Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

s Van Grauw en Grijs naar Groen, zo gaan wij dat doen!

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Voor u ligt het projectplan van de Bernadetteschool Heeten, van de prijsvraag “Het groenste schoolplein van Overijssel. Heeten heeft gelukkig een prachtig groot schoolplein. Door mee te doen aan de prijsvraag hebben wij meer inzicht gekregen in de mogelijkheden om het plein te vergroenen en verduurzamen. Er ligt dan ook een prachtig ontwerp, mede door de medewerking van diverse partijen. Met name de enthousiaste kinderen!!Downloads

Laatst bewerkt op: 09-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  St.Bernadetteschool Heeten

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  De St. Bernadetteschool heeft een groot schoolplein, waarbij in de huidige situatie al een groot groengehalte aanwezig is. De grote winst gaan we behalen met de aanleg van de wilgentenen hutten, vergroten van de bordes tbv de bloementuin op het grote schoolplein, de groenbogen bij de alle entrees. De aanleg van 2 insectenhotels en de bloementuin aan de voorzijde van de school vergroot de Biodiversiteit. Het regenwater van het huidige dakoppervlak gaat nu volledig het riool in. Door de daken af te koppelen, gaan wij het regenwater naar het waterpark brengen. Daar kan het infiltreren in de grond en kunnen de kinderen het water gebruiken om mee te spelen. De groenten in de moestuin kunnen hiermee water gegeven worden. De aanleg van zonnepanelen draagt bij aan opwekking van duurzame energie.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Het leren gebeurt meer buiten de muren van het leslokaal. Een buitenleslokaal/amfitheater is een mooie aanvulling op het bestaande. Ook is het buitenlokaal een goede verzamel en startplek voor de leerlingen die dagelijks de daily mile lopen.Bewegen en leren gaan tegenwoordig hand in hand, daarbij is een groen-uitdagend en veelzijdig schoolplein een must! Vanuit de kinderen was er de wens een klimbos te maken. Aan de zijkant van het stenen gebouw, kunnen er makkelijk klimdoppen aangebracht worden, door deze klimmuur te verbinden met de klimvoorzieninng in de huidige bomen, ontstaat er een klimparcours, waardoor de kinderen ook fysieke kracht en lenigheid verder ontwikkelen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Voor alle leeftijdsgroepen. Van kinderopvang tot aan het verzorgingstehuis. Al deze partijen hebben meegedacht in de plannen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  Leerlingen van groep 7A en groep 7B hebben actief meegedacht in de plannen en zandbaksessie. Daarnaast zijn andere groepen geconsulteerd om hun ideeën ook mee te nemen in de plannen. Tevens is de leerlingenraad betrokken bij uitdenken van de plannen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 zagen we in de krant de oproep voor “het groenste schoolplein”. Hier hebben we ons zo snel mogelijk voor opgegeven, want een groen schoolplein is wat past bij de school en leerlingen van de St. Bernadetteschool. We hebben dit gedeeld met de teamleden, ouderraad en medezeggenschapsraad. Van elke geleding hebben we 1 iemand bereid gevonden om deel te nemen in dit proces. Daarnaast zijn leerlingen uit diverse groepen uitgenodigd om mee te denken. Via de nieuwsbrief (voor ouders en team) en tijdens een teamvergadering zijn ouders en leraren meegenomen in de ontwikkelingen. Leerlingen zijn op de hoogte via de leerlingenraad.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Inventariseren stakeholders Aansluitend het overleg met Carin de Cloe, is er een lijst samengesteld van alle belanghebbenden van het huidige schoolplein en is er een inventarisatie gemaakt van de partijen in de directe omgeving met als doel deze partijen te interviewen, om zo de belangrijkste wensen van elke partij inzichtelijk te krijgen. Stakeholders: • Leerlingen, • Leerlingenraad (leerlingen gr. 4 t/m 8) • Ouders, • Leraren, • Directie, • Kinderdagopvang Koos • Activiteitenbegeleidster van het zorgcentrum voor ouderen de Stevenskamp, • De wethouder en een beleidsmedewerker van de gemeente Raalte.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Het beheer en onderhoud wordt gedaan door meerdere partijen, de bloemen- moestuin en fruitbomen worden gedaan door de kinderen zelf, gekoppeld aan een leermethode. Op school is er een klusjes en onderhoudsman [vrijwilliger], hij zal de gangbare zaken op zich nemen. De stichting wandelpaden heeft aangegeven het wandelpad in beheer te nemen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Onze kostenraming komt uit op €62.250,-, hierbij hebben we ontwerpkosten en kosten meegenomen voor eventuele keuringen, certificering en externe controle van instanties om te zorgen dat we voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Als er in Heeten iets voor het dorp gedaan moet worden, staan de mensen klaar om elkaar te helpen. Door lokale bedrijven te benaderen kan er een heleboel gedaan worden. De wethouder heeft inmiddels €5000,- euro toegezegd. Voor de zonnepanelen €15.000,- verstrekt de provincie Overijssel duurzaamheidleningen, met 5 jaar is deze lening afbetaald uit de opbrengst van de stroom, er moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met de stichting mijnplein om te kijken of er in de toekomst een gedeelte van de opbrengsten van de stroom gebruikt kan worden voor het schoolplein. Middels een inzamelingsactie halen we €2.250,-. De gemeente is gebaad bij het afkoppelen van het Hemelwater, nadere afspraken moeten gemaakt worden over een bijdrage van €20.000,-. Er zal nog €20.000,- gereserveerd moeten worden in de schoolbegroting.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  zie bovenstaande

