Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Ontwikkeling voormalige luchthaven Twente Technology Base Twente

Advies: 'Ontwikkel voormalige luchthaven tot ‘Technology Base Twente’'

Het advies van de Commissie van Wijzen is de luchthaven te ontwikkelen tot 'Technology Base Twente'. De luchthaven Twente moet een iconische internationale ontwikkel-, demonstratie- en productiezone worden voor ‘Advanced Materials and Manufacturing’. Deze ‘Technology Base Twente’ moet het symbool worden voor de vernieuwende kracht van de maakindustrie in Twente.

Lees meer over het advies

###
Geef je mening over het advies
Op donderdag 13 november 2014 kon je, tijdens een interactieve bijeenkomst, je mening geven over het advies van de commissie. De gemeenteraad van Enschede en Provinciale Staten van Overijssel organiseerden tafelgesprekken met als doel betrokkenheid te organiseren en te reflecteren op het advies.

De bijeenkomst was LIVE te volgen via JIJ&Overijssel

Vervolgprocedure

Na de interactieve bijeenkomst zullen Provinciale Staten en de gemeenteraad van Enschede in een gezamenlijke vergadering het rapport en de reacties hierop bespreken.

Onderzoek Commissie van Wijzen

Op verzoek van de Provinciale Staten en gesteund door de gemeenteraad van Enschede is een onafhankelijke adviescommissie in het leven geroepen die heeft onderzocht wat de kansen voor een duurzaam economisch sterker Twente zijn en welke rol de voormalige luchthaven Twente daarbij kan spelen. Op basis van bestaande rapportages, interviews en gesprekken met betrokken partijen en ideeën uit de maatschappij is een analyse gemaakt. De commissie heeft haar advies op 30 oktober gepresenteerd.

###
Wie zitten in de commissie?
De commissie staat onder voorzitterschap van Bernard Wientjes. De andere leden van de commissie zijn Hilde Blank, Frans van Vught en Loek de Vries.

De commissie wordt ondersteund door Renée Wiggers.Downloads

Webcasts Energie
Laatst bewerkt op: 04-08-2016