Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Zwolle [INGELOOT] Stien Eelsinghstraat

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

STIEN EELSINGHSTRAAT ZWOLLE

"Beschrijving huidige situatie"
De Stien Eelsinghstraat in Zwolle is een straat waar wonen en kleinschalig werken gecombineerd is. Aan de straat zijn kleine bedrijfjes gevestigd, zoals een kapper, kleermaker, huiswerkbegeleiding, assurantiekantoor, waar dagelijks diverse mensen komen en gaan. De huidige situatie kenmerkt zich door veel bestrating en slechts 1 boom.
De ruimte wordt als saai en warm ervaren. De ruime opzet van de straat biedt veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, maar door de huidige inrichting is dit niet aantrekkelijk.

"Aanpak"
Het idee is eind december 2018 bij een paar bewoners van de straat binnengekomen en gedeeld via de buurt-app waarna er direct contact gezocht is met iedereen om de behoefte te peilen. Al snel hadden 4 van de 12 aanwonenden zich gemeld om de kar te gaan trekken. Tijdens een walking-diner van alle buren medio januari heeft de werkgroep middels een moodboard en een plattegrond de ideeën gepresenteerd en de buren input gevraagd naar ideeën en uitdagingen die we nog konden verwerken in het plan voordat het zou worden gepresenteerd in Nijverdal.
Na de informatiemiddag in Nijverdal is de buurt door middel van de buurt-app. geïnformeerd over de bevindingen en is er contact gezocht met de gemeente om ons te voorzien van informatie over de onderliggende bodem, infrastructuur, wensen van de gemeente tav de inrichting, vooral afmetingseisen en minimaal aantal voorzieningen. Daarnaast is vanuit het projectteam contact gezocht met Willem Seine, die ons begeleidde tijdens het project. Wekelijks is de projectgroep bij elkaar geweest om plannen verder uit te werken, waarbij ter zake kundige buren en vrienden werden geraadpleegd.
Eveneens is er regelmatig contact geweest met de wijkbeheerder en gebiedsverantwoordelijken voor het groen en het groenonderhoud daarvan en mbt de infrastructuur. Dit om verwachtingen op elkaar af te stemmen. In een 3-tal bezoeken door gemeentefunctionarissen op locatie zijn fysiek de mogelijkheden bekeken en in kaart gebracht, waarna de werkgroep weer verder kon met de uitwerking.
De werkgroep is samen met buren op 8 maart bij elkaar gekomen om aan hen de plannen te presenteren en de aanvullende wensen te horen en eventueel te verwerken in het plan. Na die avond blijft er nog genoeg uitdagingen over om het met de buren over te hebben, maar dit zal het project niet ernstig beïnvloeden. De reacties van de buren waren enthousiast, vooral ook omdat de basis van het ontwerp gevisualiseerd kon worden getoond. Buren kwamen zelf met ideeën en suggesties. Een van de buren is een “begeleid wonen project”. Zij willen graag helpen bij de uitvoering en het onderhoud van het groen. Mogelijk willen ze onder begeleiding ook andere zaken oppakken zoals o.a. vogelhuisjes maken.
Er zijn diverse enthousiaste buurtgenoten die zelf een deel van de werkzaamheden uit wil voeren een ander deel zal aan de gemeente worden overgelaten. Wij denken hierbij aan bestrating leggen en bomen aanplanten. De buurtbewoners helpen met het oplichten van de bestrating voor het maken van plantvakken en daarnaast bij het helpen beplanten van de plantvakken. De Buurt zal de regie van dit project in samenwerking willen doen. De wens is er om zo snel mogelijk te starten met de werkzaamheden om alvast iets te kunnen tonen.

