Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Het groene hart van ons onderwijs. De Zegge NATUURlijk voor iedereen!

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Ons schoolplein van grijs naar groen! Zones met verschillende speelaanleidingen waar ieder kind uitgedaagd wordt tot meer bewegen, ontdekken, leren en samenwerken. Geïnspireerd door de kinderen, ouders en team van de Zegge en gemeente Almelo.Downloads

Laatst bewerkt op: 09-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  Jenaplanschool de Zegge Almelo

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Kortom willen we het plein verdelen in zones met elk een eigen kleur. Elke zone heeft zijn eigen thema en spelmogelijkheden. De zones waar we ons in de eerste instantie mee bezig willen houden zijn: Een constructie hoek, een verticale moestuin, een waterpunt met waterwegen en klim- en klauterbult. We hebben verschillende betrokkenen (kinderen, team, ouders, AZC en gemeente Almelo) meegenomen in ons ontwerp om het voor iedereen passend te kunnen ontwerpen. Klim- en klauterbult: De helft van ons verharde plein wordt verwijderd om plaats te maken voor gras, zand en een klim- en klauterbult. Constructiehoek: Een andere zone willen we inrichten met natuurlijke materialen (wilgentakken, bladeren, bamboestokken) zodat kinderen daar hutten kunnen bouwen. Dit is een schaduwrijk gedeelte van het plein, dus ook de mogelijk om dat op te zoeken. Verticale moestuin: Hier willen we een stukje voedselbewustwording een rol in laten spelen. De verticale moestuin is ook gekozen om het plein groener te maken. We zien het als verruiming van het plein in samenwerking met het AZC. Waterpunt met waterwegen: Deze zone willen we inrichten samen met de gemeente Almelo om mede de Waterbeekjuffer (Een libelle-achtige die de gemeente Almelo heeft geadopteerd) onder de aandacht te brengen bij de kinderen, ouders en andere betrokkenen. Kinderen komen op die manier aan aanraking met water en bodem. Een bewustwording van de natuurlijke omgeving. Ter inspiratie heeft het ontwerpteam van de Zegge een prikbord gemaakt op pinterest. Onderstaand de link: https://nl.pinterest.com/bschoonebeek/groenste-plein-zegge-almelo/?eq=groenste%20plein&etslf=54441

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Kinderen moeten alle grondvormen van bewegen kunnen uitoefenen op een schoolplein. Doordat we diverse speelaanleidingen en natuurlijke, elementen gaan aanbrengen, worden kinderen uitgedaagd tot meer bewegen, ontdekken, leren en samenwerken. Uit de enquête is gekomen dat de kinderen graag iets op het plein willen, waar ze kunnen klimmen en klauteren. Daarnaast is de wens om hutten te bouwen met takken en de behoefte aan een rustplek op het plein. Ook spelen met water is erg geliefd onder de kinderen. Doordat we weten wat er bij de kinderen leeft en welke wensen er zijn worden kinderen betrokken en wordt het plein een deel van de kinderen zelf. Door diversiteit in de zones is er voor ieder kind wat wils. Je hebt keuzes en vrijheid in eigen spel.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Om een schatting te maken zal het ontwerp geschikt zijn voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Kinderen kunnen op eigen interesse en kunnen het plein ontdekken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  In de groepen 5 tot en met 8 zijn de kinderen betrokken geweest. We hebben een presentatie gegeven over het groene plein, kinderen zijn zelf op zoek gegaan naar ideeën en hebben door middel van een enquête aan kunnen geven wat ze graag zouden willen veranderen aan het plein in het kader van 'De Zegge NATUURlijk voor iedereen'. De kinderen in de groepen 5, 6 en 7 hebben ook geholpen bij het ontwerpen van een maquette.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Wij zijn een Jenaplanschool en daarin zien we wereldoriëntatie als het hart van het onderwijs. Ook het ontdekkend leren met primaire bronnen en natuurlijke materialen speelt daarin een grote rol. Deze visie wordt door collega's gedragen en past goed bij onze kijk op het groene plein. Met collega's hebben we een schets gemaakt van het bestaande plein en aangegeven welke plekken we graag 'groener' willen zien. Ook hebben we ouders betrokken in het ontwerpen van het plein door middel van ons ontwerpteam. Kinderen hebben kunnen aangeven in een vragenuurtje en enquête hoe zij het plein graag zien.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  We hebben contacten gelegd met de gemeente Almelo en het AZC (onze buren).

