Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Erfgoedcongres 2019 Programma en excursies

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Bekijk hier het programma van het Erfgoedcongres en de excursies en workshops

Programma
09.30 – 10.00 uur: Ontvangst en Registratie
10.00 – 11.45 uur: Plenair programma ochtend
11.45 – 12.45 uur: Workshopronde
12.45 – 13.45 uur: Lunch
13.45 – 15.15 uur: Excursies
15.15 – 16.15 uur: Plenair programma middag
16.15 – 17.30 uur: Informele afsluiting

Plenair programma ochtend
10.00 – 10.15 uur: Introductie van het thema door dagvoorzitter en verhalenverteller Kees Posthumus
10.15 – 10.25 uur: Erfgoed in de praktijk, mmv Hester Maij. gedeputeerde Provincie Overijssel en Sandra Schipper, directeur Palthe Huis Oldenzaal
10.25 – 11.05 uur: Moeilijk? Je bent zelf moeilijk. Jongeren en erfgoed.

Veel erfgoedorganisaties vinden het lastig om jongeren te bereiken. Jongeren zijn een ‘moeilijke’ doelgroep. Ze willen niet, ze zijn niet geïnteresseerd en kunnen hun aandacht er niet bij houden. Als we zo over een doelgroep praten, is het geen wonder dat we het moeilijk vinden om met ze te werken. Wat gebeurt er als we de zaken omdraaien? Wat als wij moeilijk zijn? We moeten gaan begrijpen hoe onze collecties relevant kunnen zijn voor jongeren. Dat betekent dat we moeten experimenteren en samen moeten werken met nieuwe partners. Dat is spannend, maar ook enorm de moeite waard.

Merel van der Vaart heeft meer dan tien jaar ervaring in de erfgoedsector in Nederland en daarbuiten. Ze is gespecialiseerd in publieksparticipatie en het gebruik van digitale media. Daarnaast werkt ze als Conservator Stadsgeschiedenis bij Stedelijk Museum Schiedam en doet ze promotieonderzoek naar het gebruik van digitale media in het museum aan de UvA.

11.05 – 11.25 uur: Youth Summit – jongeren over erfgoed
Van 19 t/m 22 juni 2018 vond The Future is Heritage plaats tijdens de European Cultural Heritage Summit in Berlijn. Vanuit heel Europa ontmoetten een grote groep young professionals en studenten uit de erfgoedsector elkaar. Er waren discussies, workshops en bezoeken aan inspirerende erfgoedinstellingen in Berlijn. Ze bespraken voorbeelden van hoe zij verschillende kwesties in de erfgoedsector nu en in de toekomst willen aanpakken. Wat kunnen wij leren van de toekomstige generatie erfgoedprofessionals?
m.m.v. Lois Muller, Hadewijch Zwart, Emma Goossens, Wouter Hinrichs, Jesper de Raad en Jelle van de Graaf.

11.05 – 11.45 uur: Afsluiting van dit deel van het programma, overgang naar de workshops

11.45 – 12.45 uur: Workshopronde
U kunt kiezen uit de volgende workshops:

Workshop 1 - Erfgoed: consumeren of conserveren
Kees Posthumus gaat volgens de formule van ‘zomergasten’ in gesprek met Therese Dona (Saxion Hogeschool) en Roeland Tameling (Kampen City Marketing) over de kansen van erfgoed voor de stad.

Therese Dona is docent storytelling bij de Saxion Hospitality Business School. Samen met haar collega Anastasia Juritsjeva onderzoekt ze hoe ondernemers uit de vrijetijdssector en de erfgoedsector samen nieuwe producten kunnen ontwikkelen die interessant zijn voor recreanten en toeristen. Saxion ondersteunt de provincie Overijssel ook bij de uitvoering van de provinciale subsidieregeling Product Markt Partner Combinaties.

Roeland Tameling is (city-)marketeer voor Kampen. Kampen is een hartelijke Hanzestad. Een levendige stad mét historie, midden in de IJsseldelta. Aan Kampen Marketing de taak dit verhaal regionaal en nationaal bekender en bovenal herkenbaar te maken. Kampen zet zichzelf op de kaart! Hoe pakt Kampen dit aan? Welke keuzes zijn er gemaakt?

Workshop 2 - Digitale menukaart voor uw monument
Rianne den Ouden is projectleider Groene Menukaart bij Groene Grachten Amsterdam. Groene Grachten heeft o.a. voor de Staphorster boerderij een digitale menukaart gemaakt: met deze online tool krijg je inzicht in meer dan 50 duurzame mogelijkheden voor een pand, inclusief rekentools, voorbeeldprojecten en informatie over vergunningen en financiering. Maar natuurlijk biedt deze digitale menukaart ook veel mogelijkheden voor andere erfgoedprojecten. Rianne licht dit graag toe!

