Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Balkbrug [INGELOOT] Meppelerweg

Onderdeel van:

Onderdeel van:

'Van Ommerschans tot Reestdal' : De straat moet een groene verbinding gaan vormen tussen twee natuurgebieden aan de noord- en de zuidkant van het dorp, en het huidige beton en asfalt moeten plaatsmaken voor meer bomen, hagen en een groen dorpsplein.Downloads

Laatst bewerkt op: 20-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  Binnenkort zal worden begonnen met de aanleg van een onderdoorgang onder de provinciale weg N377 (de Vechtdalverbinding), waar de Meppelerweg straks overheen loopt. Daarna zal er een nieuwe situatie ontstaan met minder doorgaand verkeer, die kansen biedt om veranderingen in gang te zetten in de richting van een groene en veilige dorpsstraat.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  Een obstakel is de tunnelbak van de nieuwe onderdoorgang. Een van de uitdagingen is om de ondernemers die aan deze kruising gevestigd zijn, mee te krijgen met de plannen voor meer groen. Verder ligt er ten aanzien van de bestrating al een plan van Provincie en gemeente.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  Op de punten van de tunnelbak zouden we graag groene beplanting willen hebben, mits er iets gevonden kan worden wat daarop groeit. We gaan regelmatig in gesprek met de betrokken ondernemers over onze ideeën. We hebben een idee om de bestrating (klinkers of klinkerpatroon) verder door te laten lopen dan de Provincie van plan is, zodat er een echte groene verbinding ontstaat tussen twee natuurgebieden (Ommerschans en Reestdal).

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  ca. 500 m2 aan groene vakken en hagen en ca 12 bomen meer dan in plan provincie.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  Bomen, robuuste hagen, gevelbeplanting, planten in het parkje, plantperken met natuurlijke begroeiing

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  Vooral in de openbare ruimte.maar als ondernemers enthousiast worden ook op privéterrein

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  In april 2018 hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en ondernemers van de straat. Er was een goede opkomst en de genodigden hebben een behoorlijke lijst met wensen en suggesties ingebracht. Enkele daarvan waren: - Dorpsplein - Bankjes - Speeltuintje - Monument - Zijkanten bak aankleden - Ondergrondse glasbak bij de Plus - Toeristische wegwijzers  - Weghoogte Meppelerweg niet verhogen - Rotonde bij aansluiting Molenweg – Ommerweg - Schuilplek voor fietsers/wandelaars - Noord-zuid 30 km-zone (ipv 50) - Aandacht voor landbouwverkeer door het dorp (wegbreedte) - Balkbrugse klinkertjes gebruiken - Klaarover/zebrapad naar Molenweg - Oplaadpunt voor fietsen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  Onze groep komt voort uit de Coalitie Balkbrug 2025, een club betrokken dorpsbewoners die een toekomstvisie voor Balkbrug hebben ontwikkeld en nu bezig zijn die vorm te geven. Er zijn diverse focusgroepen, waaronder onze focusgroep De Nieuwe Dorpsstraat. De kerngroep van de Coalitie begeleidt ons waar nodig. Verder is ons traject van 2017 tot zomer 2018 begeleid door Dorpsregisseur Judith van Oostrom van Zin in de Zaak. We zijn nu bezig om nieuwe procesbegeleiding te regelen via een pilotproject van het Oversticht in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Hiervoor is participatie van de gemeente dringend gewenst.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  Ja, er zijn diverse keren beleidsmedewerkers van de gemeente aangeschoven bij onze vergaderingen om over onze ideeën te praten, en ook zijn er groepsleden bij de gemeente langs geweest. Daaruit zijn echter nog geen concrete toezeggingen voortgekomen over een bijdrage van de gemeente aan de vergroening en een beter leefklimaat in de straat. Op 25 maart gaan we weer bij de gemeente praten om een goed draagvlak te creëren voor onze plannen. Iemand van Het Oversticht gaat mee om een voorstel te doen voor samenwerking.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  De invulling hiervan moet nog nader worden uitgewerkt. Waarschijnlijk komt er een nieuwe horeca-onderneming aan de straat waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mogelijk kunnen zij ook worden ingezet voor enig groenonderhoud. Verder zal een groot deel van de straat door de gemeente worden beheerd.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  De plannen moeten eerst concreter kunnen worden uitgewerkt om kosten te kunnen bepalen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  - De aanleg van meer en diverser groen langs de straatkanten. - De aanleg van een dorpsplein met een groen karakter. - Het opknappen van het bestaande parkje (bankjes, beplanting, pad) - Groen op de tunnelbak

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  De inwoners van Balkbrug zijn echte doeners. We zullen vanuit de focusgroep ons best doen om hen enthousiast te maken voor de zorg voor nieuwe voorzieningen in deze centraal gelegen straat.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  - Snelheidsremmers (drempels) - Afscheidingshagen tussen weg en voetgangers - Speelplaatsje bij terras noordoost-punt kruising - Groen op tunnelbuis: kindvriendelijke afscheiding

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  Dit moet nog nader ingevuld en gerealiseerd worden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  - Bomen en beplanting: meer inheemse soorten, overeenkomstig het soortenbeleid van de provincie. Soorten die in een meer historisch dorpsbeeld passen. - Meer groen trekt meer dieren aan. - Groen op punten van tunnelbuis: Indien dit mogelijk is op zo’n harde ondergrond. - Groene plantenwand aan gevels panden - Parkje op NW-kwadrant: uitzoeken welke planten geschikt zijn voor schaduwrijke plek. Het paadje kan natuurlijker aangelegd worden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  Dit moeten we nog nader onderzoeken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  - Meer bomen: een koeler klimaat op warme dagen - Zonnepanelen: hierover wordt ook nagedacht binnen de Coalitie - Klinkerbestrating in plaats van asfalt: een betere waterhuishouding - Meer groen in plaats van asfalt: betere wateropname

Commentaar lijst

20-03-2019 17:51

Een prachtig plan. Als de gemeente nu ook meegaat, komt het allemaal wel goed.