Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Genemuiden / Zwartewaterland [INGELOOT] Fantasia plaza

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

Visie:
Over twee jaar is ‘’ Fantasia plaza ’’ kindvriendelijk en klimaatbestendig gemaakt. Met de nadruk op een groene omgeving waar biodiversiteit voorop staat.Downloads

Milieu en duurzaamheid
Laatst bewerkt op: 19-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  Dit plein verdiend een update voor toekomstbestendigheid. 1 Spelen: Het plein wordt door veel ouders en opa's en oma's gebruikt om met hun (klein)-kinderen zich te vermaken, te spelen. Dit plein heeft een aanzuigende werking vanuit een straal van 500 meter vanwege de veilige ligging. Investeren in dit plein daar dien je een zeer grote doelgroep mee. 2 Waterprobleem: Het plein loopt regelmatig onder water. Dat willen we verbeteren door samen te werken met de gemeente 3 Hittestress: omdat het hele plein bestraat is wordt het enorm heet in de zomer.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  Het plein bestaat uit een asfalt wegdek met daarop betonnen garageboxen. De bodem onder het speelgedeelte bestaat uit 270 m2 rubber matten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  Asfalt er uit en rubbermatten eruit en een nieuw plan schrijven om te vergroenen. We hebben een maquette gemaakt om onze droom te verbeelden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  In zowel de openbare ruimte als op privé-terrein wordt er vergroend. Op de daken van de garageboxen en schuurtjes van particulieren komen Sedum cedummatten te liggen, onder het speelplein wordt gras gezaaid, in de speeltuin komt een boom te staan en diverse struiken, achter de parkeerplaatsen komen hekken met rasters waar klimop tegen wordt geplaatst, er komt een pergola rond de speelplaats met een klimop ertegen aan. En onder de pergola's worden bloembakken geplaatst. Op de plaatsen tussen de parkeerplaatsen worden bomen en struiken binnen borders geplaatst.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  De gemeente is nauw betrokken bij dit proces. Ze denken positief mee en adviseren ons op verschillende kennisgebieden. De gemeente heeft intussen opdracht gegeven voor verticaal bodemonderzoek en ze hebben geld vrij gemaakt om het asfalt te verwijderen en om daarvoor in de plaats waterdoorlatende straatstenen te herplaatsen. De gemeente gaat de water overlast aanpakken met ondergrondse infiltratievoorzieningen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  Het plein is 2000 m2 groot en heeft naast de vaste waarden van garageboxen en rij-route en fietspaden en parkeerplaatsen ongeveer 582 m2 om te vergroenen. Dat is van 0% groen naar bijna 30% vergroening.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  Sedum matten, klimop, wintergroene bomen, struiken, gras, beukenhaag, ...

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  Er zijn uit een buurtapp-groep vier buren aangemeld die het proces willen ontwikkelen. Daarna zijn alle aangrenzende bewoners geïnformeerd en in een tweede informatieronde is er een uitnodiging geweest om bij een presentatie aanwezig te zijn. Daar zijn vrijwel alle betrokkenen (ruim 40 buren) op afgekomen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  Doordat de gemeente ook verantwoordelijkheid heeft als eigenaar van het plein zijn ze gevraagd mee te denken in het proces van klimaatbeheersing. Ook de kinderen uit de buurt zijn betrokken in dit proces. Er is een tekening ontwikkelt en aan de kinderen aangeboden. Ze hebben daarin hun fantasie kunnen laten gaan om ideeën op te doen voor een muurtekening. Tijdens de presentatieochtend (waar buren massaal op afkwamen) is er positief gereageerd op de plannen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  Ook na de realisatie van het project heeft de buurt aangegeven bereid te zijn om enkele keren per jaar op een zaterdagochtend onderhoud te willen plegen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  Fantasia plaza omvat een groot financieel project. We denken aan drie financiële pijlers. eerste financiering van al het groen. Tweede is de financiering van de speeltoestellen , en de derde financiering is de klimaatbeheersing > klimaatmaatregelen. De gemeente financiert het ondergrondse deel gericht op waterafvoer. Het Totale budget wordt vermeld in een aparte begroting.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  Met de prijs en de extra te winnen € 5000,00 denken we samen met het vrijgemaakte budget van de gemeente en enkele fondsen het ingediende plan volledig uit te kunnen voeren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  Door de hoge opkomst en positieve feedback van zowel buren als gemeente tijdens de presentatie is er spontaan medewerking aangeboden door de aangrenzende bewoners om praktisch mee te helpen om uitvoering te gaan geven aan het plan.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  Het plein zoals het er nu uitziet is een betonnen getto. Met de hete zomer van 2018 werd nog eens duidelijk dat het plein te heet was om er te zijn. Door de vergroening komen er meer schaduwrijke plekken en zal er verkoeling ontstaan wat er toe bijdraagt om ook bij hete zomers er te kunnen spelen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  De rubberen tegels die nu onder de speelplaats liggen worden verwijderd en er zal gras, bomen en struiken voor in de plaats komen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  De sedum-matten die we willen inkopen zijn speciaal ontwikkelt om vlinders aan te trekken. We willen ruim 265 m2 aanleggen op de platte daken. o.a de beukenhaag en de klimop zijn een paradijs voor vogels

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  Zoals gezegd is de gemeente nu al onze gesprekspartner. Onder hun verantwoordelijkheid en expertise zal in de toekomst de buurt hun verantwoordelijkheid voor het beheer nemen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  Het asfalt gaat eruit en er komen waterdoorlatende stenen weer in. Vanwege de bodemgesteldheid (vette kleilaag) wordt er onderzoek gedaan om boorputten door deze kleilaag heen te maken waardoor het water versneld wordt afgevoerd bij langdurige regenval of wolkbreuken. Door een bron te slaan denken we bij langdurige droogte de beplanting te kunnen voorzien van water en door de vergroening denken we ook verkoeling en schaduwplekken te creëren.