Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Groen aan het water voor kinderen van nu en later! De Groene Haven

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Kindcentrum De Schutsluis heeft een plein ontworpen voor kinderen van 0-12 jaar. Wij zijn immers een kindcentrum, waar kinderen leren en spelen op de VSO, het kinderdagverblijf, de basisschool, de TSO, de peuteropvang en de BSO. Het schoolplein is uitdagend en vol verrassingen. Er is een pomp en dus stromend water. Er zijn moestuinen en fruitbomen. We zorgen voor insecten en willen heel graag dieren op ons plein. Touwbruggen, natuurlijke 'kruip-door, sluip-door' paden en speeltoestellen van gerecycled materiaal. Het wordt geweldig!!Downloads

Video
Laatst bewerkt op: 08-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  Kindcentrum De Schutsluis Blokzijl

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Als ons ontwerp werkelijkheid wordt, moet het hele plein op zijn kop! We zien nu alleen maar tegels. Die moeten allemaal weg! We willen tunnels van wilgen en stromend water op ons plein. We hebben moestuinen in ons ontwerp en het liefst willen we kunnen zorgen voor dieren. De insecten komen in ieder geval aan hun trekken in ons insectenhotel. De speelmogelijkheden op ons plein, zoals de glijbaan en de zandbak, moeten gemaakt zijn van natuurlijke materialen. We willen 'kruip-door, sluip-door' paden tussen het groen. We willen meer bomen op ons plein hebben en we hebben voor fruitbomen gekozen. Ook willen we buiten les kunnen krijgen. Er is een natuurlijke 'lesarena' gemaakt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Allereerst is er glooiing aangebracht en de beplanting zorgt voor avontuurlijke ontdekkingstochten. Ons klimrek is gemaakt van gerecyclede (trekker-)banden en de glijbaan en onze touwbrug zijn natuurlijke uitdagingen op zich. Boomstammen zorgen uitdagingen op het gebied van evenwicht en het maken van dammen en rivieren bij onze waterpomp zijn een gegarandeerd succes.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Wij zijn een kindcentrum waar kinderen in de leeftijden van 0-12 de hele dag aanwezig zijn. Ons plein wordt een genot voor al deze kinderen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  Alle groepen zijn betrokken in het bedenken. Elke groep heeft een wensenlijst gemaakt. Deze lijsten zijn het uitgangspunt voor de ontwerpcommissie geweest.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Iedereen is enthousiast. Er zijn ouders betrokken in de ontwerpcommissie en leerkrachten, medewerkers van het KDV, directeur en natuurlijk de kinderen zijn allemaal enthousiast en zien uit naar een uitdagend schoolplein. Meer uitdaging en mogelijkheden tot het 'buiten leren' is een wens van iedereen!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Nadat alle kinderen van de school hun wensenlijst hebben gemaakt, is er een ontwerp-commissie samengesteld. Deze bestaat uit de leerlingenraad (vertegenwoordiging van lln. uit groep 5-8), twee ouders en de directeur. In samenwerking met de IVN is er hard gewerkt aan ons ontwerp.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Wij hebben een vrijwillige tuinman die enthousiast is als het gaat om groen. Maar het belangrijkste is dat er veel ouders zijn die ons willen helpen. Ook de leerlingen zijn gewend om hun handen uit de mouwen te steken. In het onderhouden en het samenwerken daarbij zien wij veel toegevoegde waarde op educatief gebied.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Dit plan is in eerste instantie als wens gemaakt. Wel heeft de ontwerp-commissie de meest reële ideeën verwerkt in hun ontwerp. Het is in onze ogen een heel grote verandering, maar zeer uitvoerbaar. Vooral als we met ouders gaan kijken wat er mogelijk is, moet dit zeker lukken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  Met een goed ontwerp is er veel mogelijk. Wij zullen dit met ons bestuur moeten overleggen. Wel is er uitgesproken dat wij de komende jaren willen investeren in het leren door en met bewegen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Ja, wij hebben een deel voor en achter ons gebouw meegenomen in ons ontwerp. Ook is er een scheiding tussen het plein van school en die van het KDV.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Er is een natuurlijke 'LesArena' opgenomen in het ontwerp. De komende jaren willen wij het bewegen actief integreren in ons onderwijs. Breinkennis leert ons dat het bewegen het leren versterkt. Door naar buiten te kunnen voor instructie of oefening, sluiten we aan bij onze ambitie. Hiervoor is een uitdagend schoolplein zeer belangrijk, maar vooral uitnodigend.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  We kiezen voor verschillende planten en bomen op ons plein. Zo zijn er wilgen en kiezen we voor fruitbomen op ons plein. We hebben een insectenhotel en ook moestuinen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Op dit moment liggen er alleen tegels op ons plein. Vergroening hiervan is een bijdrage aan de verbetering van ons klimaat. Het belangrijkste is echter dat een groen schoolplein, bewuste kinderen creëert die de kracht van een groene omgeving en de schoonheid van natuur hebben ervaren en dat jaren achtereen. Dit moet zorgen voor een milieubewuste generatie...in ieder geval in Blokzijl!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  In ons ontwerp maken we gebruik van boomstammen en ander natuurlijk materiaal. Ook hebben we een klimtoestel van gebruikte (auto-, trekker-) banden. Ook hebben we bedacht dat we met een groot aantal tegels van het huidige plein verhogingen en zitplekken kunnen maken.

Locatie Juliana van Stolbergstraat , 8356 ER, Steenwijkerland