Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Sprekers thema GO Outside Martijn van Eck en Rick Prins

Martijn en Rick verzorgen samen de sessie: Sport en bewegen komt thuis!

Achtergrondinfo Martijn:
Als afgestudeerd natuur- en landschapstechnicus en ruimtelijk planvormer is Martijn van Eck de afgelopen vijftien jaar actief geweest in het speelveld van ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting, in dienst van de grote advies- en ingenieursbureaus in Nederland. Martijn heeft veel ervaring opgedaan met ruimtelijke vraagstukken voor diverse gebiedsontwikkelingen in stedelijk en landelijk gebied; van de herinrichting van parken tot het uitbreiden van stadions. De kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in al die jaren zet hij in om bij het Mulier Instituut de vraagstukken op te pakken in het domein sport en ruimte. Martijn is actief in het doen van onderzoek naar vraag en aanbod van binnen- en buitensport accommodaties en naar de sportieve openbare ruimte en beweegvriendelijke omgeving. Vraagstukken omtrent de sportieve openbare ruimte / beweegvriendelijke omgeving hebben dan ook in het bijzonder zijn interesse en aandacht. Binnen het Mulier Instituut is hij trekker van dit werkveld en mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitbrengen van een brancherapport sportieve openbare ruimte.
Bekijk de LinkedIn pagina van Martijn

Achtergrondinfo Rick:
Sinds zijn promotieonderzoek aan het Erasmus MC is Rick Prins geïnteresseerd in de invloed van de leefomgeving op sportparticipatie en beweeggedrag. Zo heeft hij onder Rotterdamse jongeren het samenspel tussen de (fysieke en sociale) omgeving en motivatie op sportparticipatie onderzocht. Daarnaast heeft hij aan de University of Cambridge onderzoek gedaan naar de effecten van de aanleg van fietspaden en snelwegen op beweeggedrag.
Veel omgevingsvraagstukken zijn complex van aard. In zijn onderzoek heeft Rick zich dan ook geavanceerde onderzoekstechnieken eigen gemaakt, zoals de evaluatie van complexe interventies en natuurlijke experimenten. Daarbij maakt Rick graag effectief gebruik van de mogelijkheden die statistiek en data science bieden. Sinds 2015 is Rick board member van the International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
Bekijk de LinkedIn pagina van Rick

> Terug naar alle sprekers van GO Overijssel
> Terug naar homepageDownloads

Laatst bewerkt op: 14-09-2018