"Hoe"
Wij willen graag een straat creëren waar de ruimte wordt ervaren als een “groene oase” in een versteende omgeving. De hittestress die ontstaat wordt als heel onaangenaam ervaren. Door de vergroening verwachten wij daar een reductie van te krijgen, wat tot gevolg zal hebben dat bewoners elkaar meer zullen gaan ontmoeten en bezoekers gemotiveerd worden om zelf ook kritisch naar hun woonomgeving te gaan kijken in de hoop dat het mogelijk navolging zal vinden.
De specifieke functie van de straat (woon-werk) geeft een uitdaging in de uitvoering, immers de bedrijfjes moeten bereikbaar blijven en na de aanpassingen moet de bedrijvigheid niet belemmerd worden. De diverse nutsvoorzieningen zijn voornamelijk gesitueerd aan 1 zijde van de straat en pakt voor onze invulling goed uit.
De belastbaarheid van de straat moet passen bij de frequente bezoekers.
De vergroening zal worden uitgevoerd in een gevarieerd aanbod. We denken hierbij aan lage- en hogere begroeiing met vooral vaste bloeiende planten, bomen, zuilen met bloeiende klimmers en een plek om elkaar te ontmoeten in het groen. De huidige straat is erg breed en veel parkeervakken.
Door in het verlengde van de boom een groengebied te creëren krijgt de boom meer toevoer van water en kansen om zich te ontwikkelen. Daarnaast breken we de steenvlakte met een groen zone. De bezettingsgraad van de parkeervakken is niet 100%, dus we kunnen een paar laten vervallen om een meer aaneengesloten geheel te creëren. Waar we nu ca 2m2 groen hebben, komt dat in de nieuwe situatie uit op ruim 100 m2 groen. Een groen winst die moet gaan helpen in de hitte stress reductie en de extra mogelijkheid van waterberging, waar het nu nog de kolk in gaat.
Met de gemeente is al afgesproken dat zij het onderhoud van de bomen voor hun rekening nemen. De borders worden zoveel mogelijk met vaste planten aangeplant en zullen door de buurtbewoners worden onderhouden. Daar waar wij geveltuintjes mogen creëren hebben de eigenaren van het pand toegezegd om deze zelf te gaan onderhouden.
Voor de beplanting hebben wij de keuze gemaakt om zoveel mogelijk inheems assortiment te nemen. De richting hiervoor kwam voort uit de naam van de straat; de schilderes Stien Eelsingh. Zij schilderde voornamelijk Hollandse bloemen en planten zoals narcissen, tulpen, margrieten, asters. Bloemen zijn ook goed voor vlinders en bijen die wij graag een onderdak gunnen in onze straat.
Bij de keuze van de bomen denken wij aan een divers assortiment. Elke boom met een eigen karakter. Dit kan ook omdat de plantvakken ver uit elkaar liggen en dus ook een eigen karakter kunnen krijgen. Het formaat van de bomen moet niet te groot zijn i.v.m. lichtinval van de huizen maar ook de eventuele zonnepanelen van de bewoners.
Naast de plantvakken willen we boomkorven rond de lantaarnpalen creëren (waarbij de paal wel toegankelijk moet blijven voor de monteur). Deze korven kunnen in de winter de schuilplaats zijn voor kleine insecten en andere dieren. Veel bloemen en planten in de straat zodat er een grote biodiversiteit ontstaat. Dit is ook een van de uitgangspunten van ons project.Downloads

Video
Laatst bewerkt op: 26-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  Visie / aanleiding: De Stien Eelsinghstraat in Zwolle is een straat waar wonen en kleinschalig werken gecombineerd is. Aan de straat zijn kleine bedrijfjes gevestigd, zoals een kapper, kleermaker, huiswerkbegeleiding, assurantiekantoor, een plek waar dagelijks diverse mensen komen en gaan. De huidige situatie kenmerkt zich door veel bestrating en slechts 1 boom. De ruimte wordt als saai en warm ervaren. De ruime opzet van de straat biedt veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, maar door de huidige inrichting is dit niet aantrekkelijk. Wij willen graag een straat creëren waar de ruimte wordt ervaren als een “groen oase” in een versteende omgeving. De hittestress die ontstaat wordt als heel onaangenaam ervaren. Door de vergroening verwachten wij daar een reductie van te krijgen, wat tot gevolg zal hebben dat bewoners elkaar meer zullen gaan ontmoeten en bezoekers gemotiveerd worden om zelf ook kritisch naar hun woonomgeving te gaan kijken in de hoop dat het mogelijk navolging zal vinden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  Wij hebben weinig ruimte voor de kinderen. Misschien lukt het ons om van de schildersezel een tekenbord te maken die ze vanaf het trottoir kunnen bekrijten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  Rekening houden met: De specifieke functie van de straat (woonwerk) geeft een uitdaging in de uitvoering, immers de bedrijfjes moeten bereikbaar blijven en na de aanpassingen moet de bedrijvigheid niet belemmerd worden. De diverse nutsvoorzieningen zijn voornamelijk gesitueerd aan 1 zijde van de straat en pakt voor onze invulling goed uit. De belastbaarheid van de straat moet passen bij de frequente bezoekers. Door de frequente stroom aan bezoekers is een speelplek voor kinderen niet goed in te passen. Binnen 50 meter van de straat zijn 2 kleine speelveldjes welke in de behoefte voorzien.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  De vergroening zal worden uitgevoerd in een gevarieerd aanbod. We denken hierbij aan lage- en hogere begroeiing met vooral vaste bloeiende planten, bomen en zuilen met bloeiende planten. De huidige straat is erg breed en veel parkeervakken. We wonen aan de Stien Eelsinghstraat. Stien Eelsingh was een schilderes die in de omgeving woonde en veel kleurrijke schilderijen maakte. Onze wens is het om veel kleur aan te brengen in de straat en zo mogelijk zoveel mogelijk het hele jaar door. Als extra attentie denken we aan een schilderezel welke de verbinding legt tussen de naamgever en straat. Door in het verlengde van de boom een groengebiedje te creëren krijgt de boom meer toevoer van water en kansen om zich te ontwikkelen. Daarnaast breken we de steenvlakte met een groen zone. De bezettingsgraad van de parkeervakken is niet 100%, dus we kunnen een paar vakken laten vervallen om een meer aaneengesloten geheel te creëren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  Waar we nu ca 2m2 groen hebben, komt dat in de nieuwe situatie uit op ruim 100 m2 groen. Een groenwinst die moet gaan helpen in de hittestress reductie en de extra mogelijkheid van waterberging, waar het nu nog de kolk in gaat. Wij hebben een plattegrond toegevoegd waarop de nieuwe situatie met aanplant is aangegeven.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  Wij hebben gekozen voor een combinatie van inheemse bomen en planten. Daarbij hebben wij gekeken welke bloemen en planten Stien Eelsingh in haar schilderijen schilderde. Zij schilderde ook alleen maar inheemse bloemen en planten. Zie verder hieronder voor de lijst. De diverse plantvakken die we gaan creëren willen we, daar waar mogelijk, voorzien van een boom die max 5-6 meter hoog kan worden en omringd door de planten met wisselende hoogte en bloeitijd. Stien Eelsingh schilderde heel kleurrijk en wij willen proberen dit terug te laten komen in de beplanting en bloei. Daarnaast willen we graag een schildersezel in een groot perk plaatsen met uitleg over de straat, naamgever en planten die je aantreft. Wij zijn in gesprek met de plaatselijke penitentiaire inrichting of zij op hun afdeling metaal zoiets voor ons kunnen maken. De gemeente Zwolle wil ook graag natuureducatie bevorderen en wij hopen hiermee een aanzet te geven. Mogelijk kan het in meer straten in de wijk waarna wij een wandelroute langs de groenplekken kunnen opzetten. bomen Prunus serrulata Malus 'Evereste' Prunus cerasifera 'Nigra' Sorbus intermedia Pyrus salicifolia vaste planten Anemone Grassen Alchemilla mollis Aster Geranium Sedum Vinca Polemonium Campanula Molinia Gaura sp Narcissus Syringa Tulipa Crocus Galanthus Elwesii Clematis Jasminium nudiflorum Lonicera Chaenomeles speciosa 'Nivalis' Viburnum acerfolia Rosa

