Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Schoolplein & omgeving lopen naadloos in elkaar over.... Buitengewoon Bewegen, Leren en Ontdekken!

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Ons schoolplein is gevestigd in een groene, natuurlijke en prachtige omgeving. Het schoolplein willen we hierop laten aansluiten.

Het groen, (dat er al is) gaat aangepast worden om kinderen meer uit te dagen tot spelen en bewegen. Daarnaast bouwen we met natuurlijke materialen een survivalparcour/avonturenpad om tegemoet te komen aan de motorische ontwikkeling, op zoek naar de uitdaging. Tevens willen we een bijdrage leveren aan de verstandelijke-, sociale-, zintuiglijke- en emotionele ontwikkeling en creativiteit. Dit willen we bereiken door een natuurlijk speelterrein in te richten met een zintuigenpad, doolhof, moestuinen aan te leggen, fruitbomen te planten, een insectenhotel/vogelhuisjes te maken samen met de kinderen, struiken aan te planten die verschillende vogels en insecten aanlokken, te spelen/ontdekken met zand, water en ander natuurlijk materiaal.Downloads

Laatst bewerkt op: 09-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Het ontwerp is zo gemaakt dat er gebruik gemaakt kan worden van invoering in fasen. Hierdoor worden kosten verdeeld over een langere periode. Op korte termijn is er in de begroting rekening gehouden met een impuls voor wat betreft veranderen/aanpassen van omgeving van de school. Daarnaast heeft de school een zeer betrokken ouderpopulatie waarbinnen verschillende kwaliteiten te vinden zijn. Hoveniers, grondwerkers, etc. Ook groot materiaal is voor handen, denk aan tractors, graafmachines, etc.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  Basisschool Honesch Haaksbergen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Qua oppervlakte gaan er (rubber) tegels uit en kiezen we voor natuurlijk materiaal als ondergrond bij de speeltoestellen zoals houtsnippers of zand. We willen groene plekjes creëren op het plein als verstopplekken voor kinderen door laurier in bakken te planten. De hoek die ingericht wordt tot natuurlijk speel-ontdekplek wordt groener door er gras in te zaaien. Daarnaast zorgen we voor vergroening door de aanleg van moestuinen, aanplanting van verschillende soorten struiken en een doolhof van laurier of wilg.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Op onze school hebben we de visie dat bewegen bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de kinderen. Met meer sport en spel presteren de kinderen cognitief beter. Wij maken op onze school gebruik van Beweegwijs dat kinderen uitdaagt tot spelen en bewegen. Ons ontwerp biedt overzicht, structuur en voldoende veiligheid voor de kinderen. Voor de kinderen is het op deze manier duidelijk waar welk spel gespeeld wordt. De hoek m.b.t. natuurlijk spelen daagt kinderen uit tot creativiteit en draagt bij aan de zintuigervaring, fantasiespel en constructief spel.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Het ontwerp is voor alle leeftijdsgroepen geschikt, daarnaast hebben we er rekening mee gehouden dat ons schoolplein in toeristisch gebied ligt en ook aantrekkelijk moet zijn voor eventuele toeristen. Toeristen kunnen in ons natuurlijk omgeving bijvoorbeeld pauzeren en neerstrijken in het amfitheater dat aangelegd zal worden. De BSO zal ook gebruik gaan maken van het plein. Belangrijk is dat wij een band willen scheppen tussen kinderen, ouders en natuur.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  We hebben alle kinderen betrokken bij het ontwerp. De kinderen komen met de meest originele ideeën! De kinderen waren erg enthousiast. Groep 5-6 heeft de les rondom de zandbaksessie gevolgd. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben hun ideeën kenbaar gemaakt middels gesprekken. Groep 5 t/m 8 hebben een ontwerp gemaakt tijdens de tekenles. Conclusie van het team is dat er een redelijke overlap zit in de ideeën die de kinderen hadden over vergroening van het schoolplein.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  We werken op school met een klein team dat ervoor zorgt dat iedere collega enthousiast is over het nieuwe ontwerp. We hebben twee studiemomenten gehad binnen het traject om te kijken wat de visie van collega’s is op een groen schoolplein en hoe zij dit concreet voor zich zien.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Naast de kinderen en het team zijn er ouders (dit zijn tevens de buurtbewoners) betrokken geweest bij het ontwerp van het groene schoolplein. Zij zijn op meerdere momenten betrokken geweest. Zo hebben zij met ons gebrainstormd over de inrichting van het plein en nagedacht over het beplantingsplan. Wij kunnen ook een beroep doen op ouders met het realiseren van het groene schoolplein, daarnaast zal Tuinen van Geerdink (hoveniersbedrijf) ons gaan helpen bij de aanleg. Zij zijn ook een gecertificeerd bedrijf om toestellen m.b.t. natuurlijk spelen(survivalparcour/avonturenpad) te keuren. Alle ouders houden we op de hoogte middels de nieuwsbrief.