Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Van grijze massa naar een groen plein De wegwijzer - een groene toekomst

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Ons schoolplein wordt omgetoverd in een waar paradijs voor kinderen. De grijze tegels verdwijnen en daarvoor in de plek komen bomen, struiken, gras, zand en water. De kinderen kunnen hutten bouwen, klimmen en klauteren en de natuur ontdekken. Het plein geeft kinderen de ruimte om te leren, te spelen en te bewegen.
Het schoolplein wordt een echt dorpsplein. Een echte ontmoetingsplek voor het hele dorp.Downloads

Laatst bewerkt op: 08-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  CNBS de wegwijzer, Schuinesloot

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  In plaats van een kaal vlak schoolplein met 1000 M2 tegels… gaan we ervoor zorgen dat er heuvels komen en dat bomen, struiken, bloemen en planten ons plein weer opfleuren. We willen buiten mogelijkheden maken zodat jong en oud zich uit kunnen leven, ontmoeten en ontspannen. We maken het mogelijk om buiten les te geven en krijgen op school. Tevens willen wij de sportverenigingen de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze faciliteiten. Het bestaande grasveld ( werd voorheen alleen gemaaid) willen we aanpakken qua indeling. Er worden een groentetuin, een pluktuin en een bloemenweide aangelegd. Om beweging te stimuleren worden natuurlijke obstakels geplaatst die voor sport en spel gebruikt kunnen worden. De kinderboerderij die wij samen met de aangrenzende buurtbewoners willen realiseren is ook leuk en leerzaam in deze groene omgeving.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  De heuvels en het bos werken als een magneet voor de kinderen. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen ontdekken, klimmen & klauteren, hutten bouwen, van de kabelbaan, zich kunnen verstoppen, of juist alles overzien vanuit de uitkijktoren... Er is een veldje om een balletje te trappen, te volleyballen, een spelletje blikspuit, of voor andere spellen. Wil jij je liever terugtrekken uit de massa? Dan kan je een beschut plekje zoeken of je fantasie laten gaan met takken, stenen, zand & water! Het kan hier allemaal! Het nieuwe plan is zo ontworpen dat dichtbij de school de kleinsten zich prima kunnen vermaken. Loop je verder van de school af, dan zal ook het spelen uitdagender worden. En natuurlijk… buiten les, zeker beter dan binnen!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Het ontwerp is geschikt voor alle leeftijden. Het schoolplein willen wij omtoveren tot een dorpspark. Er is niet alleen ruimte voor peuters, kleuters en de kinderen van de basisschool. Ook voor vaders, moeders, opa’s en oma’s, grote broers en zussen, en voor alle andere mensen in het dorp biedt het park genoeg mogelijkheden. Naast spelen is er ruimte om te ontmoeten, te chillen, te sporten en de natuur te beleven. Niet alleen tijdens schooltijden maar ook ‘s avonds en in het weekend.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  De hele school heeft mee gewerkt! We hebben met alle klassen gebrainstormd over een groen en natuurlijk schoolplein. De kinderen mochten hun fantasie helemaal laten gaan en we hebben genoten van de fantastische ideeën die er naar boven kwamen! De ideeën hebben we in thema`s verdeeld: ontmoeten, buiten les geven, duurzaamheid, natuur, spelen, sporten en ontspanning. Groep 1 & 2 hebben de ideeën die ze hadden getekend en nagebouwd. Groep 3 & 4 hebben plaatjes gezocht en geknipt bij deze thema`s hiervan hebben ze collages gemaakt. Zie bijlage`s. Met de groepen 5,6,7 & 8 zijn we na het brainstormen verder gegaan. We hebben een onderzoek gedaan om te kijken welke ideeën we waar kunnen maken, welke niet, maar ook hoe een goed idee die niet te realiseren is op een andere manier wel kan werken. Verrassend hoe flexibel en meedenkend kinderen zijn! Het 3d project (de maquette) is door de groepen 5,6,7 &8 gemaakt en een paar leerlingen van deze groepen zitten in het ontwerpteam. Bij het maken van journaal was de hele school betrokken!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Het schoolbestuur, de leerkrachten en de MR zijn enthousiast en betrokken bij het hele proces. Een paar gemotiveerde ouders, kinderen van de bovenbouw en een paar leerkrachten vormen samen het ontwerpteam. Een leuke samenwerking, waarbij hele diverse ideeën worden samengevoegd tot een prachtig geheel.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Het jeugdwerk (voorgezet onderwijs), de ouderengroep, VAW (sportvereniging), Streekbelang, Het Zorgboerdereitje, het dorpshuis, SAS (stichting activiteiten) en het Trefpuntteam (ontmoetingen voor jong en oud) en de buurtbewoners hebben actief meegedacht in het hele traject. We hebben met elke vereniging apart, maar ook gezamenlijk gebrainstormd over een natuurlijke ontmoetingsplek voor jong en oud. De wensen en ideeën zijn meegenomen. Schuinesloot is enthousiast en er is veel draagkracht! Een fijne samenwerking met deze partijen samen maakt het dat onze plannen zeker goed realiseren zijn. Het jeugdwerk heeft de creativiteit laten stromen en van alle samengevoegde ideeën een plattegrond van het ontwerp gemaakt. Zij hebben ook meegedacht voor een leuke presentatie voor de jury als we in de finale komen … (Dit wil je niet missen!)

