Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Fleringen
[INGELOOT] "Dorp onder de eiken" (Oldenzaalseweg)

{{ activeItem }}

[INGELOOT] "Dorp onder de eiken" (Oldenzaalseweg)

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

We willen de dorpskern herinrichten waarbij groen volop terugkomt in het dorp. In de schoolomgeving krijgt verkeersveiligheid aandacht. De Oldenzaalseweg wordt ingericht met bio-diverse borders en het kerkplein gaan we duurzaam en klimaatbestendig inrichten. De zomer eik staat hier centraal. Het voormalig RABO gebouw verdwijnt en daarvoor komt groen terug, kortom de dorpskern wordt volledig aangepast zodat identiteit "Dorp onder de eiken" gestalte krijgt.Downloads

Video
Laatst bewerkt op: 19-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  De Oldenzaalseweg loopt door de kern van ons dorp is oorspronkelijk een groene straat geweest die aansluit bij landgoed Herinckhave eb=n de Kroezeboom. We willen het groen terug in onze straat.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  Er worden een tweetal gebouwen verplaatst (school en Rabo kantoortje) en de straat wordt opnieuw ingericht met klinkers. We willen graag middelen om de borders, speelplaats en bermen opnieuw in en aan te planten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  We werken samen met gemeente en aanwonenden en en willen vier jaargetijden borders en lage begroeiing om bijen en insecten aan te trekken. We willen samen met de scouting insecten hotels maken. We willen trottoirs verlaagd aanleggen zodat water in de borders kan infiltreren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  Er komt ruim 500 m2 groen bijallen al aan borders.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  We willen verschillende grassoorten bloemen lage struiken en bomen aanplanten. In de presentatie worden ze nader geduid

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  We leggen het groen zowel in de openbare ruimte als in prive ruimte aan. We hebben hiertoe overleg gehad met aanwonenden en bedrijven.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  We hebben huiskamergesprekken gevoerd met aanwonenden en betrokkenen en daarna alle inwoners uitgenodigd zodat men het nodige kon inbrengen in het plan

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  Gemeente is ook betrokken bij onze plannen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  We hebben overleg gevoerd met de gemeente

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  Het beheer wordt door gemeente, aanwonenden, school en onze plaatselijke 'vutploeg' uitgevoerd afhankelijk van de exacte locatie.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  We zijn zeker meer dan 20.000,- nodig voor onze plannen. In de presentatie is weergegeven hoe we de 20.000,- denken te besteden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  In het totale plan HEF is de nodige vergroening meegenomen. We voeren uit wat we voornemens zijn uit te voeren. Het totale HEF plan (= herinrichting entree fleringen) wordt uitgevoerd. Voor de vergroening gebruiken we de 20.0000,- in ieder geval voor borders, (bomen eik en linde) educatie schoolkinderen die onderhoud bijen borders jaarlijks onderhouden / inzaaien.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  Kerkbestuur onderhoud het groen rondom het kerkplein, de borders worden door school en aanwonenden ( vutploeg onderhouden, gemeentelijke eigendommen door de gemeente.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  We hebben een imker in onze werkgroep die met de kinderen de bloemen borders aanlegt en onderhoud. Met het verplaatsen van de school willen we een nieuwe speelplaats met lage struikperken omringen die aan de rand van een bos en vijver gelegen zijn.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  Die ruimte is er reeds. We moeten wel het nodige invullen met planten, en struiken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  Door extra aan te leggen borders en bomen trachten we in elk seizoen de nodige bloei te realiseren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  We proberen rekening te houden met de seizoenbloei van de planten bloemen en grassoorten

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  straat wordt opnieuw geklinkerd en en water loopt niet meer trottoirbanden omdat deze verdwijnen en water kan infiltreren via de borders.