Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Hengelo
[INGELOOT] Laan Hart van Zuid

{{ activeItem }}

[INGELOOT] Laan Hart van Zuid

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Laan Hart van Zuid is een kaal stuk racebaan van het zuiden van Hengelo naar het station. Het aanwezige groen bestaat uit twee lange grasstroken met bomenrij. De kale aanblik is bewoners rond de laan een doorn in het oog. Tegelijkertijd is de afgelopen 30 jaar drie kwart van de vliegende insecten verdwenen. Het gaat erg slecht met de bijen. We zien hier een kans! Wij, bewoners rond de laan, willen Laan Hart van Zuid veranderen in een bloemenzee. Beter voor de bijen, de biodiversiteit en voor ons.

Ons voorstel bestaat uit 5 onderdelen: een bloemenzee, een stadsboomgaard, een hondenspeelveld, een tiny forest en activiteiten om bewoners rond de laan zelf te stimuleren bloeiers en insectenhotels op te nemen in eigen tuin. Het gaat om groen om langs te wandelen (de bloemen), van te eten (de boomgaard) om te spelen (stadsboomgaard, tiny forest, hondenspeelplek), om van te leren (tiny forest), en vooral ook om elkaar als bewoners te ontmoeten.Downloads

Laatst bewerkt op: 20-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  Laan Hart van Zuid is een kaal stuk racebaan van het zuiden van Hengelo naar het station. Het aanwezige groen bestaat uit twee lange grasstroken met bomenrij. De kale aanblik, versterkt door de al jaren braakliggende bouwkavels, is bewoners rond de laan een doorn in het oog. Tegelijkertijd is de afgelopen 30 jaar drie kwart van de vliegende insecten verdwenen. Het gaat erg slecht met de bijen. We zien hier een kans! Wij, bewoners rond de laan, willen Laan Hart van Zuid veranderen in een bloemenzee. Beter voor de bijen, de biodiversiteit en voor ons.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  De laan is een belangrijke verkeersroute, dus verkeersveiligheid staat voorop. Het nodige onderhoud voor de gemeente moet niet worden verhoogd. Daarnaast zijn sommige stukken grond sterk vervuild. Daarnaast houden we zoveel mogelijk rekening met Structuurvisie Hengelo 2030 (2007) en Groenplan Hengelo (2015) en de verdere ontwikkelplannen voor Laan Hart van Zuid.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  Wat betreft verkeersveiligheid kiezen we voor beplanting die, waar dat belangrijk is voor het zicht, eenvoudig op veilige hoogte gehouden kunnen worden. Vereist onderhoud wordt op veel plekken juist verminderd, bijv. door intensief maaibeleid om te zetten naar extensief. Waar meer onderhoud wordt gevraagd vangen we dit op samen met de bewoners die van de verschillende gebieden gebruik gaan maken. Op sterk vervuilde grond zal geen eetbaar groen worden geplant.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  Met behulp van het prijzengeld zou 31.200m2 aan grond vergroend worden. Zonder prijzengeld komt het neer op 9200m2.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  Laan Hart van Zuid bestaat op het moment vooral uit veel bouwkavels, wat gras en een rij lindes. De hoeveelheid gepland groen die daadwerkelijk de biodiversiteit zou versterken (ook in het gemeentelijk plan) is minimaal. Ons voorstel bestaat uit een 5-tal componenten: een bloemenzee, een stadsboomgaard tevens ontmoetingsplek, een hondenspeelveld, een tiny forest en activiteiten om bewoners rond de laan zelf te stimuleren bloeiers en insectenhotels op te nemen in eigen tuin. Het gaat om groen om langs te wandelen (de bloemen), van te eten (de boomgaard) om te spelen (tiny forest, hondenspeelplek), om van te leren (tiny forest), en vooral ook om elkaar als bewoners te ontmoeten. Grasstroken en kavels zullen worden ingezaaid met inheemse kruiden. Er worden ook vaste planten toegevoegd in de vorm van een stadsboomgaard, een tiny forest, en Zeeuwse hagen. Bewoners langs de laan vergroenen actief hun eigen stukken grond door het inzaaien met bloemen, het planten van bloeiers zoals lavendel en vlinderstruik en door het ophangen van insectenhotels en vogelhuisjes. Er worden activiteiten georganiseerd om bewoners hier actief in te ondersteunen zoals een stekjesmarkt en workshops voor het maken van zaadbommetjes en insectenhotels.