Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Vieze handen, trotse ogen: wij gaan het natuurlijk ontdekken De Kiem gaat op groen

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Wij zijn blij om ons nu al deels groene plein verder groen, natuurlijk en uitdagend te maken. Je vindt er straks kippen, boomhutten, dammetjes, een eetwand en een buitenlokaal. Wat wil een kind nog meer! Rekening houden met milieu, klimaat en biodiversiteit wordt zo een koud kunstje en daar zijn we trots op!Downloads

Laatst bewerkt op: 08-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  CBS De Kiem, Enschede

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  -Wij gaan een natuurlijke speelplaats aanleggen. Deze zal toegankelijk zijn voor de buurt en zal bestaan uit natuurlijke en zoveel mogelijk gerecyclede materialen. Hiervoor kan kosteloos materiaal gebruikt worden. We willen kinderen stimuleren onderzoekend te spelen en te leren met respect voor en in contact met de natuur. Zo krijgen ze inzicht in de factoren die betrekking hebben op natuur en natuurbeheer. Er is al een mooie samenwerking met Beweegwijs, die kinderen stimuleert om buiten en in beweging te komen. Een buitenlokaal zou een fantastisch hulpmiddel zijn om dit verder uit te bouwen. Een dergelijk lokaal staat al vele jaren op ons wensenlijstje. Maar door de kosten nog niet gerealiseerd. -Onze school heeft al vele jaren een kleine schoolmoestuin, als vaste waarde in ons onderwijs. Deze moestuin willen we heel graag verder uitbouwen om de kringloop volledig te maken. Zo hebben we al een project gedaan over compost: in alle klassen komt een β€œgroene bak”, die dagelijks geleegd gaat worden op de composthoop. Als we de prijs winnen willen we dolgraag ook kippen naar onze school brengen: eigen mest, eigen eieren, en zo een eigen kringloop. - We zouden heel graag een waterbaan op het plein willen. Deze baan zal gemaakt worden van gebruikte materialen en gedroogd cederhout. Deze houtsoort kan tegen alle weertypen. De kinderen ontdekken de kracht en stroming van het water, werken met sluizen en ontdekken welke materialen zich laten mee stromen en welke materialen zinken. Eindeloos veel leerzaam plezier. De waterbaan kan gevuld worden met hemelwater wat tevens zorgt voor een verminderde belasting op het riool -Onderdeel van het onderzoekend leren is de pluktuin, die we met behulp van de prijs gaan aanleggen: een grote wand met bessen en vruchten en groentes die door de kinderen zelf geplukt kunnen worden. Natuurlijk moeten ze de wand ook zelf onderhouden. -Naast de moestuin, pluktuin, waterbaan, compost bakken en kippenhok willen we ook een boomhut maken, opgebouwd uit natuurlijke en gerecyclede materialen, een blotenvoetenpad cq ervaringspad en een ruimte waar kinderen met restmateriaal zoals stammetjes en taken zelf hutten kunnen bouwen aanleggen. Kortom een creatieve natuurlijke knutselplek, waar iedereen zich op zijn manier kan uitleven, voelen, bouwen en vooral genieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft. Dus stenen eruit en groen erin!!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  -Er komt voldoende vrije ruimte waarin takken en stammetjes liggen, zodat de kinderen zelf hutten kunnen bouwen. Kinderen worden zo gestimuleerd hun creativiteit te ontwikkelen en in de natuur te spelen en bewegen. -In ons ontwerp zit een waterbaan waarin kinderen dmv dammetjes etc de waterloop kunnen beïnvloeden. Hun eigen creativiteit kunnen ze hierbij de vrije loop laten. -De moestuin wordt mede door de kinderen onderhouden, evenals de verzorging van de kippen. Van de oogst uit de moestuin worden in de keuken van de school producten bereid, die vervolgens op een marktje verkocht worden. Met dit geld kunnen we weer nieuwe producten aanschaffen, oa voor de moestuin en voer voor de kippen . -Beweegwijs - al een aantal jaren onze vaste partner als het gaat om beweegonderwijs - heeft zijn aanpak meer toegespitst op beweegvormen op β€˜groenere’ speelpleinen uitgaande van hun bekende concept met kleuren en zones. In onze bestaande samenwerking is het een reële optie om gebruik te maken van hun aanbod en ideeën wat betreft vergroening van het schoolplein. Zo wordt buiten bewegen nog groener en natuurlijker.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Ons plein is voor alle leeftijden. Alle kinderen van de school kunnen op hun eigen manier meewerken en meespelen in alle onderdelen van ons ontwerp. Dat is ontwikkelingsgericht onderwijs: zoeken naar mogelijkheden en interesses van elk kind, en daarbij aansluiten. Ons ontwerp biedt daarvoor voldoende mogelijkheden! Samenwerking is hierin essentieel: oudere kinderen kunnen jongere kinderen helpen met het maken van een boomhut, of het leren harken in de moestuin. En oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen in de keuken bij het bereiden van de producten. Ook dit sluit heel mooi aan bij het onderwijs op De Kiem. Ook wordt ons plein open voor de buurt. Met opa en oma na schooltijd nog even naar het plein een hut te bouwen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  -Het project wordt geleid door een leerkracht; kinderen uit groep 6/7 hebben meegedacht bij het ontwerp. -Twee ouders en een wijkbewoner hebben zitting in de projectgroep, samen met vijf kinderen uit groep 6/7. Hier zijn de ideeën verder uitgewerkt in verschillende ontwerpen. Deze ontwerpen hebben zij vervolgens gepresenteerd in alle groepen. -Alle groepen hebben hun visie en mening mogen geven over de verschillende voorstellen, dmv een stemformulier. Ook zijn er moadboards gemaakt door de hogere groepen. -De ideeën die gewonnen hebben zijn weer in de klas gedeeld met de andere kinderen. De kinderen uit 6/7 hebben een staafgrafiek gemaakt wat de andere groepen graag zouden willen. Uit het staafgrafiek is 1 ontwerp gekomen. De projectgroep heeft het uiteindelijke ontwerp samengesteld en onderbouwd. Dit ontwerp hebben ze gepresenteerd in de andere groepen. Toen er nog enkele aanpassingen zijn gekomen zijn alle groepen ermee akkoord gegaan. Ons ontwerp is dus een mooie weergave van de wensen van de hele school. Een samenwerking waar we erg trots op zijn.