Start initiatief

Voor en door jong en oud De Worp toekomst en klimaatbestendig

Onderdeel van:

Onderdeel van:

De Worp is een kleurrijke straat. Zo divers als de bewoners, hun verhalen en expertise, zo divers zijn ook de huizen met bijbehorende korte of lange geschiedenis. Gemeenschappelijke factoren zijn ieders betrokkenheid bij de buurt, hierbij is sprake van sociale cohesie met respect voor autonomie en de intrinsieke motivatie om op het gebied van duurzaamheid, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en kind- en seniorvriendelijkheid een bijdrage te leveren en de Worp als duurzame toegangspoort voor fietsstad Deventer op de kaart te zetten.Downloads

Laatst bewerkt op: 01-01-2019

Start aangesloten beweging

Initiatief

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam aanmelder

  Lieveke Kremers

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Om welke straat gaat het?

  De Worp te Deventer. Onze straat grenst aan het oudste stadsplantsoen van Nederland en heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Deventer. Hier aan de rand van de IJssel met het historisch stadsgezicht op Deventer doemen de beelden op van vissers die hun netten droogden, kozakken te paard of flanerende Deventenaren in de nabijheid van hun buitenhoven en de muziekkoepel. Tegenwoordig doet de Worp zijn rijke en levendige geschiedenis nog altijd eer aan en wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan bevlogen bewoners en een schakering aan activiteiten en evenementen in de directe nabijheid. Zo divers als de bewoners en hun verhalen en expertise, zo divers zijn ook de huizen met bijbehorende korte of lange geschiedenis. Recent is door buurtbewoners grenzend aan het ene uiteinde van de straat natuurspeelplaats Woeste Willem gerealiseerd. In het aangrenzende stadsplantsoen wordt gepicknicked, genieten mensen in het gras van de zondagmiddagvoorstellingen bij de koepel en zijn het aantal plaatsen van de stadscamping en evenementen in de buitenlucht uitgebreid. Aan het andere uiteinde van de straat wordt momenteel naast het IJsselhotel en het pondje een parkeerplaats gerealiseerd. Richting Bolwerksmolen opent komend jaar het stadsstrand zodat een toenemend aantal Deventenaren en toeristen van de uiterwaarden van de IJssel kan genieten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je al specifiek maken om welk stuk van de straat (huisnummers) het ongeveer gaat?

  Van begin tot eind, de hele straat

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Deelnemers: met wie gaan jullie actief aan de gang om je idee vorm te geven?

  Een eerste huis aan huis inventarisatie toont niet alleen een breed draagvlak voor deelname maar ook een groot enthousiasme en bereidheid tot participatie betreffende zowel de uitwerking van het plan als de uiteindelijke uitvoering. Dit zowel met het oog op uit te voeren plannen voor de straat als geheel als deelprojecten betreffende het eigen terrein en de verschillende subthema’s. Een praktisch onverwacht voordeel is dat uit de huis aan huis inventarisatie blijkt dat de bewoners samen al over een geruime expertise en praktische ervaring beschikken betreffende klimaatbestendigheid, duurzaamheid, waterbeheer, biodiversiteit, mobiliteit, zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en het vergroten van de sociale cohesie met behoud van en respect voor de eigen autonomie.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie willen jullie daar nog meer bij betrekken?

