Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Voor een groene beleving Natuurplezier XXL

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

De grijze tegels gaan plaats maken voor een groene oase, met natuurlijke speelelementen, die zorgen voor een ultieme natuurbeleving.Downloads

Video
Laatst bewerkt op: 06-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Er komt een buitenklas. Zo kunnen de kinderen de natuur echt beleven. Er komen moestuintjes, voor het ontdekkend leren.Er kan op zoek worden gegaan naar beestjes, omdat er ook water is. Ons schoolplein is uitermate geschikt voor gymlessen, natuurlessen en tekenlessen. Wij zijn ervan overtuigd dat op een groen schoolplein kinderen aardiger voor elkaar zijn, ze minder ruzie maken en dat er minder wordt gepest.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  OBS de Rythmeen, Bathmen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Ons gehele schoolplein gaat op de schop. 700 m2 tegels maken plaats voor uitdagend groen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Op ons nieuwe schoolplein valt veel meer te ontdekken. De grijze vlakte gaat plaatsmaken voor reliëf. De motoriek zal positief gestimuleerd worden door klimmen, klauteren, rollen en wroeten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Tijdens schooltijd peuters t/m groep 8. Buiten schooltijd voor iedereen die er maar gebruik van wil maken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  Aan het begin van het schooljaar, toen de schoolpleincommissie al heel actief bezig was, hebben alle groepen hun ideeën gedeeld door middel van muurkranten, woordwebs, tekeningen etc. Toen we mee mochten doen met deze wedstrijd hebben we zandbaksessies gehouden met groep 1 t/m 8. Uit deze ontwerpen hebben we er 5 gekozen, die het meest aanspraken. Vervolgens heeft het ontwerpteam, bestaande uit de leerlingenraad (kinderen uit groep 5 t/m 8), ouders, leerkrachten, buurtbewoners, Marjan Wagenaar en Anneke Rodenburg (ecologisch hovenier), het ontwerp gemaakt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Al jaren wordt er gesproken over een vergroening van het grijze schoolplein. Daarom is er vorig jaar een schoolpleincommissie, bestaande uit ouders, leerkrachten, leerlingen en buurtbewoners, opgericht. We hebben d.m.v. nieuwsbrieven ouders en buurtbewoners op de hoogte gehouden van de genomen stappen. Ook hebben we er in de groepen regelmatig over gesproken. De aanpassing van het schoolplein leeft daardoor erg.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Ouders, leerlingen, leerkrachten, buurtbewoners, Marjan Wagenaar en Anneke Rodenburg (ecologisch architect)

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Een speciale oudercommissie en de gemeente.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  We hebben acties gehouden op school (sponsorloop, kerstmarkt etc.). Ook hebben we financiële aanvragen gedaan in het dorp, waarvan er al een aantal zijn gehonoreerd. Daarbij hebben we een toezegging van de gemeente Deventer. Er lopen nog aanvragen bij verschillende landelijke organisaties, voor subsidies. Het winnen van groen, groener, groenst geeft ons extra mogelijkheden om dit project te realiseren. Doordat het draagvlak onder ouders erg groot is, is het voor ons mogelijk om het grotendeels in eigen beheer uit te voeren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  Zoals hierboven vermeld lopen er verschillende aanvragen voor subsidies, waarvan enkele al zijn gehonoreerd.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Sterker nog, dat is juist de bedoeling. Het betreft ons hele schoolplein. De beplanting is seizoensgebonden. Om de kinderen toch een buitenspeelplek aan te bieden, zal het in fases worden gerealiseerd.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Door de soorten beplanting, die wij gaan gebruiken, worden verschillende beestjes (insecten, vlinders en vogels) aangetrokken. Ook het water en het hout draagt bij aan een goede leefomgeving voor deze dieren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Het regenwater zal worden afgekoppeld. Dit zal worden opgevangen in een wadi. Met dit water wordt de moestuin bewaterd. Veel groen zorgt voor een beter klimaat.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  Alle tegels worden hergebruikt. Het doolhof wordt hiervan gemaakt. De buitenkring wordt met de oude zandbakrand gerealiseerd. Een recent omgewaaide oude eik krijgt een mooi plek op ons plein, als klimboom.