Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

... schitterend GROEN! De Morgenster straalt...

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

We maken van ons ultrasaaie en grijze schoolplein een stralend en schitterend groen schoolplein, ontworpen door kinderen uit alle groepen van de Morgenster. We willen daar kunnen: klimmen - slingeren - draaien - duikelen - voetballen - schommelen - kabelbanen - basketballen - bouwen - verstoppen.Downloads

Video
Laatst bewerkt op: 09-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  GBS de Morgenster Hardenberg

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  We maken het hele plein groener. Het hele plein is nu namelijk grijs (behalve de zandbak). We willen dit, gefaseerd, vergroenen. Uiteindelijk is het een groen plein, vol bosjes/zand/klimbomen/kabelbaan/kruiptunnels/enzovoort. We willen moestuintjes aanleggen en een bijenhotel plaatsen. Een bron laten slaan, een modderkeuken installeren, zodat kinderen ook ontdekken welke effecten zand en water kunnen veroorzaken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  De kinderen hebben met het huidige plein een 'gluuractiviteit' gedaan. Daarmee hebben ze ontdekt dat er nu niet veel wordt gespeeld en bewogen. Er wordt gebruik gemaakt van de duikelstang, van een schommel en van het voetbalveldje wat naast de school ligt. De kinderen willen graag (hebben ze via een enquête ingevuld): klimmen - slingeren - draaien - duikelen - voetballen - schommelen - basketballen - kabelbaan - bouwen - verstoppen. We hebben deze werkwoorden als basis gebruikt voor het (door de kinderen zelf ontworpen!) uiteindelijke ontwerp. Oftewel: er ontstaat een rijke, groene speel- en leeromgeving!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Het ontwerp is voor alle groepen van de Morgenster (groep 1-8). Daarnaast is er op de Morgenster ook een voorschoolse opvang. Ook deze kinderen (van 0-4 jaar) kunnen van het plein gebruik maken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  Alle groepen (groep 1 t/m 8) zijn betrokken. Groep 1 t/m 4 hebben getekend. Groep 5 t/m 8 hebben maquettes gebouwd. Al deze ontwerpen zijn verzameld. Daarnaast heeft iedere leerling een vragenlijst ingevuld, waar de woorden uitgekomen zijn die al een aantal keren teruggekomen zijn inmiddels: klimmen - slingeren - draaien - duikelen -kabelbanen - voetballen - schommelen - basketballen - bouwen - verstoppen. Tenslotte heeft de leerlingenraad samen met de vaardighedengroep dit allemaal verzameld en is met behulp van het team en ouders een ontwerp gemaakt. De kinderen zijn maximaal betrokken en voelen zich ook allemaal heel erg betrokken! Ze willen heel graag winnen!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Hierboven staat al omschreven hoe betrokken de leerlingen zijn. Daarnaast zijn ook de collega's betrokken. Het plein staat in een veel bredere context. De school is bezig om het onderwijsconcept te veranderen. Lesgeven vindt plaats in units, kinderen leren door hun eigen leervragen op te stellen. Leerkrachten gaan meer coachen. Buiten wordt lesgegeven (we hebben een buitenlokaal in het ontwerp vormgegeven). Klassen gaan bekijken hoe dijken ontstaan, wat het gevolg is van dijken. Kinderen kunnen optredens verzorgen in het buitenlokaal. Er komt een modderkeuken: ook daarmee worden lessen vormgegeven. Kortom: het draagvlak is groot! We hebben er met z'n allen heel veel zin in! We willen heel graag winnen zodat we ons plein kunnen 'ontgrijzen'!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Ouders hebben meegedaan in het ontwerpteam. Ouders denken mee qua inrichting en realisatie (immers: als we de wedstrijd winnen, willen we zsm aan de slag). De gemeente is betrokken (gemeente Hardenberg). De wethouder komt de school bezoeken op 12 april om te bespreken welke mogelijkheden de gemeente kan bieden. We zijn bezig met het betrekken van de buurt, in gesprek met de gemeente. We willen het breder trekken: kan er een buurtgroentetuin komen waar de hele buurt van mee profiteert en waar groepen beurtelings aan bijdragen? Kan deze groente rondgedeeld worden in de wijk, met name ook bij de minderbedeelden? Het project is heel erg groeiend en wordt breder dan alleen het vergroenen van het schoolplein.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Allereerst: de kinderen (en ouders) van de Morgenster. We zijn in gesprek met de gemeente om te kijken welke mogelijkheden zij kunnen bieden. Daarnaast is in Hardenberg 'de Groene Welle', een MBO school voor studenten die willen werken met groen. Deze school helpt mee met het realiseren, ontwerpen, onderhouden van het groene schoolplein. Tenslotte hebben we in onze buurt de Baalderborg (gehandicaptenzorg). Ook deze partij willen we inschakelen bij het vormgeven van alle plannen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Het plan is uitvoerbaar als we de wedstrijd winnen. De kosten die we maken, kunnen dan betaald worden. We hopen van harte dat we winnen. Maar als we niet winnen, moeten we een ander plan maken. We moeten dan gefaseerd gaan werken en via de begroting kijken welke stappen er in welk schooljaar kunnen worden gezet. Ook hier gaat 'de Groene Welle' een rol in spelen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  We willen zo goedkoop/duurzaam mogelijk gaan werken. Stoeptegels (bv.) worden hergebruikt als tribune voor het buitenlokaal. Grondverzetten wordt gedaan mbv ouders (die in de groenvoorziening werken). Vormgeving, ontwerpen, beheren wordt gedaan in samenwerking met 'de Groene Welle' en (hopelijk) de gemeente Hardenberg. Verder hebben we in de begroting hier al voor een gedeelte rekening mee gehouden (bv. rubberen tegels moeten worden vervangen volgens de begroting, dat is opgespaard zodat we dit straks kunnen gebruiken om het groene plein vorm te kunnen geven).

