Start initiatief

Martijn van Eck en Rick Prins SESSIE - Sport en bewegen komt thuis!

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Sporten en bewegen in de openbare ruimte krijgt steeds meer aandacht. Aandacht van beleid; de nieuwe omgevingswet komt eraan, met aandacht voor positieve gezondheid, maar ook aandacht van bewoners; steeds meer mensen gebruiken de openbare ruimte als arena om te bewegen en sporten. Als we in de toekomst in sport- en beweegfaciliteiten willen investeren, is de openbare ruimte dan ook een logische plek om dat te doen.
Dergelijke investeringen kunnen klein of groot zijn, ingrijpend of minder ingrijpend. Soms zal het gaan om het aanbrengen van routemarkering, een andere keer om een outdoor fitness parcours of de aanleg van een sportpark met 24 voetbalvelden. Voor iedere investering geldt wel dat om goede toekomstbestendige keuzes te maken, eerst in kaart gebracht moet worden waar noodzaak en behoefte is aan aanpassingen. Waar wordt opvallend weinig bewogen? Speelt de omgeving daarbij een rol? Wat is er daar al aan mogelijkheden in de openbare ruimte? Waar liggen kansen? Zeker met de komst van de nieuwe omgevingswet is het goed om na te denken over een beweeg- en sportvriendelijke openbare ruimte.
Aan de hand van verschillende casussen geeft Het Mulier Instituut u inzicht in hoe onderzoek kan helpen om betere keuzes te maken voor de (her)inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de kansen die de omgevingswet met zich mee brengt om de omgeving beweegvriendelijk en gezond te maken en geeft aan welke rol bestuurders en beleidsmakers hierin zouden moeten innemen.

Achtergrondinfo Martijn:
Als afgestudeerd natuur- en landschapstechnicus en ruimtelijk planvormer is Martijn van Eck de afgelopen vijftien jaar actief geweest in het speelveld van ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting, in dienst van de grote advies- en ingenieursbureaus in Nederland. Martijn heeft veel ervaring opgedaan met ruimtelijke vraagstukken voor diverse gebiedsontwikkelingen in stedelijk en landelijk gebied; van de herinrichting van parken tot het uitbreiden van stadions. De kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in al die jaren zet hij in om bij het Mulier Instituut de vraagstukken op te pakken in het domein sport en ruimte. Martijn is actief in het doen van onderzoek naar vraag en aanbod van binnen- en buitensport accommodaties en naar de sportieve openbare ruimte en beweegvriendelijke omgeving. Vraagstukken omtrent de sportieve openbare ruimte / beweegvriendelijke omgeving hebben dan ook in het bijzonder zijn interesse en aandacht. Binnen het Mulier Instituut is hij trekker van dit werkveld en mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitbrengen van een brancherapport sportieve openbare ruimte.
Bekijk de LinkedIn pagina van Martijn

Achtergrondinfo Rick:
Sinds zijn promotieonderzoek aan het Erasmus MC is Rick Prins geïnteresseerd in de invloed van de leefomgeving op sportparticipatie en beweeggedrag. Zo heeft hij onder Rotterdamse jongeren het samenspel tussen de (fysieke en sociale) omgeving en motivatie op sportparticipatie onderzocht. Daarnaast heeft hij aan de University of Cambridge onderzoek gedaan naar de effecten van de aanleg van fietspaden en snelwegen op beweeggedrag.
Veel omgevingsvraagstukken zijn complex van aard. In zijn onderzoek heeft Rick zich dan ook geavanceerde onderzoekstechnieken eigen gemaakt, zoals de evaluatie van complexe interventies en natuurlijke experimenten. Daarbij maakt Rick graag effectief gebruik van de mogelijkheden die statistiek en data science bieden. Sinds 2015 is Rick board member van the International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
Bekijk de LinkedIn pagina van RickDownloads

Laatst bewerkt op: 17-07-2018

Start aangesloten beweging

Initiatief

Wat vind jij?

Foto toevoegen
Voorvertoning van uw bericht

Voeg commentaar toe informatie

Anoniem
Anoniem Expert 22-07-2018 1:7

{{comment.txt}}

afbeelding bijlage

Voeg commentaar toe preview

Preview: Sluit

Heb jij ook een geniaal idee?

Dit is de plek waar mensen met ideeën samenkomen!

Start initiatief