Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Sociaal ondernemen Flexwerkplekken

In elk geval niet voor Kampen (loopt iets) en Zwolle (is al iets).

Richt, in grotere plaatsen waar nog geen flexwerkplekken voor reguliere ondernemers op de vrije markt zijn, vanuit het gemeentelijke sociaal domein een sociale onderneming in een geschikt gemeentelijk pand op. Een variant op het scharrelondernemen van De Vrije Uitloop in Breda, maar dan enkelvoudig sociaal (https://www.human.nl/we-doen-het-zelf-wel/kijk/afleveringen/aflevering-1.html). Niet elkaar zoveel mogelijk in de lucht houden, en niet alleen voor sociaal zwakkeren.

Er zijn meerdere doelen. Mensen economisch activeren, restverdiencapaciteiten benutten, mensen spelend leren ondernemen, potentieel uitstroom, synergie, verrijking cv, et cetera. Met een minimaal te behalen, eenvoudig doel zoals 100 euro netto-omzte per maand; zoiets. Die men misschien mag houden, indien verdiend, als een onkostenvergoeding. Het doel is niet een indirect hogere uitkering. Wie structureel meer verdient, moet eerst maar eens gaan meebetalen aan de flexwerkplekfaciliteiten. Wie nog meer verdient, maar geen werkende arme lijkt te worden, kan mogelijk uitstromen.

Er kunnen ook centrale diensten zijn, zoals een boekhoudertje die 100 euro per maand hoopt te halen door voor anderen de boekhouding te doen. Sociaal goedkoop, op de markt voor normale tarieven.

Met deze min of meer vaste vulling, ook op maandagochtenden, kan er al voldoende basis zijn om ergens flexwerkplekken te realiseren. Dat is het hoofddoel, ongeacht werkelijke vraag vanuit de markt. Uitgangspunt is dat beide partijen,vanuit het sociale domein of vanuit de vrije markt, in essentie precies hetzelfde zoeken. Een plek om (zelf) te werken, van elkaar te leren, en dergelijke.

De werkelijke vraag vanuit de vrije markt hoeft dan niet ruim voldoende te zijn om commercieel ergens mee te starten. Het zou mooi zijn wanneer de vrije markt alles financiert, maar dat hoeft niet per se. Het pand moet wel aansprekend genoeg zijn voor de vrije markt, dus liever in/bij een centrum dan in een loods op een verwaaid industrieterrein.

Het initiatief, met vaste vulling vanuit het sociale domein, kan onmiddellijk komen te vervallen wanneer er vanuit de vrije markt al flexwerkplekken zijn of (kunnen) komen. Met sociaal domein verbindt het vele belangen, waaronder het behoud van lokale en regionale werkgelegenheid en bv. studerende ondernemers.

[Geen communicatie via deze website, die hier niet goed werkt]Downloads

Sociale ontmoeting en sport Fysieke voorzieningen Innovatie en technologie Werk en opleiding
Laatst bewerkt op: 26-12-2018

  • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

    Flexwerkplekken mogelijk maken, met het sociale domein als trekker ervan.