Workshop 3 - Versterk je erfgoed – Laat je immaterieel inspireren?
Sinds 2015 wordt, in lijn van het 2003 UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Erfgoed door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland gewerkt aan de versterking van immaterieel erfgoed in Overijssel. De aandacht gaat daarbij in eerste instantie uit naar de immaterieel erfgoedgemeenschappen zelf, maar ook naar de verbinding van immaterieel erfgoed met andere terreinen van erfgoed en andere werkvelden zoals cultuur, natuur, toerisme en onderwijs.
In deze interactieve workshop delen enkele immaterieel erfgoedgemeenschappen uit Overijssel hun ervaring (belangrijke tips & tricks) en ga je aan de hand van een oefening zelf aan de slag met het versterken van je eigen erfgoed.

Verzorgd door Pieter van Rooij en Leo Adriaanse, beiden verbonden aan Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed

Workshop 4 - Smaakvol erfgoed: niet alleen een decor, maar een motor en een kans!
Er verandert veel en snel in de wereld en de maatschappelijke opgaven zoals krimp, een goede & gezonde leefomgeving, duurzaamheid, economie, ondernemerschap en sociale kwaliteit zijn groot. Erfgoed kan verbindend zijn in die maatschappelijke opgaven. Erfgoed biedt unieke kansen om nieuwe functies te ontwikkelen. Het zijn de smaakmakers in uw leefomgeving en daar mag iedereen van proeven.

Tijdens de Workshop krijgt u een introductie op de Campagne Smaakvol Erfgoed: een inspiratiebijeenkomst over de toekomst van erfgoedbeleid, vijf crossovers van erfgoed met de beleidsvelden: agro en food, human capital, sociale kwaliteit, duurzaamheid en vrijetijdseconomie en vijf bijbehorende prijsvraag categorieën.

Het Oversticht en de provincie Overijssel willen iedereen een kans geven mee te ondernemen en mee te denken over de mogelijkheden van erfgoed in de samenleving. Binnen deze thema’s worden de komend twee jaar 5 challenges gehouden: Anders boeren (agro & food), Jongeren leren restaureren (human capital), Iedereen doet mee (sociale kwaliteit), Energie opwekken en besparen (duurzaamheid) en Bodemvondsten als basis (archeologie).

Het Oversticht komt graag in contact met erfgoedsterren, initiatiefnemers en ambassadeurs die bewoners met een idee in beweging gaan krijgen. Samen met u bespreken zij vooral de praktische problemen, maar ook de grootste kansen!
Erfgoed is niet alleen decor, erfgoed biedt een motor en een kans!
Voor informatie: smaakvolerfgoed@hetoversticht.nl

Workshop 5 - Nedersaksisch. Meer dan een taal!
Vorig jaar werd het Nedersaksisch erkend als streektaal. Nu is de vraag: hoe brengen we het gebruik van deze taal ook zinvol in de praktijk? Albert Bartelds, streektaalconsulent bij de IJsselacademie, gaat met u in gesprek over voorbeelden. Albert verzorgt o.a. de cursus ‘Streektaal in de zorg’. De nieuwe generatie zorgverleners wordt gewezen op de voordelen van het gebruik van streektaal en krijgt een introductie op de cultuur en tradities van onze streek. Uitgangspunt van deze cursus is het verbeteren van het contact tussen (veelal oudere) zorgvragenden en zorgverleners. Wilt u weten wat streektaal kan toevoegen aan uw project? Vraag het Albert tijdens de workshop ‘Nedersaksisch. Meer dan een taal!’.

Workshop 6 - Erfgoed kennisontwikkeling en –verspreiding
Het zijn verhalen die onze werkelijkheid bepalen. Dat geldt zeer sterk voor erfgoed: zonder verhaal geen herkenning, geen kader, geen beleving en geen begrip. Verhalen zijn onmisbaar om het gevoel voor erfgoed over te dragen op volgende generaties. Die verhalen zijn gebaseerd op kennis: Is het belang daarvan is evident? Maar wie houden zich bezig met kennisontwikkeling en -verspreiding? Welke kennis is nodig? Wie bepalen de kennis- en onderzoeksagenda’s voor erfgoed en cultuurlandschap? Wie bepaalt bij wie de kennis terecht komt? En via welke media gebeurt dat? Welke kennis is nodig en wordt de juiste kennis ingezet om ook volgende generaties blijvend te kunnen overtuigen van het belang van erfgoed?

Heidi van Limburg Stirum is directeur van de Nederlandse Kastelen Stichting, Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats. De NKS organiseert o.a. jaarlijks de Dag van het Kasteel, excursies en brengt (wetenschappelijke) publicaties uit over kastelen en buitenplaatsen.