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  De grasstroken en kavels betreft grond van gemeente en deels van aannemers. De stadsboomgaard: aannemer (Van Wijnen). Hondenspeelveld: gemeente. Tiny forest: gemeente. Daarnaast gaan bewoners langs de lang actief bezig op hun eigen grond, ondersteund door buurtactiviteiten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  Het plan voor vergroening van de laan begon met het idee voor het inzaaien van de grasstroken t.b.v. de bijen en omliggende bewoners. De gemeente, eigenaar van dit gebied, stemde hier mee in en past ook het maaibeleid voor deze stroken aan van intensief naar extensief maaien. In het kader van de Groenste straat zijn we breder gaan kijken naar de mogelijkheden rond dit gebied waar wij als bewoners zo vaak langskomen en ook naar wat wij zelf hieraan kunnen bijdragen. Om brede input te krijgen hebben we de publiciteit opgezocht via Facebook (incl. lokale boost) en lokale media zoals de weekkrant en 1Twente radio en televisie. We hebben ondernemers en bewoners langs de laan gesproken over het plan en actief geflyerd. Er is veel enthousiasme voor de ideeën en een aantal ondernemers hebben sponsoring toegezegd. Op 2 maart hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Metropool, het poppodium dat ook aan de laan ligt. Om mensen hiervoor uit te nodigen hebben we actief berichten geplaatst op facebook en flyers uitgedeeld rond de laan. Tijdens deze informatiebijeenkomst hebben we het initiele plan uitgelegd aan de deelnemers en vervolgens vooral geluisterd naar de problemen en ideeën van de andere bewoners en ondernemers rond de laan. Er ontstonden nieuwe initiatieven rond bepaalde groepjes bewoners die weer mooi pasten bij het groener maken van de laan. Ook hebben we nu aanspreekpunten voor verschillende bewonersgroepen langs de Laan (RIBW (30 mensen), vve two-floors (10 mensen), vve Dikkersplein (16), ondernemers Esrein (7), tiny forest groep (3)). Participatie blijft centraal staan ook tijdens uitvoer en onderhoud.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  Milieuraad Hengelo, Groene loper Hengelo, en Ware Natuur geven advies. IVN is contactpersoon voor het tiny forest. RIBW maakt zaadbommen en denkt mee. AtelierZ en kinderboerderij 't Weusthag zijn distributiepunten voor de gratis zaadbompakketten voor scholen. Welkoop Hengelo, Jumbo Klieverink en Autoservice d'83 zijn sponsors.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  Er zijn fysieke overleggen geweest gecombineerd met communicatie via de e-mail. 28 maart staat weer een overleg gepland. We zijn bijvoorbeeld nog in overleg over de exacte locatie van het hondenspeelveld. Daarnaast onderhandelt de gemeente met een distributeur die inheemse zaadmengsels zal samenstellen voor Hengelo specifiek. Deze mengsels zullen ook gebruikt worden in ons plan.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  [Bloemenzee] De gemeente verandert het maaibeleid naar extensief, 2x per jaar. Tweejaarlijks wordt de berm opnieuw ingezaaid samen met scholen en andere groepen (zaad het jaar ervoor verzameld uit de berm zelf). Hiervoor wordt een strook gespitsfreesd door Gildebor (bekostigd met een buurtbon). [Stadsboomgaard] Bewoners snoeien en bemesten 1x per jaar de stadsboomgaard en snoephaag. De gemeente maait. [Hondenspeelveld] Gebruikers van het hondenspeelveld houden het gebied netjes. De hondenpoepbak wordt meegenomen in het onderhoud door de gemeente. Bewoners snoeien de Zeeuwse haag op dezelfde dag als de stadsboomgaard. [Tiny Forest] Onderhoud is onderdeel van de activiteiten van de school die het bos adopteert i.s.m. buurtbewoners. [Algemeen] De bewonersacties worden jaarrond georganiseerd, gebruik makende van standaardactiviteiten zoals landelijke zaaidag (strook herinzaaien), burendag, nationale bijentelling, opschoondag (actief zwerfafval opruimen) en de Esreinmarkt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  Idealiter 20.000, zie begroting in de bijlage. Mocht de bonus van 5.000 worden gewonnen, dan kan ook dit geinvesteerd worden om de overige kale plekjes langs de laan een bloeiende invulling te geven.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  Als we 20.000 euro winnen: De bloemenzee, stadsboomgaard, hondenspeelveld, en de bewonersactiviteiten. De tiny forest aanvraag zit nu in de interne gemeentelijke procedure i.s.m. IVN. Of deze aanvraag door de selectie komt is niet afhankelijk van deze prijsvraag. Mochten we het prijzengeld van 20.000 euro niet in de wacht slepen, dan zullen we de schaal van onze plannen terugbrengen, maar wel zoveel mogelijk realiseren met behulp van subsidies, sponsoring en crowdfunding. De bloemenzee zal dunner worden ingezaaid en met behulp van zelf-geoogst zaad van inheemse planten. De hondenspeelplek kan gefaseerd worden aangelegd m.b.v. sponsoring van de lokale dierenwinkels en de hondenschool. De stadsboomgaard zal beperkter worden aangelegd, bijv. deels betaald door de aannemer om de verkoopbaarheid van de appartementen te verhogen. De snoephaag kan worden gerealiseerd d.m.v. stekken van kleinfruitplanten van bewoners. Een picnictafel kan worden gesponsord. De bewonersactiviteiten kunnen veelal provisorisch worden georganiseerd op basis van gedoneerd danwel geleend materieel.