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  De aanleg zal niet in 1 keer gaan maar in diverse fases, e.e.a. afhankelijk van beschikbaarheid van geld, materialen en eigen werkzaamheid. 2018/2019 In de 1e fase worden de Quick Wins aangelegd, zaken die makkelijk te realiseren zijn: Bloemen- moestuin, fruitbomen, crossbaan, bogen voor de ingangen en de wilgentenen hutjes. 2019/2020 In de 2e fase worden de zonnepanelen aangelegd en realiseren we het klimbos en de klimmuur, ook gaan we amfitheater aanleggen. 2020/2021 in de 3e fase wordt het regenwater afgekoppeld dit heeft direct verband met de aanleg van het waterpark. Dit zal een ingrijpende ingreep zijn, waarvoor een goed plan moet worden gemaakt. We gaan ook het crossparcours aanleggen voor de kleuters. 2021/2022 in de 4e fase wordt het wandelpad en insectenhotel gemaakt, we hebben voor het wandelpad informatie ingewonnen bij de Heetense stichting Wandel- en fietspaden eo. Zij hebben rondom Heeten 15km reeds aangelegd en in beheer en onderhoud. 2022/2023 in de 5e fase wordt de speelbult uitgebreid, we doen dit als laatste, aangezien er al een mooie speelbult aanwezig is. Ook wordt de familieschommel geplaats, dit zal een kostbare investering zijn

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Het leren gebeurt meer buiten de muren van het leslokaal. Een buitenleslokaal/amfitheater is een mooie aanvulling op het bestaande. Ook is het buitenlokaal een goede verzamel en startplek voor de leerlingen die dagelijks de daily mile lopen.Bewegen en leren gaan tegenwoordig hand in hand, daarbij is een groen-uitdagend en veelzijdig schoolplein een must!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Insectenhotels en nestkastjes: Langs het trapveld en het wandelpad komen deze voorzieningen voor vogels en insecten om de biodiversiteit rondom het trapveldje te vergroten;

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Het regenwater van het huidige dakoppervlak gaat nu volledig het riool in. Door de daken af te koppelen, gaan wij het regenwater naar het waterpark brengen. Daar kan het infiltreren in de grond en kunnen de kinderen het water gebruiken om mee te spelen. De groenten in de moestuin kunnen hiermee water gegeven worden. De aanleg van zonnepanelen draagt bij aan opwekking van duurzame energie.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  De huidige groenstroken en voorzieningen worden uitgebreid of verbeterd. Tevens worden materialen uit de natuur gehaald, bij voorkeur uit de nabije omgeving van de school.