Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Dalfsen [INGELOOT] Westerhof

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

Onze droom is een plein waar na herinrichting een hof is waar kinderen veilig kunnen spelen en bewoners elkaar ontmoeten in een sfeer van rust in een groene ruimte. Ons voorstel is integraal en levert een grote plus voor spelen, duurzaamheid en biodiversiteit.Downloads

Laatst bewerkt op: 26-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  Wij willen graag meer groen. Nu bestaat de Westerhof vooral uit bestrating en is de biodiversiteit laag. Daarnaast is het bestaande groen aan vervanging toe. In de huidige situatie wordt al het (schone) regenwater via een gemengd rioolstelsel afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Daarnaast willen wij de Westerhof autoluw maken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  De bestrating wordt door de boomwortels omhoog gedrukt, daardoor ontstaat een onveilige situatie. Daarnaast is het autoverkeer in de straat toegenomen. Bij hevige regenbuien staat de straat blank. Huidige lantaarns zijn niet duurzaam en schijnen niet effectief.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  Aanleggen beplantingsvakken en wadi's. Vervangen van bomen. Afkoppelen regenwater van het riool. Aanbrengen LED verlichting en verplaatsen enkele lantaarns. Herbestraten met een patroon zodat de automobilist zijn snelheid vermindert.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  Diverse gevelbeplanting en de boomspiegels worden beplant. In bestaande beplantingsvakken worden bomen toegevoegd.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  Insecten vriendelijke beplanting en verschillende soorten bomen zoals fruitbomen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  In de openbare ruimte. De privéruimtes zijn al beplant.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  Een samengestelde bewonerscommissie van 7 personen hebben een enquête uitgezet onder alle aanwonenden van het plein. Wij vroegen de bewoners over enkele onderwerpen naar hun mening zoals bestrating, parkeren, groenvoorziening, verlichting, wateroverlast en kindvriendelijkheid. Vervolgens presenteerde de commissie de resultaten van de enquête tijdens een bewonersavond op het gemeentehuis. Hierbij waren ook de wethouder en twee ambtenaren van de gemeente Dalfsen aanwezig. Na de presentatie schetsten de bewoners in groepjes op een kaart hun ideeën. Hieruit is door de Westerhofcie een voorlopig schetsplan opgesteld dat onlangs is gepresenteerd op een inloopmoment op het plein. Er was veel belangstelling voor de informatie en de reacties waren grotendeels positief.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  Samen met de waterambtenaar van de gemeente Dalfsen en de adviseur water van het Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben oplossingen bedacht voor het afkoppelen van het regenwater. Wij hebben onze wensen ook afgestemd met de stichting Groen Gebogen, die in de groene zones van onze wijk een belevingspad ontwikkelt. Onze ideeën sluiten zo perfect aan op het beleid van de gemeente, het waterschap en de stichting en zij waren dan ook erg enthousiast over onze ideeën. Daarnaast hebben wij de leerlingen van groep 6 van de basisschool De Spiegel gevraagd om een tekening te maken van hun ideale waterspeeltuin. De mooiste ideeën willen wij uitvoeren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  Met de ambtenaar groenvoorziening hebben wij op het plein overleg gehad en afspraken gemaakt over de herinrichting van het groen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  Het beheer blijft bij de gemeente.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  Het integrale plan is uit te voeren voor circa €140.000,-. In de meegestuurde begroting is te zien hoe de bedragen tot stand zijn gekomen. Wij willen de prijs van €20.000,- gebruiken voor enkele onderdelen van dit plan.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  Wij willen het bedrag besteden aan het herinrichten en uitbreiden van de bestaande beplanting, aanbrengen van insectenhotel, vleermuiskasten en waterspeeltoestel.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  In de enquête is gevraagd of de bewoners mee willen helpen in het aanleggen en onderhouden van de plantvakken. Hier is positief op gereageerd. Voor het regulier onderhoud van het groen wordt twee keer per jaar, in het voor- en najaar, een ochtend met de buurtbewoners gepland. Uiteraard in overleg met de gemeente Dalfsen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  Door het aanbrengen van plantvakken vermindert de snelheid van auto's. Door het plein autoluw te maken is het veiliger spelen voor kinderen. Van de huidige speeltuin willen wij met hulp van regenwater een waterspeeltuin maken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  Door de bestrating aan te passen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  Door het aanbrengen van verschillende soorten planten en bomen die veel insecten en dieren aantrekken. De aan te leggen beplanting bestaat uit inheemse soorten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  De bewoners onderhouden twee keer per jaar de beplanting.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  Wij willen het regenwater afkoppelen van het riool. Dit water kan nu naar de aangelegde plantvakken en wadi's stromen en hier infiltreren. Het riool wordt zo ontlast en de grondwaterstand wordt hierdoor op een goed peil gehouden. De aangeplante bomen zorgen voor verkoeling in hete zomers.

Commentaar lijst

Teun 02-04-2019 22:9

Goeie ideeen! Janny, Teun