Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Keten van Eten
Heleen Lansink

{{ activeItem }}

Heleen Lansink

Onderdeel van:

Onderdeel van:

VAN BOERDERIJ TOT SUPERMARKT

In de afgelopen decennia hebben we in Nederland als vooruitstrevend land ontwikkelingen doorgemaakt die invloed hebben op de relatie tussen de burger als consument en de boer als producent. Er verhuizen steeds meer mensen weg van het platteland om in steden te wonen, producten worden vooral nog in de supermarkt gekocht, en daarbij wordt er steeds meer via het internet gewinkeld.

Als resultaat van die afstand tussen burger en boer komt er regelmatig kritiek vanuit de maatschappij en de media op de werkwijze van boeren, en het feit dat zij duurzamer moeten produceren. Terwijl juist door die afstand het inzicht van de burger in het proces van een boer vaak gebrekkig is.

Dat komt flink binnen, en schaadt het imago van de boer, zegt Heleen Lansink. Zij heeft samen met haar man Rogier een melkveebedrijf in Haaksbergen, waar zij duurzaamheid en biodiversiteit hoog in het vaandel hebben. “De kloof tussen de burger en de boer uit zich bijna dagelijks in berichtgeving in kranten en andere media, aannames die klakkeloos overgenomen worden. De communicatie is gewoon niet goed,” vertelt zij.

Kritiek zonder gesprek

Zoals Heleen beaamt worden de boeren hierop aangesproken via media, maar krijgen ze nooit de kans om hun kant van de discussie te vertellen. Terwijl dat gesprek nu juist zo waardevol kan zijn voor het verkleinen van de eerder genoemde kloof, volgens Heleen. Zij is op zoek naar contact met de burger. Ze wil graag laten zien hoe het er op hun boerderij aan toe gaat, en dat het algemeen negatieve beeld van veel burger meestal niet overeenkomt met de realiteit.

“Er ging bij ons een koe kalven. Mijn man had het idee om mensen uit de omgeving uit te nodigen, om te laten zien hoe dat gaat. Iedereen vond de bevalling bijzonder, maar ook zielig. Men reageerde geschrokken toen het kalfje kort na de bevalling bij de moeder werd weggehaald. Daar hebben wij natuurlijk hele goede en logische redenen voor, maar wij hadden er niet bij stilgestaan dat dit voor de burger niet zo vanzelfsprekend is. Vervolgens legden wij uit waarom we dat op die manier doen, waarop iedereen begrip voor de situatie had.” Dit soort interacties dragen bij aan het verkleinen van de kloof tussen boer en burger, omdat de burger meer begrip en inzicht krijgt in het proces van de boerderij. Tegelijkertijd begrijpt de boer beter dat de keuzes die zij maken voor buitenstaanders niet zo vanzelfsprekend zijn.

Bewustwording en wederzijds begrip verkleint de kloof

Om vaker een gesprek tussen boeren en de consument te kunnen voeren, hebben Heleen en haar man de Melktapperij opgericht. Niet alleen om burgers bewust te maken van de gedachtegang van de boeren, ook om hen te wijzen op hun eigen bijdrage en verantwoordelijkheid in het mogelijk maken van duurzame landbouw. “We komen in gesprek door bijvoorbeeld naar een supermarkt of een hogeschool te gaan. Wanneer wij hen vragen of zij bewuste keuzes maken bij het doen van hun boodschappen, voor bijvoorbeeld duurzame of biologische producten, krijgen we vaak te horen dat mensen eigenlijk niet bereid zijn meer te betalen voor bepaalde producten,” vertelt Heleen. “Daaruit kunnen we de conclusie trekken dat ook al verlangt de klant duurzaamheid, ze niet gemotiveerd zijn hier zelf aan mee te betalen door bijvoorbeeld de aanschaf van duurzame producten. Daaruit leren wij dat we ons ook op andere manieren moeten bewegen om die stap naar duurzaamheid te maken.”

De afstand tussen burger en boer wordt kleiner wanneer zij in elkaars belevingswereld kunnen duiken. In dat gesprek wordt de burger bewuster van de processen op een boerderij, en wat die processen betekenen voor de producten die zij in de supermarkt aanschaffen. Op deze manier realiseren zij de invloed die zij kunnen hebben op duurzaamheid met hun eigen koopgedrag, in plaats van dat de verantwoordelijkheid volledig bij de boer ligt.

Andersom begrijpt de boer door de reactie van “een mens in het echt”, in plaats van een artikel in de media, beter hoe men naar de boerderij kijkt. Zo kunnen zij effectiever stappen ondernemen om de ontwikkelingen die zij doorvoeren begrijpelijker en beter zichtbaar kunnen maken. En zo samen met de burger, te streven naar duurzamer.Downloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Energie
Laatst bewerkt op: 26-11-2018