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  Zie eerdere vraag over beheer. - Tweejaarlijks wordt de berm opnieuw ingezaaid samen met scholen en andere groepen (zaad het jaar ervoor verzameld uit de berm zelf), rond landelijke zaaidag. - Bewoners rond de betreffende stukken snoeien 1x per jaar de stadsboomgaard, snoephaag en zeeuwse haag. - Tijdens de landelijke opschoondag ruimt een groep bewoners rond de laan actief zwerfafval op. - Onderhoud van het Tiny Forest is onderdeel van het activiteitenplan van de school. - Gebruikers van het hondenspeelveld houden het gebied netjes en in de gaten. - De bewonersacties worden jaarrond georganiseerd, zoals het maken van insectenhotels om op te hangen in eigen tuin, en het uitwisselen van stekjes op de stekjesmarkt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  De bloemenzee biedt ontspanning en ook veel om naar te kijken op de route naar het winkelcentrum of de stad. Het is leerzaam voor kinderen om meer te kennen dan alleen gras. En wat voor interessante beestjes zullen daar gaan rondvliegen! Daarnaast zal er vast af en toe een mooi boeketje geplukt worden voor op de keukentafel thuis. De Stadsboomgaard wordt de ontmoetingsplek voor de mensen in de buurt. Mensen kunnen lekker buiten zitten terwijl de kinderen tikkertje spelen tussen de bomen en in de herfst van de snoephaag snoepen en een appeltje pikken. Op het hondenspeelveld kunnen niet alleen honden hun energie kwijt, maar kunnen kinderen ook lekker spelen samen met hun hond. In het Tiny Forest krijgen kinderen het gevoel echt in een bos te zijn. Spelen in het wild. Daarnaast heeft het een educatieve insteek. Het fungeert namelijk als buitenlokaal voor de lokale Esrein basisscholen en opvang Mickey. Naast dat er veel verschillende planten te zien zijn, trekt het ook allerlei interessante dieren aan. Een grote ontdekkingsplek. Jaarrond zullen er activiteiten worden georganiseerd waarin bewoners en hun kinderen worden geholpen met het vergroenen van de buurt. Het inzaaien van de bloemenstrook wordt gedaan samen met scholen, buurtcentra, en andere groepen. Een workshop insektenhotels,vogelhuisjes, of zaadbommetjesmaken is een leuke bezigheid en het resultaat kan direct in eigen tuin worden gebruikt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  Ruimte voor het plan als geheel is al aanwezig in de vorm van grasbermen en leegstaande kavels.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  Op dit moment is de biodiversiteit in de laan erg laag. De beek geeft echter wel een erg goed startpunt. Water trekt van nature allerlei soorten aan, zoals reptielen, amfibieen, libellen en moerasplanten. De omliggende leegte biedt helaas vrij weinig om ze ook te behouden. Met behulp van inheemse kruiden en inheemse vaste planten willen we het leefklimaat flink verbeteren. De bloemenzee, de lage snelgroeiers (vooral de paardebloem en klavers) en ook de vaste planten (boomgaard, hagen) die onder andere juist vroeg en laat in het jaar bloeien zorgen ervoor dat vliegende insecten zoals bijen en vlinders een betere kans hebben om te overleven. Voor bijen is de aanwezigheid van water ook cruciaal. Voor het overwinteren zullen omliggende bewoners insectenhotels ophangen. Zelfs de hondenspeelplek vergroot de biodiversiteit door aanleg van een veld met gevarieerde lage inheemse kruiden, omringd door Zeeuwse hagen. Het tiny forest biedt een mini-bosomgeving in de stad met de bedoeling snel de biodiversiteit te verhogen. Een stukje echte natuur in de wijk.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  Er zal een beheerplan worden opgesteld samen met de gemeente, Gildebor en een representatie van de bewoners op basis van de al eerder genoemde punten. Voor het vaste groen zal in de eerste twee jaar het onderhoud meer liggen op het in leven houden, bijv. in termen van bewatering, terwijl in de daarop volgende volgende jaren snoeien meer van belang wordt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  Zowel de stadsboomgaard als het tiny forest werken luchtzuiverend, waterbergend en slaan CO2 op. Ook brengt de schaduw verkoeling in de zomer.