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  Het groen wordt in de openbare ruimte aangelegd. Wij hebben al gesprekken gevoerd met een aantal buurtbewoners om de daken te gaan vergroenen. Er zijn hier inmiddels 2 prijsopgaves voor ontvangen en er wordt op 1 dak in april gestart met een proefplaatsing.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  Het idee is eind december 2018 bij ons binnengekomen middels een campagne van de gemeente. Via de buurt-app. is direct contact gezocht met iedereen om de behoefte te peilen. Al snel hadden 4 van de 12 aanwonenden zich gemeld om de kar te gaan trekken. Tijdens een walking-diner van alle buren medio januari heeft de werkgroep middels een moodboard en een plattegrond de ideeën gepresenteerd en de buren input gevraagd naar ideeën en bezwaren die we nog konden verwerken in het plan voordat het zou worden gepresenteerd in Nijverdal. Na de informatiemiddag in Nijverdal is de buurt middels de app. geïnformeerd over de bevindingen en is er contact gezocht met de gemeente om ons te voorzien van informatie over de onderliggende bodem, infrastructuur, wensen van de gemeente tav de inrichting, vooral afmetingseisen en mimimaal aantal voorzieningen. Wekelijks is de projectgroep bij elkaar geweest om plannen verder uit te werken, waarbij ter zake kundige buren en vrienden werden geraadpleegd. De buren zijn op 8 maart bij elkaar gekomen om hen de plannen te presenteren en hun aanvullende wensen te horen en te verwerken in het plan. Bereikbaarheid van de diverse bedrijfjes is van wezenlijk belang en geeft uitdagingen in de omvang van de groenvoorzieningen. In goed overleg zijn wij er in geslaagd om een mooi plan op te stellen waar iedereen zich prima in kan vinden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  Bijna wekelijks is er contact geweest met de wijkbeheerder en gebiedsverantwoordelijken voor groen, onderhoud en infrastructuur om hun en onze verwachtingen op elkaar af te stemmen. In een 3-tal bezoeken op locatie zijn fysiek de mogelijkheden bekeken en in kaart gebracht, waarna de werkgroep weer verder kon met de uitwerking.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  Tijdens de gesprekken met de gemeente is door de gemeente aangegeven dat zij willen zorgen willen dragen voor de bomen en het leveren en afvoeren van de benodigde aarde.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  De werkzaamheden worden in overleg met de gemeente afgestemd. Als buurtbewoners zullen we een deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren een ander deel zal aan de gemeente / vakmensen met machines worden overgelaten. Wij denken hierbij aan bestrating leggen en bomen aanplanten. We verwachten dat we niet alles in een keer uitgevoerd krijgen, maar de start zal zijn om met de snel uitvoerbare zaken te starten om alvast iets te kunnen tonen. Wanneer professionele inzet beschikbaar is van stratenmakers zal pas dat onderdeel uitgevoerd kunnen worden. Binnen de werkgroep wordt een procesbewaker aangesteld om de voortgang te monitoren. Een van de buren is een “begeleid wonen project”. Zij willen graag helpen bij de uitvoering en het onderhoud van het groen. Er is een school in de aangrenzende straat gelegen welke we hebben geïnformeerd. Zij zijn erg belangstellend en willen graag van onze expertise gebruik maken om zelf ook meer te kunnen vergroenen. Met de gemeente is al afgesproken dat zij het onderhoud van de bomen voor hun rekening nemen. De borders worden zoveel mogelijk met vaste planten aangeplant en zullen door de buurtbewoners worden onderhouden. Daar waar wij geveltuintjes mogen creëren hebben de eigenaren van het pand toegezegd om deze zelf te gaan onderhouden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  We hebben een begroting gemaakt die nu uit komt op € 20.431,50 We proberen een specificatie mee te sturen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  We willen starten met het creëren van de plantvakken om zo snel mogelijk de bomen en planten te kunnen plaatsen. Een deel van de plantvakken wordt gecreëerd door bestrating te verwijderen. Dit vraagt even meer tijd. In de parkeervakken willen we in het midden groenstroken creëren, maar ook dit zal mogelijk pas kunnen als er een stratenmaker beschikbaar is.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  De bewoners gaan de bestrating er uit halen en de planten aanplanten. Het uithalen van het zand en het aanvullen met nieuwe aarde en compost zal in overleg met de gemeente gebeuren .