  Betreffende klimaatbestendigheid: - Afkoppel werkgroep WSV de Hoven - Saxion: stadslab - Waterschap - De Groene Loper - Lokaal aanwezige kennis betreffende waterzuivering Betreffende biodiversiteit: Lokale ecologisch hovenier Lokale permacultuur deskundige, Lokale IVN ouder, Stichting IJssellandschap Kwekerij het Nieuwe Veld (drachtplanten en creeeren geschikte schuil- en nestplekken insecten/ bijen/ vogels/egels) Betreffende toekomstbestendige kind- en senior vriendelijke inrichting verkeerssituatie zodat reeds aanwezige natuurspeelplaats, plantsoen en stadsstrand ook via een veilige verbindingsroute bereikt kunnen worden: Wijkfunctionaris de Hoven Gemeente Deventer Wijkagent Wij Deventer Verkeerskundigen gemeente Deventer, zn ook afstemming met aangrenzende gemeente Voorst Veilig Verkeer Nederland - Buurtbewoners de Hoven. Grote bereidheid tot participatie aan projecten ter bevordering veilige verkeersdeelname gemotoriseerd vervoer in onze straat gezien ervaren onveiligheid in deze 30 km zone. - Lokale media voor charme-offensief en bevorderen de Worp als groene aanfietsroute en stimuleren gebruik van daartoe aangewezen routes voor doorgaand gemobiliseerd verkeer. Oa via wijkkrant de Hovenier, sociale media bronnen waar Worp plantsoen, Woeste Willem etc als toeristische hotspots voor een dagje uit aangemerkt worden en de VVV - Ouderenbond en ouderenwerkers gemeente Deventer. Gericht inventariseren knelpunten veilige verkeersdeelname senioren in onze straat zodat bereikbaarheid stadsplantsoen, sociale activiteiten en uiterwaarden ook voor deze kwetsbaardere groep bewoners vergroot wordt. Het belang hiervan wordt toenemend onderbouwd met beschikbare wetenschappelijke kennis betreffende de positieve invloed van de buitenlucht en een groene omgeving op de kwaliteit van leven, ervaren gezondheid. Met relatief kleine maatregelen als aanpassen van de op de worp gelegen verkeerseilanden, stoepranden en opstapjes op het eigen terrein kan onze straat als een veilige verbindingsroute dienen naar de reeds aanwezige voorzieningen zodat zowel jong als oud hier van kan genieten. Ter stimulering van de interactie tussen verschillende leeftijdsgroepen en de bevordering van de uitwisseling van individuele ervaringen en kennismaking met verschillende mogelijkheden om de eigen levensstijl te verduurzamen en de biodiversiteit op het eigen terrein te vergroten zullen activiteiten georganiseerd worden. Dit al dan niet in samenwerking met lokale sociale initiatieven als het Deventer Wolproject, de Deventer schaapskudde die het stadsplantsoen begraasd, lokale ondernemers. Dit onder het motto Jong geleerd is Oud gedaan. Er van uitgaande dat elke bijdrage, hoe klein of groot ook telt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Idee: wat is het wensbeeld voor de straat?

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat is het grootste huidige knelpunt in jullie straat?

  Inherent aan de levendige dynamiek en het naar de buitenwijken verplaatsen van verscheidene centrumfuncties is het risico op frictie tussen de verschillende gebruiksfuncties. Met de Groenste straat van Deventer gaan we de uitdaging aan om op een duurzame manier de bewonersfuncties voor jong en oud toekomstbestendig vorm te geven, passend bij de recente moderne ontwikkeling als toegangspoort tot fietsstad Deventer. Aandachtspunten zijn verder klimaatsbestendigheid gezien het risico dat de straat blank komt te staan bij hoosbuien en een groot knelpunt is de veilige verkeersdeelname van jong en oud in de straat aangezien de verkeerssituatie nog niet is aangepast aan de nieuwe situatie. Hiertoe willen we een charme offensief inzetten door onder andere op strategische plaatsen groen dusdanig aan te planten dat het optisch beeld voor verkeersdeelnemers de snelheid automatisch onbewust remt.

Wat vind jij?

Foto toevoegen
Voorvertoning van uw bericht

Voeg commentaar toe informatie

Anoniem
Anoniem Expert 22-05-2019 19:27

{{comment.txt}}

afbeelding bijlage

Voeg commentaar toe preview

Preview: Sluit

Commentaar lijst

08-01-2019 16:9

Wat een mooi initiatief. De bewoners van de aangrenzende Twelloseweg ondersteunen dit plan. Verkeersveiligheid is een urgente issue gezien het toenemende verkeer. Ook het behouden en vergroten van het groene karakter in de wijk maakt dat de bewoners van de Twelloseweg graag aansluiten bij dit initiatief.

Commentaar lijst

Laurent 31-12-2018 9:57

Mooie aanpak, combineren van klimaatdoelstellingen samen met vergroten van de verkeersveiligheid. Op deze manier kunnen we echt werken aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Commentaar lijst

Rien 31-12-2018 9:8

Weer een prachtig initiatief vanuit De Worp. Initiatieven worden ook gerealiseerd , zie Woeste Willem . De Worp klimaatbestendig maken is een uiterst actueel item. De IJssel is een pracht rivier maar draagt ook bij aan een hoge stand van het grondwater. Gecombineerd met verkeersveiligheid, groen en opvang/afvoer van water van hoosbuien is een gemixed antwoord op klimaatverandering. Hoe

Commentaar lijst

Rien 31-12-2018 9:8

Weer een prachtig initiatief vanuit De Worp. Initiatieven worden ook gerealiseerd , zie Woeste Willem . De Worp klimaatbestendig maken is een uiterst actueel item. De IJssel is een pracht rivier maar draagt ook bij aan een hoge stand van het grondwater. Gecombineerd met verkeersveiligheid, groen en opvang/afvoer van water van hoosbuien is een gemixed antwoord op klimaatverandering. Hoe

Heb jij ook een geniaal idee?

Dit is de plek waar mensen met ideeën samenkomen!

Start initiatief