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Ja, dat kan heel goed. Ons plein bestaat namelijk uit 3 gebieden. Dus is het heel logisch om het plein dan ook in 3 fases door te voeren. Kinderen kunnen spelen op de overige 2 gebieden. Daarnaast mag de school gebruik maken van een groen grasveld dat naast de school ligt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Dat staat eigenlijk hierboven al omschreven. Het schoolplein maakt deel uit van het nieuwe onderwijsconcept en vormt een apart lokaal binnen de verschillende ruimten die vorm gaan krijgen (dus: een instructielokaal (binnen in school), een stiltelokaal (binnen in school), een samenwerkingslokaal (binnen in school) en een buitenlokaal (buiten op het plein). Het buitenlokaal is geschikt voor alle lessen, maar bv: aardrijkskunde: hoe worden dijken gemaakt? Wat is het gevolg van een dijk? Hoe houd je een dijk stevig? (waterhuishouding). Of: de modderkeuken: hoe maak je modder? Kan ik modder zeven? Wat gebeurt er als ik zand in een vergiet strooi? Hoe maak ik soep? Enzovoort. We zijn echt super-enthousiast!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  We willen graag moestuintjes aanleggen en bakken vol bloemen (die bijen en andere insecten aantrekken). We willen graag fruitbomen planten. Ook willen we graag een insectenhotel plaatsen. Zo ontdekken kinderen hoe insecten leven, maar zo geven we deze insecten ook een fijne plek! Respect voor de natuur. We zijn een school met een christelijke identiteit: juist dat respect voor de schepping, liefde voor de natuur, is voor ons heel erg belangrijk.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  We leren de kinderen bewust om te gaan met milieu, daar gaan lessen over. Doordat het plein wordt vergroent, leren kinderen de gevolgen daarvan te zien. Gevolgen voor hen persoonlijk (onderzocht is dat de gevolgen van het 'wroeten in zand' heel positief zijn, voor lichaam en geest) en gevolgen voor de natuur (hoe je de natuur kunt beheren, hoe je kunt bijdragen aan het verantwoord omgaan met de natuur).

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  Bv.: een boomstam die wordt omgezaagd in het bos, kan dienst doen als klimobject op het plein. Bv.: de zaden die ontstaan uit de bloembakken, worden hergebruikt het jaar erop. Bv.: de vruchten van de fruitbomen worden gegeten en verwerkt door de kinderen. Enzovoort.

Commentaar lijst

Arjan 11-04-2018 9:29

De kinderen verdienen een leuker schoolplein!

Commentaar lijst

Gerdi 10-04-2018 20:4

Prachtig plan!

Commentaar lijst

Ida 10-04-2018 18:46

Leuk filmpje en mooie ideeen! Hebben jullie het al met de buren gedeeld?

Commentaar lijst

Marieke 10-04-2018 18:13

Top idee!

Commentaar lijst

10-04-2018 10:48

Heel mooi,hopen dat de morgenster gaat winnen

Commentaar lijst

10-04-2018 10:26

Geweldig dat er zo enthousiast wordt gedeeld en geliked. We gaan ervoor!

Commentaar lijst

09-04-2018 19:32

Hopen dat de Morgenster gaat winnen! Nu veel te grijs schoolplein

Commentaar lijst

09-04-2018 19:30

prachtig om hier aan te werken

Commentaar lijst

09-04-2018 19:13

Mooi plan!

Commentaar lijst

09-04-2018 12:42

Heel gaaf! Help mee stemmen op ons mooie schoolplein!