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Alle kinderen hebben kunnen meedenken en als zodanig is er een breed draagvlak. Het ontwerp van ons plein komt helemaal vanuit de kinderen. De kinderen moeten er mee gaan spelen, zij hebben dus de beslissende stem. Ook het team en de betrokken ouders zijn erg enthousiast over de ideeën en staan te popelen om te beginnen. De meeste onderdelen staan al lang op de wensenlijst, en het zou geweldig zijn als het nu kan worden uitgevoerd.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Zoals gezegd zitten 2 ouders en een wijkbewoner in de projectgroep. Zij denken actief mee, en zullen ook bij de uitvoering betrokken zijn.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  -Bij het onderhoud en beheer betrekken we in eerste instantie de kinderen. Dit willen we ook laten terugkomen in ons onderwijs. Daarnaar maken we gebruik van de diensten van ouders, wijkbewoners en mensen van stadsdeelbeheer. Op deze manier besparen we kosten en is er geld over voor echt specifiek onderhoudswerk. Ons plein zal, net als nu al het geval is, in de nieuwe situatie eens per jaar worden gekeurd. School en bestuur ontvangen hiervan een onderhoudsrapport, waarna het onderhoud gepland wordt. Daarnaast vinden we het een goed plan om jongeren van het praktijkonderwijs Bonhoeffer college Vlierstraat meer bij onze groene tuin te betrekken. Zij kunnen een deel van het onderhoud voor hun rekening nemen. Ze doen dit nu al door elk jaar de struiken/ bomen te snoeien.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  De plannen voor ons nieuwe, groene schoolplein zijn uitvoerbaar mits we de prijs winnen. De belangrijkste pijlers van ons ontwerp, namelijk de biodiversiteit en het sluitend maken van de kringloop, zijn alleen mogelijk met een flinke financiële prikkel. Voor latere fases proberen we andere bronnen aan te boren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  -Met betrekking tot het beheer zijn er nauwe contacten met de gemeente Enschede in de persoon van stadsdeelbeheerder Hans Schutte. We gaan een aanvraag doen om ook wijkbudgetten in te zetten voor co-financiering. Dit is kansrijk als we erin slagen om ons plein ook op een veilige manier toegankelijk te maken voor de wijk. -De vergroening van ons plein is besproken met de controller van de Stichting, Dhr. Rob Oude Bekke. Samen met hem maken we een financieel onderhoudsplan om te kunnen garanderen dat ook het onderhoud gedekt is. -Met de geldprijs die we hebben gewonnen bij de Lidl, kunnen we overig onderhoud en aanpassingen financieren. -Mocht er meer geld nodig zijn, dan zijn het houden van een sponsorloop of andere acties ook haalbare middelen om in te zetten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  -Zoals hier boven al is beschreven, is het noodzakelijk dat de gewenste onderdelen van ons ontwerp in zijn geheel en tegelijk worden gerealiseerd. Alleen op die manier van de kringloop op de juiste manier worden vormgegeven.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Het groene schoolplein past naadloos in onze visie op onderwijs en natuur. Zoals gezegd heeft de moestuin al een plek in lesprogramma. Alle nieuwe onderdelen zullen dan ook gemakkelijk kunnen worden ingevoegd. De aanwezigheid van een buitenlokaal zal daar een grote bijdrage aan kunnen leveren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  -Door de kringloop met compost en kippen rond te maken, dragen we enorm bij aan de biodiversiteit. Bij het onderhoud van de moestuin zal geen gebruik gemaakt worden van kunstmest of bestrijdingsmiddelen en zal alleen bemest worden met ons eigen compost. -Bij de opbouw van het schoolplein wordt rekening gehouden met de verhouding schaduw tov zon-plekken, door het aanplanten van bomen en struiken. -Daarnaast wordt regenwater/hemelwater opgevangen voor gebruik in de moestuin, de eet wand/pluktuin en de waterbaan. Tevens wordt nog gezocht naar manieren om de rest van het hemelwater te laten afvloeien op ons eigen grondstuk. -We zorgen voor afscheiding van het schoolplein met groenblijvende heesters, zodat vogels een beschutte plek hebben. Ook hangen we voor verschillende vogelsoorten nestkastjes op. Met de moestuin en de pluktuin hebben we veel voedselbronnen voor insecten. -Het lijkt ons ook mooi om winterslaapplekken voor egels te maken. -Onze school heeft al jarenlang een minivijver met vaste bewoners, namelijk kikkers. -Tegen (blinde) muren komen ofwel de pluktuin ofwel hedera als natuurlijke en groene afscheiding.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  -De moestuin, pluktuin en het schoolplein worden op biologische wijze onderhouden. Dit levert een positieve bijdrage aan het klimaat. -Het afvoeren van hemelwater op eigen grondstuk gaat verdroging tegen. -Het microklimaat wordt verbeterd door goed uitgekiende schaduw- en zonplekken

