Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Almelo
[INGELOOT] Vriezenveenseweg

{{ activeItem }}

[INGELOOT] Vriezenveenseweg

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Bomen in de straat, een mooie bloemenborder, regenwater afkoppelen, bloembakken (mede tegen de parkeeroverlast), vogelkastjes ophangen, geveltuintjes uitbreiden, groene daken aanleggen, tegenover de school aan de straat inzaaien met wilde bloemenmengselDownloads

Video
Laatst bewerkt op: 21-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  Wat willen we met elkaar (bijna ALLE BUREN!!) veranderen en verbeteren in de straat want: Het is een Versteende straat met parkeeroverlast door (te brede stoep). We hebben hierdoor last van hittestress door een enorm areaal aan tegels. Er is achterstand in de aanpak zowel publiek als privaat; en we hebben wel ambities, maar nog geen realisatie bereikt van wat we willen. Verder is-was er weinig sociale cohesie - we praten vooral over elkaar en niet met elkaar en relatief weinig natuur en biodiversiteit , MAAR, DAT GAAN WE AANPAKKEN! Een eerste stap is al gezet!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  medewerking gemeente, wijkcoaches; de straat heeft geen prioriteit, en de oeverlast met parkeren ook niet, zo vernemen we van de betrokkenen zelf veel rommel op straat en iedereen wijst naar elkaar scholen, supermarkt en bewoners AZC denken dat onze straat een vuilnisbak is bomen die dood zijn (gemaakt?) worden niet vervangen het is enorm moeilijk - zeg ik als initiatiefnemer, om de buurt te mobiliseren

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  Burendag georganiseerd!! groot succes!! Wijkagent, buurtcoach, groenbeheerder en school, en supermarkt betrokken bij dit initiatief Niet wachten, maar gewoon beginnen (Geurilla gardening!!) aankaarten bij de gemeente en trotse verhalen in de lokale kranten

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  ruim 400 meter groen; aan borders, geveltuintjes, bomen, bloemenzee, 5000Meter aan de kant van de school en daar komen nog de groene daken bij!!!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  Bomen, kleurrijke prunussen, natuurlijke borders, inheemse planten, bijen-, en vlinderminnend groen, bodembedekkers

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  Beide, zowel op publiek terrein (in het kader van operatie Steenbreek) in overleg met de gemeente.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  Via drie werksessies, nieuwsbrieven door de deur, persoonlijk aanbellen, een (bijna ontplofte :-)) APP groep en door een voorbeeld te geven van geveltuin en mooie sfeerimpressies van een adviesburo

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  de school - voor het onderhoud aan de borders en tuinen de gemeente als vergunningverlener de buurtsuper - als medeverantwoordelijke (parkeerperikelen en rommel op straat) de wijkagent - om te vertellen over ons initiatief de wijkcoach - om advies en meedenken adviesburo - voor tips en straks de definitieve ontwerpen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  zeker!! Karin Willemsen, jan de jager, en Paul Reinerink kennen ons initiatief (ook van de wissel tuin waar we de 5000 meter willen inzaaien) en er ligt concept klaar voor het onderhoudscontract

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  Door de school - het Erasmus PRO, DE BUURT En stichting de proeftuinen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  ca. 25000 euro

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  we kunnen alles realiseren als we zelf veel werk verrichten, zie ook de begroting, en een deel kan via gestapelde subsidie en uiteraard hebben we ons al weer aangemeld voor burendag!!, bovendien is dit een perfect geschikt project voor het groene onderwijs, en de groenafdeling van de Erasmuschool PRO - aan de overkant van de straat

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  ja, zie ook boven vermeld, een ieder houdt zijn-haar eigen deel bij en er is inmiddels een redelijk corrigerend regime al dan niet via de APP groep

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  we wonen in een buurt met weinig kinderen . niet specifiek dus

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  nvt

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  zie plan en lijst met bijen en vlinder minnende planten - er komen veel planten in die bijen, beestjes en insecten aantrekken, ook voor egels is er meer ruimte al we klaar zijn met de realisatie

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  door onderhoud, door blad te laten liggen op en in de borders in het najaar, door tijdig te snoeien, door de afkoppeling van regenwater worden geveltuintjes en borders ook beter bewaterd

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  door geveltuinen, bijna alle regenpijpen zijn of worden afgekoppeld, en komen terecht in de border of geveltuinen, de platte daken worden eenvoudig voorzien van grind en matten en ingezaaid met bloemenmengsel, zo houden we ook langer het water vast op de platte daken