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  We hebben binnen ons team 2 leerkrachten die een stuurgroep vormen samen met 2 actief betrokken ouders. Wij werken met een ouderhulpformulier waarop ouders zich kunnen opgeven om te helpen met verschillende onderdelen. De ouderbetrokkenheid is goed bij ons op school. Daarnaast komt er 1x in de 8 weken een hoveniersbedrijf die het nodige ook zal bijhouden (afstemmen moet nog plaatsvinden). Het beheer ligt in de handen van de school (kinderen, team) in samenwerking met ouders. Daarnaast kunnen we een samenwerking aangaan met het AZC en waar nodig de gemeente Almelo.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Het plan is goed uit te voeren. Het is wel belangrijk om dit gefaseerd te doen, qua kosten kan dit niet allemaal in 1 keer. Ons idee is om het plein per zone te realiseren. De ene zone is makkelijker te realiseren dan de andere. Daarom hebben we hebben een hoveniersbedrijf benaderd, zij willen ons gaan begeleiden in het proces.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  We willen elk jaar een zone centraal stellen. Met de ouderraad willen we gaan afstemmen dat een deel van de winst die voortkomt uit acties en andere activiteiten ten goede komt aan het groene plein. In overleg met de gemeente Almelo kunnen we ook voor de zone waar het watertappunt en waterwegen komen een subsidie aanvragen. Daarnaast kunnen zij een aantal onderdelen faciliteren wat betreft de klauter- en klimbult en de constructiehoek, denkend aan snoeiafval (wilgentakken), een klimboom, zand.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Ons plan is zeker geschikt om het gefaseerd door te voeren, doordat er verschillende zones worden gerealiseerd. Elke zone heeft zijn eigen eigenschappen. Voor de moestuin zullen we een samenwerken met het AZC graag zien. De klim-, klauterbult en het watertappunt met waterwegen zullen in samenwerking met de gemeente Almelo gerealiseerd worden. De constructiehoek kunnen wij zelf als school inrichten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Het schoolplein leent zich er dit moment al deels voor. We hebben een insectentuin die een 'boost' kan gebruiken. Ook hebben we een 'leskuil' waar we gebruik van kunnen maken. De moestuin kunnen we goed gaan inzetten binnen ons lesprogramma. De andere zones bieden aanleiding om te onderzoeken (bodem/water/diertjes), te verzamelen en te exploreren. We hebben elke week wereldoriëntatie op het programma staan, dit kan door het groene schoolplein concreter worden ingevuld in elke groep. Dat past zeker binnen onze visie als jenaplanschool. Het vak wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs. Uitgangspunt is dat de leerlingen binnen en buiten de school kunnen leren. Zij gaan daarom vaak dingen zelf ervaren, ontdekken en onderzoeken.De natuur willen we graag naar binnen halen!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Door aanleg van meer gevarieerde beplanting neemt de biodiversiteit toe op ons plein. De laurier bij de ingang van onze school willen we vervangen. Ook ons insectenhotel draagt ook bij aan toename biodiversiteit. We kiezen voor de inheemse beplanting. We hebben een gesprek gehad met onze hovenier om te kijken wat de beste keuze is op ons plein, rekening houdend met ligging met betrekking tot de zon, bloeitijd (hele jaar door kleur op het plein) en groen blijvende beplanting in de winter. Voor de definitieve beplanting zullen we t.z.t deskundigheid invliegen. We willen het hemelwater afkoppelen van het riool zodat het niet verloren gaat, maar gebruikt gaat worden om mede verdroging tegen te gaan. Door middel van een wadi, waarbij de beplanting blijft bestaan het water op een natuurlijke manier laten verlopen. Graag willen we het hemelwater ook gaan gebruiken voor de verticale moestuin. Het idee is ontstaan (met gemeente Almelo) om in de vakanties door middel van druppelbevloeiing de moestuin te voorzien van water.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Door aanleg van meer groen op ons plein en verwijderen van tegels dragen we bij aan afname van hittestress. Daarnaast kan regenwater dan beter in grond doordringen en dat draagt bij aan het tegengaan van de verdroging van de bodem. Aanleg van meer grond heeft ook het effect dat dit fijnstof afvangt wat weer goed is voor de gezondheid en leefomgeving.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  Bomen die gekapt worden door gemeente Almelo kunnen bij ons weer gebruikt worden bij het klim- en klauterbult, constructiehoek en waterwegen. Ook kunnen we wilgentakken gebruiken om hutten van te bouwen. Ook kunnen we autobanden gebruiken om mee te spelen bij de bult. De tegels die uit t schoolplein komen, gebruiken we voor een stapelmuurtje/moestuin/rustplek. Ook zoeken we contact t.z.t met lokale hoveniers en/of Landschap Overijssel / Staatsbosbeheer voor vrijkomende natuurlijke materialen. Daarnaast hebben we het gebrainstormd over compostbakken waar wij ons gft afval in kunnen doen van school. De buurt/geïnteresseerden willen we zo de mogelijkheid geven bij ons compost af te nemen. De opbrengst komt ten goede aan ons groene plein. Dit heeft echter niet onze eerste prioriteit, omdat ons plein niet openbaar gesteld kan worden vanwege de ligging van de school.

Commentaar lijst

10-04-2018 19:8

Gaaf

Commentaar lijst

10-04-2018 16:22

Leuk!!