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  -We willen graag gebruik maken van natuurlijke materialen, zoals boomstammetjes, boomschors ed. -Verder hebben we hierboven al veel dingen benoemd waarbij wij hergebruik en recycling van materialen gaan toepassen. - De kinderen willen graag voetballen en doen dit nu op stenen, de kinderen hebben onderzocht dat het niet mogelijk is om dit vervanger door echt gras. Omdat er meerdere malen per dag op gevoetbald gaat worden, ook na schooltijd door de BSO en jeugd is het gras snel kapot. Nu willen veel voetbalclubs in Enschede af van het kunstgras. We zijn al in gesprek met gemeente/voetbalclub om een stuk van het kunstgras van hen te krijgen. Ook dit wordt dus hergebruikt.

Commentaar lijst

13-04-2018 23:44

Mooi ontwerp. Suc6

Commentaar lijst

Carola 13-04-2018 16:31

Fantastisch groen plan πŸŒ³πŸŒΏπŸ€ de kiem kan er wat van

Commentaar lijst

11-04-2018 8:55

Fantastisch idee en ontwerp

Commentaar lijst

Sam 10-04-2018 21:33

Geweldige school en een geweldig ontwerp! De manier waarop dit tot stand is gebracht past helemaal bij jullie Ontwikkelingsgerichte manier van onderwijs. Alles voor en met kinderen en ouders en leerkrachten gemaakt! Meer OGO dan dat kan het niet worden!!!! Succes! Trots op onze school en op dit ontwerp!

Commentaar lijst

femmmie 10-04-2018 20:7

super mooie ontwerp!

Commentaar lijst

Tiny 10-04-2018 19:7

Wow, zoveel goede schoolplein ontwerpers op 1 school !!! Ik ben fan en kan niet wachten tot het klaar is ! Ik duim voor de Kiem 🌿

Commentaar lijst

10-04-2018 18:41

Heel mooi ontwerp, goed over nagedacht ook!

Commentaar lijst

10-04-2018 16:20

Prachtig ontwerp.....hoop zo dat jullie winnen!

Commentaar lijst

10-04-2018 7:9

Wat een mooi project, maar vooral wat een enthousiasme en samenwerking!πŸ‘goed zo!

Commentaar lijst

Peter 09-04-2018 18:43

Bij de basis school beginnen. Wat geweldig

Commentaar lijst

09-04-2018 17:27

Hoop dat jullie winnen,

Commentaar lijst

isa 09-04-2018 16:24

stemmen maar

Commentaar lijst

09-04-2018 15:54

Geweldig! πŸ€

Commentaar lijst

Erwin 09-04-2018 15:3

super top!! winnen!!

Commentaar lijst

Oliver 09-04-2018 14:49

Ik hoop dat ze winnen πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€

Commentaar lijst

09-04-2018 14:41

Super! Veel succes!

Commentaar lijst

09-04-2018 14:27

Super leuk. Past ecbt bij de OGO school!

Commentaar lijst

merle 09-04-2018 13:51

super top!

Commentaar lijst

08-04-2018 22:58

Top! Gaaf initiatief van een hele gave school!

Commentaar lijst

Annet 08-04-2018 22:34

Wow! Wat een gaaf initiatief en mooie samenwerking. Onderzoekend en ontwerpend leren in optima forma!

Commentaar lijst

08-04-2018 19:22

Mooi ontwerp van de OGO school uit Enschede. Trots op jullie