12.45 – 13.45 uur: Lunch
13.45 – 15.15 uur: Excursieprogramma
We gaan vandaag niet alleen praten over erfgoed, maar we gaan natuurlijk ook erfgoed zien! Kampen als stad met veel historisch erfgoed heeft daartoe veel te bieden. U kunt kiezen uit de volgende excursies:

Excursie 1 - Excursie ‘Conservering en Beheer’
Deze excursie staat onder leiding van Vincent Robijn van het Historisch Centrum Overijssel, die u meeneemt naar de mee naar de Stadskazerne. Musea, archiefinstellingen, historische verenigingen: zij beheren allemaal cultuurhistorische collecties die de verhalen over dorp, stad en regio vertellen. Veel van deze collecties zijn al digitaal toegankelijk gemaakt via collectiebeheersystemen. Maar hoe zorgen we ervoor dat de collecties duurzaam digitaal beheerd worden? Hoe blijven zij houdbaar en vindbaar voor gebruikers en hoe verbinden we al die digitale collecties met elkaar om samen het Verhaal van Overijssel te vertellen? Historisch Centrum Overijssel neemt u mee in de zoektocht naar antwoorden op deze vragen.

Excursie 2 - Excursie ‘Religieus Erfgoed’
Tijdens deze excursie brengt u een bezoek aan de prachtig gerestaureerde Sint Annakapel, waar u een toelichting krijgt op de restauratie en de manieren waarop de huidige eigenaren de kerk toekomstbestendig willen exploiteren. Vervolgens geeft Jorien Kranendijk, programmasecretaris ‘Toekomst Religieus Erfgoed’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een presentatie over het programma.

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Het draagvlak voor monumentale kerken, kloosters en hun interieurs is er, ongeacht of men zelf te kerke gaat of niet en geldt zowel jong als oud. Door een teruglopend kerkbezoek staat het voortbestaan van veel kerken onder druk. Zo wordt het voor de eigenaren steeds moeilijker om het onderhoud van de gebouwen te bekostigen.

De komende jaren wil het Rijk samen met alle betrokken partijen aan de slag om in beeld te krijgen welke kerken (monumentaal en niet-monumentaal) er zijn in iedere gemeente en wat het toekomstperspectief is. Door het opstellen van kerkenvisies kan een gezamenlijk beeld ontstaan van de opgave en de mogelijke oplossingen.

Excursie 3 - Het Nautisch Profiel van Kampen
Reinier de Wit van Kampen&Beyond leidt u rond langs de nautische herkenningspunten in Kampen en natuurlijk over de Koggewerf. Miranda Hogeboom van de gemeente Kampen vertelt vervolgens over de keus van de gemeente Kampen voor een ‘Nautisch profiel’ en licht de diverse projecten toe. De provincie draagt hieraan bij vanuit haar programma Cultuurparticipatie.

Excursie 4 - Rondleiding Stadsgehoorzaal Kampen
Altijd al eens een kijkje achter de schermen van een theater willen nemen? Dit is uw kans! Tijdens een rondleiding door onze congreslocatie, de Stadsgehoorzaal in Kampen, komt u meer te weten over dit markante rijksmonument dat al in 1891 werd geopend voor het publiek. Het gebouw heeft een rijke geschiedenis: kom er veel meer over te weten tijdens een tocht door de gangen en krijg een kijkje in de keuken van een oud en tegelijkertijd modern theater!

Excursie 5 - Kamper Ui en andere verhalen
Stadwandeling door Kampen door een gids met speciale aandacht voor de
vele bijzondere verhalen die Kampen kent!

Excursie 6 - Op pad met de Monumentenwacht
De kelder, het dak, de ruimte boven de gewelven van een kerk: de wachters van de Monumentenwacht kennen iedere hoek van de monumenten die ze inspecteren. Bij zo’n inspectie brengen ze precies in kaart hoe het is gesteld met het monument. Hoe gaat zo’n inspectie in het werk, waar letten de wachters, welke bijzondere dingen komen ze zoal tegen en met welke technieken kunnen ze het werk in de toekomst nog beter doen? Kom er achter tijdens deze excursie met de Monumentenwacht.

15.15 – 16.15 uur: Plenaire afsluiting
We sluiten het programma van vandaag op een interactieve wijze af, met o.a. Jongeren in de debat met leden Provinciale Staten Overijssel, Presentatie van het nieuwe Cultuurfonds en de uitslag van de fotowedstrijd!

16.15 - 17.30 uur: Informele afsluitingDownloads

Kunst en Cultuur Evenementen
Laatst bewerkt op: 21-02-2019