Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

VDR Bouwgroep B.V. Luc Baltus

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Luc Baltus: "Het zit in onze genen en we ontwikkelen het iedere dag verder”.

Waarom en/of sinds wanneer pas je Sociale Innovatie in je bedrijf toe?

Door de bijzondere structuur zit bij VDR sociale innovatie in de genen. De oud eigenaar heeft bij zijn afscheid in 1983 de aandelen ondergebracht in een stichting. Deze “stichting P.A. van de Raadt verenigde bedrijven” is nog steeds 100% aandeelhouder. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door 6 gekozen personeelsleden, een onafhankelijk voorzitter, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de algemeen directeur. De belangrijkste doelstelling van de stichting is het voortbestaan van de vennootschap en de werkgelegenheid daarin. Continuïteit van de onderneming is belangrijker dan winst op de korte termijn. Het stichtingsbestuur ziet als aandeelhouder toe op deze doelstelling, maar om continuïteit te kunnen garanderen moet er wel iedere dag resultaat gemaakt worden. Juist de verbinding tussen arbeid en ‘kapitaal’ maakt dat alle werknemers bijzonder betrokken zijn. Daarnaast delen ook alle werknemers door een winstdelingsregeling mee in de winst die we samen realiseren. Meneer Van de Raadt was dus niet alleen technisch/organisatorisch zijn tijd ver vooruit, maar ook qua sociale innovatie een visionair. Zijn gedachtegoed leeft iedere dag voort in ons bedrijf. Dus op de vraag “sinds wanneer pas je sociale innovatie toe”, kunnen we alleen maar antwoorden; “het zit in onze genen en we ontwikkelen het iedere dag verder”.

Wat houdt Sociale Innovatie in bij jouw bedrijf, wat doe je anders?

Zoals boven geschreven heeft ons bedrijf een bijzonder structuur. Op de vraag wat het inhoudt zeg ik altijd dat we binnen VDR voor elkaar zorgen. Maar het is hier geen verzorgingshuis. Iedereen die bij ons werkt moet de grondhouding hebben om meer te willen brengen dan halen. Maar als je het nodig hebt dan zorgen we voor elkaar. Dat doen we bijvoorbeeld met de “stichting personeelsbelangen”. Deze stichting wordt gefinancierd door jaarlijks 1% van de winst te reserveren, voor ondersteuning van personeelsleden of zijn/haar gezinsleden in de eerste lijn bij ziekte of tegenslag. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de 6 gekozen personeelsleden welke aanvragen beoordelen. De stichting kan personeelsleden financieel bijstaan in bijvoorbeeld niet gedekte ziektekosten of extra voorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor schoolgaande kinderen, die niet van overheidswege verstrekt worden. Daarnaast hebben we ook een fonds duurzame inzetbaarheid. In dit fonds sparen werknemers individueel een deel van de ‘winstuitkering’, om het financieel mogelijk te maken gezond en energiek de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Dat kan door bijvoorbeeld het gespaarde budget in te zetten voor scholing (indien deze niet werk gerelateerd is) en/of korter werken. Naast de bovengenoemde financiële middelen en ondersteuning hebben 10 medewerkers het beleidsplan 2025 meegeschreven en inhoud gegeven. De kernwaarden van ons bedrijf zijn: Plezier, Ambitie en Verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden geven niet alleen inhoud in ons eigen bedrijf, maar ook op alle bouwplaatsen waar veel mensen komen werken om hun ‘brood’ te verdienen.

Wat bereik je ermee, wat is het resultaat?

Het belangrijkste wat we bereiken is Plezier, Ambitie en Verantwoordelijkheid. Samen moeten we er voor zorgen dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat, iedereen de ambitie heeft zichzelf en het bedrijf verder te ontwikkelen en iedereen verantwoordelijk is voor een tevreden eindgebruiker/-klant en voor het resultaat dat VDR het leukste/beste bedrijf van Nederland maakt. Dat sociale innovatie werkt blijkt uit tevreden klanten, enthousiaste medewerkers, zeer weinig verloop en hele mooie financiële resultaten.Downloads

Zorg, burenhulp en veiligheid Werk en opleiding
Laatst bewerkt op: 23-11-2018