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Het onderhoud van het schoolplein komt neer op de conciërge en het team. Ouders op onze school zijn erg betrokken en welwillend en in het bezit van groot materiaal )m.b.t. grondverzet) om ons te helpen en bij te staan in het onderhouden van het schoolplein.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  Op onze school kunnen de inwoners van Haaskbergen oud papier inleveren. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Daardoor hebben we als school altijd een aardig budget wat we kunnen besteden aan extra’s en in dit geval aan de realisatie van het groene schoolplein. Daarnaast willen we bij de gemeente een projectsubsidie aanvragen om de kosten te dekken m.b.t. klimaat bevordering (regenwater opvangen, ontzien van het riool). Sponsoren werven die ons willen helpen met de bekostiging van de beplanting. Onder onze ouders zijn er twee met een eigen hoveniersbedrijf. Eventueel kunnen we Jantje Beton inschakelen, zij verschaffen subsidies voor de aanleg van buitenspeelplekken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  I.v.m. de begroting en de plannen die er zijn is het aanneembaar het plein in fases op de schop te nemen. Daarbij is het belangrijk goed na te denken over de te nemen stappen en de keuze voor de aanplanting. Wat daarin meegenomen moet worden is dat de ideeën vanuit de kinderen redelijk snel zichtbaar worden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Door de natuurlijke omgeving maken we in ons lesprogramma al gebruik van buitenlessen, maar dit wordt uiteraard door het nieuwe ontwerp kansrijker. Door de aanleg van het amfitheater kan er zelfs buiten voorgelezen worden aan de klas. De moestuinen en aanplanting van verschillende soorten struiken zorgen ervoor dat kinderen leren omgaan met planten, dieren en natuurlijk materiaal. De beleving van de seizoenen wordt zichtbaar. Door het insectenhotel en de moestuinen worden kinderen zich bewust van het belang van insecten, gaan ze zaaien en oogsten, beleven zij het groeiproces en kunnen uiteindelijk genieten van zelfverbouwde groenten en fruit. Door het regenwater voor de waterpomp zelf op te vangen worden leerlingen zich bewust van de kringloop van het water, dit heeft ook te maken met het klimaat en duurzaamheid. In het gedeelte voor natuurlijk spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigervaring, fantasiespel en constructief spel. In deze opsomming zie je duidelijk de verschillende leeftijdsgroepen weer terugkomen. Belangrijkste speerpunt is dat we kinderen in contact brengen met de natuur en dat zij leren van de natuur.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  We stimuleren de biodiversiteit door verschillende soorten planten aan te planten. Bij de keuze voor de beplanting houden we rekening met de dieren die hier in de omgeving leven zoals eekhoorns, maar willen we ook dieren aantrekken zoals verschillende soorten vogels, vlinders en insecten. Daarnaast willen we graag dat de seizoenen zichtbaar zijn en er in ieder seizoen kleur zichtbaar is. Bij de keuze voor beplanting wordt er ook gekeken naar sterke planten om de speelerosie zoveel mogelijk te beperken. Met de kinderen willen we vogelhuisjes en een insectenhotel maken om nog meer vogels en insecten aan te trekken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Alle kinderen spelen graag met zand en water. We willen graag een waterpomp installeren op het nieuwe schoolplein. Ons idee is om het regenwater op te vangen en dit af te laten voeren richting de waterpomp. Hiervoor zouden we subsidie aan kunnen vragen bij de gemeente om dit te realiseren. Door het regenwater op te vangen ontzien we namelijk het riool, daar is de gemeente een voorstander van. Van groente- fruit en tuinafval produceren we zelf compost. Het afval hoeft dan niet vervoerd en verwerkt te worden, dit is beter voor het milieu. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich bewust worden van afvalscheiding. De compost kunnen we gebruiken voor de moestuinen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  De stoeptegels die we vervangen door een natuurlijke ondergrond verwerken we in het amfitheater of als kruidentuintje. Wilgen die gesnoeid worden kunnen als houtsnippers verwerkt worden.

Commentaar lijst

Heidi 06-04-2018 21:30

Buitengewoon onderwijs in een natuurlijke omgeving om zo kinderen bewust te laten worden hoe bijzonder mooi natuur is en je niet zonder kunt!

Commentaar lijst

06-04-2018 21:23

top idee, heerlijk buiten in de natuur buiten spelen, alles ter ontwikkeling van de spelontwikkeling van de leerlingen!