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Het beheer wordt nu al deels uitgevoerd door de cliënten van Het Zorgboerdereitje. Dat kan in de toekomst zo blijven. Het onderhoud wordt nu mede uitgevoerd door een aantal vrijwilligers en een hoveniersbedrijf, zoals het nu lijkt kan dit zo door blijven gaan. De nieuwe situatie zou wel meer tijd en onderhoud vragen, dus we gaan overleggen om nog meer vrijwilligers te werven. Hier gaan we een schema op zetten. Ook is het idee om gezamenlijk 2 maal per jaar een `Leven doen we samen!` dag op te zetten. Hierbij werkt jong en oud samen om de boel netjes te houden en repareren we de nodige dingen. Een stukje gezelligheid, onderhoud, samenwerking en verbinding. De aangrenzende buurbewoner die het initiatief voor een kleine kinderboerderij heeft genomen neemt in het weekend en tijdens de vakanties de zorg op zich. Hij is hier het vaste aanspreekpersoon voor. De groentetuin wordt door de leerlingen onderhouden, dat wordt een onderdeel van het lesprogramma. Er zijn ook ideeën om natuurmoeders of oma`s in te zetten om de kinderen meer te kunnen leren over de bloemetjes en de bijtjes

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Het plan is goed uitvoerbaar. De ideeën zijn realistisch. De grootste kostenpost zal bestaan uit arbeid en materieel (bijv. minikraan, shovel). Hiervoor wordt ook een beroep gedaan op de plaatselijke bevolking. Als blijkt dat de uitvoering van bepaalde ideeën te kostbaar wordt dan kunnen we de plannen ook in fases gaan uitvoeren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  Plaatselijk bedrijven zoals bouwbedrijven, loonwerkers en de bouwmarkt zullen gevraagd worden om te sponsoren in de vorm van arbeid, materiaal (bijv. beplanting, graszaad of bouwmaterialen) en materieel (bijv. minikraan, shovel). De ouders van de kinderen worden ook gevraagd om een bijdrage te leveren aan de realisatie. Dit kan bijvoorbeeld door mee te helpen met aanleggen of bij het werven van fondsen. Het Less & More festival is een initiatief van een bewoner van het dorp. Dit festival motiveert, inspireert en stimuleert jou om het beste uit jezelf te halen en je kwaliteiten in te zetten voor jezelf en de samenleving. Het geld wat met dit festival wordt ingezameld gaat naar een goed doel. In dit geval ons dorp! En dat zijn er nog de fondsen zoals Jantje Beton, Oranje Fonds, VSB-fonds of bedrijven als Heidemij en Rabobank die benaderd kunnen worden voor een bijdrage.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Ja dat kan. Mocht het te kostbaar worden is dit een goede optie. En er blijft voldoende ruimte over om te spelen als het in stukken word aangepakt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Het schoolplein is heel goed in te zetten in het lesprogramma. Gym kan buiten, de groentetuin kan gebruikt worden voor Naut lessen,het buiten lokaal om buiten les te geven, en leuke details zodat er ook spelenderwijs geleerd kan worden. Door kinderen ervaringen mee te geven wordt het leren niet alleen leuker, maar ook effectiever. Zintuigen worden op een positieve manier geprikkeld waardoor je brein de informatie beter en sneller kan verwerken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Een goede balans tussen het samenwerken tussen mens, dier en natuur… Gras, zand, steen, water, zonlicht, bos, bloemen, planten, struiken, takkenrillen, hoogteverschillen, groentetuin, composthoop… Wij bieden een gevarieerde leefomgeving waar vogels, planten, insecten en andere dieren kunnen leven. Bij de aanleg van planten, stuiken en bomen wordt rekening gehouden met de soorten, zodat dit in deze omgeving thuis hoort. Wij streven ernaar om de kinderen van nu bewuster te maken van de natuur en hun omgeving, want het is niet alleen fijn om groen om je heen te hebben, het is ook nuttig. Het geeft boost aan je mentale energie, het reduceert het stress-hormoon en geeft volop inspiratie. Mens en natuur hebben elkaar veel te bieden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Het groene schoolplein draagt een steentje bij aan het klimaatbestendig maken van het dorp: Het straatwerk wordt voor een groot gedeelte wordt weggehaald zodat regenwater makkelijk de grond kan intrekken, veel groen geeft schaduw en verkoeling en door de grote variatie is er ruimte voor flora en fauna om zich te vestigen. Voor de energievoorziening op het plein zal gebruikt worden van de duurzaam opgewekte energie van het nieuwe schoolgebouw.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  - Tegels kunnen gebruikt worden om zitkuilen en plantenbakken van te maken - Het pannaveld en speeltoestellen worden hergebruikt. - Het straatzand dat vrij komt bij het verwijderen van de tegels kan wel worden hergebruikt bij de bouw van de nieuwe school (aanleg nieuwe oprit) - Bij de bouw van de nieuwe school komt grond vrij. Dit kan vervolgens weer gebruikt worden bij de aanleg van het groene schoolplein. - De beplanting die verwijderd wordt ten behoeve van de nieuwe school kan worden hergebruikt op het groene schoolplein

Locatie Schuineslootweg , 7777 RJ, Hardenberg

Commentaar lijst

Eva 10-04-2018 20:58

Geweldig groen initiatief! super leuk dat onze vindingrijke kinderen mee helpen met het ontwerpen! Dit is gewoon helemaal De Wegwijzer!

Commentaar lijst

Femke 10-04-2018 19:10

Top idee. Jullie moeten echt winnen.