Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

naar meer biodiversiteit Habitatonderzoek kleine IJsvogelvlinder

De provincie Overijssel zet in op het verbeteren van leefgebieden voor amfibieën, reptielen, bijen, vlinders, insecten, vleermuizen en bepaalde erf- en akkervogels. De provincie wil dat de leefomstandigheden van deze zogenaamde provinciale aandachtsoorten verbetert. Daarvoor is de regeling ‘Kennis en onderzoek aandachtsoorten’ in het leven geroepen. De Groene Loper Almelo doet mee en wil de habitat van de kleine IJsvogelvlinder vergroten.

De Kleine IJsvogelvlinder is een echte bosbewoner. De vlinder komt voor rond open plekken in het bos. De eitjes worden afgezet op bladeren van kamperfoelie (Lonicera). De voorkeur gaat daarbij uit naar jonge kamperfoelie die in de halfschaduw staan (bosranden).
De kleine ijsvogel is kwetsbaar en zo goed als verdwenen uit Drenthe, de Veluwe, de Utrechtse heuvelrug, het Rijk van Nijmegen en grote delen van Noord-Brabant en Limburg. Daardoor is het op dit moment een vrij zeldzame stand vlinder. De grootste populaties bevinden zich op dit moment in Twente.

De Kleine IJsvogelvlinder staat daarom ook op de lijst met aandachtsoorten van de provincie Overijssel. De vrij zeldzame stand vlinder heeft in Twente en de Achterhoek nog een min of meer aaneengesloten verspreidingsgebied. De Kleine IJsvogelvlinder wordt daarnaast ook af en toe in Zuid-Nederland (oostelijk Noord-Brabant en Limburg) waargenomen.

Het doel van de Groene Loper is om binnen dit project, in samenwerking met particulieren en terreinbeheerders, te onderzoeken of, en zo ja, op welke locaties habitat kan worden ontwikkeld om het verspreidingsgebied van de Kleine IJsvogelvlinder verder te vergroten, zodat de populatie binnen Twente verder wordt versterkt, we worden hierin ondersteunt door buro Buiting uit Dieren.
Het project richt zich op het vergroten van het verspreidingsgebied van de Kleine IJsvogelvlinder in Twente en met name in Overijssel, een relatief groene bosrijke omgeving.Downloads

Natuur Milieu en duurzaamheid
Laatst bewerkt op: 18-09-2018

  • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

    habitat verbeteren kleine ijsvogelvlinder

    We willen de kleine ijsvogelvlinder zijn habitat in kaart brengen De eisen worden verwerkt tot een factsheet. De sheet wordt zo ingericht dat de op eenvoudige wijze kan worden gebruikt bij het beoordelen of een habitat geschikt is of geschikt kan worden gemaakt. Vervolgens wordt op basis van de ecologische kennis van de Kleine ijsvogelvlinder een factsheet habitatinrichting ontwikkeld. In deze factsheet wordt op praktische wijze invulling gegeven aan de manier waarop nieuwe biotoop het beste kan worden ingericht of ontwikkeld. dat resulteert in een factsheet met daarop een habitattoets waarmee de geschiktheid of het geschikt kunnen maken voor de Kleine ijsvogelvlinder in het veld kan worden beoordeeld + factsheet waarin het doorontwikkelen van bestaand habitat en het inrichting van nieuw habitat op praktische wijze wordt beschreven.

Locatie Southwest Frank Phillips Boulevard , 74003, Washington County