van vrijwilligers uit het dorp (aanwonenden, NL doet, Burendag etc.) en de Gemeente Dinkelland.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  In totaal denken we 100K nodig te hebben om het totale plan uit te voeren. Dit bedrag willen we bij elkaar krijgen door subsidies aan te vragen en steun van de Gemeente Dinkelland.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  Als we de prijs winnen, beginnen we met het straatwerk (de gemeente heeft aangegeven 50% voor haar rekening te nemen), metselwerk en beplanting van de wadi

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  De inwoners van Lattrop zijn overtuigd van de noodzaak van de uitvoering van de ontwikkelingsplannen. Gelukkig zijn er in ons dorp veel actieve vrijwilligers die graag hun tijd en energie willen steken in het aantrekkelijker maken van Lattrop. Bovendien is er veel kennis en kunde aanwezig waar we gebruik van kunnen maken. U kunt dan denken aan o.a. - hulp bij het straten (Gemeente Dinkelland heeft toegezegd 50% van het straatwerk uit te willen voeren) - hulp bij de beplanting - hulp bij het ontwikkelen van het belevingspad - hand & spandiensten

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  Voor de categorie Kindvriendelijk, is onze eerste prioriteit: Veiligheid: Het ontwerp zorgt er voor dat de snelheid uit de straat wordt gehaald en naar 30km p/u gaat. Daardoor wordt, voor de kinderen, een veiliger omgeving gecreëerd. Wij groeiden op met buiten spelen en op avontuur gaan in het bos. Dat gevoel van vrijheid willen we onze kinderen ook meegeven. Dicht bij de natuur staan is goed voor jong & oud. Vooral voor kinderen, die door gebruik van telefoon, tablet en laptop zich meer en meer afzonderen, is het belangrijk dat ze meer tijd in de natuur doorbrengen. Educatie: Onze nieuwe planten en bloemen trekken veel insecten en vogels aan. We vinden het belangrijk dat onze kinderen weten welke planten/bloemen er staan in Lattrop en ook welke insecten en vogels ze kunnen tegenkomen. Daarom komen er bij onze beplanting -speciaal voor kinderen gemaakt- bordjes te staan met uitleg over de bloemen/planten/vogels/insecten in dat gebied. Dat zorgt voor betrokkenheid bij en -op langere termijn- zorg voor de natuur door onze kinderen. Spelen: In de buurt van de Geele Beek wordt een belevingspad gecreëerd waar het hele gezin plezier aan beleefd. Dit pad is dan ook een mooie ontmoetingsplek voor jonge gezinnen en een stimulans om samen buiten te spelen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  Bij de Geele Beek is vooral grasland te vinden, de perfecte locatie om een belevingspad te maken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  Wij kiezen bewust voor biodiversiteit met: - vaste planten die insecten en vogels aantrekken. - extra koolmees-vogelhuisjes ivm de eikenprocessierups - het plaatsen van een bijenhotel en een insectenhotel

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  Ja, dit plan is van levensbelang is voor de toekomstvastheid van Lattrop.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  Het probleem dat het eerst opgelost moet worden, is de wateroverlast door hevige regenbuien. Het plan is zo ontworpen dat, bij hevige buien, het water naar de wadi kan stromen en wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Door het verlagen van de verharding/ stoepen kan het water via het maaiveld in de wadi en groenvakken stromen. In een gedeelte van de wadi blijft water staan om allerlei vegetatie en fauna aan te trekken. Door het aanleggen van deze extra groenvakken is niet alleen de infiltratie van het regenwater beter geregeld. Ook de zomers zullen koeler zijn en de biodiversiteit wordt versterkt.

Commentaar lijst

Denise 21-03-2019 13:6

Lattrop, gefeliciteerd met jullie mooie plan! Daar heeft het hele dorp iets aan.

Commentaar lijst

21-03-2019 12:11

Super idee!