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  De straat leent zich niet voor speelplaatsen gezien de frequente stroom aan bezoekers die veelal per auto komen. Daarnaast zijn er binnen 50 meter 2 speelplaatsen voorhanden. De spiegel van de Plataan wordt fors verlengd wat de verkeersveiligheid zal verbeteren. De huidige situatie nodigt uit om aan de verkeerde kant van de boom langs te rijden, dit geldt zowel voor fietsers als auto's.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  Bij de inrichting gaan we uit van inheemse planten die aansluiten bij de reeds aanwezige populatie. Met de afdeling groen van de gemeente hebben we al gesprekken gevoerd. Van hen krijgen we voorstellen. We denken o.a. aan een Prunus die niet te hoog wordt i.v.m. de zonnepanelen op de omliggende daken. We willen zorgen voor een variëteit aan voornamelijk vaste planten die een lange periode van bloei te zien geven. We willen hiermee bevorderen dat insecten, bijen, hommels en vogels langere tijd kunnen foerageren. Rond de bomen of solitair staande zuilen willen we voorzien van klimmers met daarbinnen het snoeiwerk van takken. We verwachten dat daarmee meer vogels en insecten hier zullen blijven en dat mogelijk nesten worden gemaakt. We gaan dit versterken met het ophangen van vogelhuisjes in de straat en bij de buurtbewoners. Bij een eerdere vraag zijn de namen reeds genoemd.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  Wij hebben een aantal fervente tuiniers in ons midden die graag aandacht willen besteden aan het onderhoud. Daarnaast is er expertise in de buurt beschikbaar en willen we met de gemeente - wijkbeheer afspraken maken om de verwachtingen van onderhoud duidelijk te hebben. Door een regelmatig contact verwachten we dat we snel kunnen schakelen als er bijsturing nodig is.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  De kenmerkt zich door totaal gebrek aan groen. Slechts 1 boom. Wij creëren in ons plan een toename van 300m2 groen in de vorm van o.a. borders. Daarnaast zullen we diverse kleinere bomen aanplanten. In de parkeervakken die verplaatst gaan worden zal het middengedeelte voorzien worden van waterdoorlatende bestrating evenals de locatie waar de fietsenrekken staan. De boom staat nu nog solitair en krijgt onvoldoende aanbod van vocht. We betrekken de boom bij de groene zone en we verwachten dat de boom hierdoor meer vocht en voeding zal krijgen waardoor het een gezonde boom zal blijven. We willen, daar waar mogelijk, op parkeervakken waterdoorlatende bestrating aanbrengen. Naar aanleiding van het mee doen aan deze wedstrijd en het betrekken van de buren in het proces, zijn een deel van de omwonenden enthousiast geworden en hebben zich al bereid verklaart om te starten met het vergroenen van hun eigen omgeving en eventueel de daken. Uiteraard op eigen kosten.

Locatie Stien Eelsinghstraat , 8017 HS, Zwolle