Start initiatief

Initiatief creëren woonvoorziening voor jongeren met een zorgvraag op locatie de Levensboom Rouveen Rouveen voor iedereen!

Een grote groep gezinnen uit de gemeente Staphorst wensen een woonvorm te realiseren voor hun kinderen in hun eigen omgeving. Het doel is een thuis, waar ze zichzelf mogen zijn en zich veilig voelen.

‘Als ouders voelen wij de zorgdruk om te borgen dat onze kinderen hun eigen plek in de maatschappij houden nu en in de toekomst, ook zodra wij niet meer in staat zijn om de benodigde zorg te bieden’

Wie zijn wij en wat willen wij?

Wij zijn ouders met een christelijke identiteit die zich prettig voelen bij een woonvorm met een open identiteit. Wij wensen een woonvorm te ontwikkelen waar naar individuele behoefte begeleiding wordt verzorgd. Een kleinschalige woonvorm waar binnen beschermende muren veiligheid en huiselijkheid wordt geboden en waar ruimte is voor ontplooiing, recreatie en ontspanning. Het meest belangrijk voor onze kinderen is de vertrouwde woonomgeving door het bestaande sociale vangnet van kerken, verenigingen, familie en vrienden.

Wij zijn ervan overtuigd de oplossing hebben gevonden in een samenwerking met de Omega Groep. De Omega Groep kan en wil een woonvorm realiseren waarin verschillende vormen van zorg en begeleiding bestaan. Voor mensen die veel nabijheid nodig hebben, voor mensen die al zelfstandiger kunnen wonen maar wel iemand nodig hebben waar ze op terug kunnen vallen en mensen die op termijn wellicht door kunnen groeien naar zelfstandig wonen.

Toekomstige bewoners

We vinden uit sociaal oogpunt dat er wel voorwaarden moeten zijn waaraan een toekomstige bewoner moet voldoen om in aanmerking te komen voor dit traject: De bewoner moet kunnen wonen en samenleven als een goede buur. De bewoner stelt zich begeleidbaar op. De bewoner heeft een WLZ indicatie of bepaling van de gemeente om de begeleiding te kunnen financieren. De bewoner heeft minimaal 3 dagen per week een vorm van werk of dagbesteding. Een bewoner met een verleden met drugs of drankverslaving is NIET welkom op deze locatie. Toekomstige bewoners worden voor de bewoning door Omega begeleid in hun thuissituatie om ze te leren kennen en de overgang naar hun nieuwe thuis te vergemakkelijken.

Samenwerken met andere plannen

Voor dit project zijn we zeker niet alle beschikbare ruimte op het perceel nodig. Een supermarkt voor de “vergeten boodschappen” die wellicht door bewoners gerund kan worden is bijvoorbeeld een aanvullend idee. Ook kun je denken aan een drop point voor pakketten die dagelijks vergeefs gebracht worden omdat mensen niet thuis zijn. Deze pakketten kunnen dan op locatie levensboom gebracht worden waarbij die later opgehaald worden door geadresseerden of zelfs gebracht kunnen worden door de bewoners. Ook een combinatie met starterswoningen, (senioren)appartementen, zorgboerderij, beweegtuin, speeltuin, terminale zorg, parkeren bedrijfsbussen of een open lucht theater is een mogelijke aanvulling.Downloads

Sociale ontmoeting en sport Fysieke voorzieningen Zorg, burenhulp en veiligheid Werk en opleiding Wonen
Laatst bewerkt op: 14-11-2018

Start aangesloten beweging

Initiatief

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wij wensen een woonvorm te ontwikkelen waar naar individuele behoefte begeleiding wordt verzorgd

  Doel is beschreven en wordt gedeeld door ouders

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Verbinding zoeken met andere ideeën

  Dit gaan we realiseren op expertmeetings

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zorgaanbieder vinden

  Gevonden bij de Omega groep

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Toekomstige bewoners

  Voldoende animo voor bewoning gevonden via aangesloten families

Wat vind jij?

Foto toevoegen
Voorvertoning van uw bericht

Voeg commentaar toe informatie

Anoniem
Anoniem Expert 21-08-2019 1:19

{{comment.txt}}

afbeelding bijlage

Voeg commentaar toe preview

Preview: Sluit

Commentaar lijst

Marjanne 15-11-2018 22:2

Wat een geweldig initiatief! Ook eventueel goed te combineren met de door jullie al genoemde mogelijkheden: supermarkt, droppoint pakketten etc. Wij als wellicht in de toekomst naaste buren zijn zeker bereid om hierover mee te denken in ieders belang. Hartelijke groeten, familie Huisman

Heb jij ook een geniaal idee?

Dit is de plek waar mensen met ideeën samenkomen!

Start initiatief