Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

WereldWijzer maakt geen kind meer wijs met al dat grijs. Bij gebrek aan speelpleingroen, willen we het nu zelf gaan doen!

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Ons plein wordt biodivers, uitdagend, buitenlesvriendelijk, kleurrijk, sociaal gedrag bevorderend, nodigt uit tot beweging, wijkverbeterend en bovenal groen!Downloads

Laatst bewerkt op: 06-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Allereerst willen we Marjan Wagenaar van Landschap Overijssel bedanken voor het meedenken en het enthousiasmeren van het team en de leerlingen. We hebben een groep ouders die van het begin af aan betrokken zijn geweest bij het plan en het ontwerpen: bezoek Ulebelt, zandbaksessie, ontwerpen op papier. - Daarnaast hebben we de buurt proberen te enthousiasmeren door bij de Jumbo aandacht te vragen onze “kas” te spekken, door middel van de “spek de kas van je clubactie”. Dit heeft overigens in de Deventer Post gestaan. Zo werken opa’s en oma’s en de buurt mee aan onze financiën. - We willen tevens een maatschappelijke functie te bieden/hebben door de Parabool uit Schalkhaar in het plan te betrekken door bijvoorbeeld “Het groene Erf” (onderdeel van de Parabool) bij de aanleg en de dagbesteding van de “Kleurmeesters” (onderdeel van de Parabool) in te zetten door bijvoorbeeld rioolbuizen te mozaïeken. Zo hebben beide partijen een gewin bij dit project. - In een eerste vergadering is ook Groenbedrijf Deventer aangesloten en een medewerker van de Ulebelt waar we steeds contact mee hebben gehouden, die ons de eerste indrukken heeft gegeven tot het aanleggen van het plein. - Er is een Facebookpagina aangemaakt om ouders/ buurt/ belangstellenden. - Ouders en grootouders zijn erbij betrokken door de kerstkaartenverkoop: de kaarten vonden gretig aftrek! - Er is overleg geweest met Sam en Sjakie (naastgelegen peuterspeelzaal/BSO) wat zij leuk zouden vinden als aanvulling op hun doelgroep/ als aanvulling op de wijk. - Een maquette is gemaakt en heeft in elke groep een (uitgebreide) uitleg gehad door de kinderen die deze gemaakt hebben. - In nieuwsbrieven zijn ouders geïnformeerd. - Leerkrachten hebben uit een map van Springzaad op de platen aangegeven met post-its wat zij graag zouden zien op het speelplein. - Met Maike Nelissen van de Ulebelt is contact onderhouden ….. Zij heeft ideeën aangedragen. - Met de buurtschool en het bestuur van WereldWijzer, Quo Vadis, is er overleg geweest over het afkoppelen van het riool en over te gaan op natuurlijke afwatering. We delen samen 1 groot gebouw, opgesplitst in 2 scholen en bestuursbureau.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  ICB WereldWijzer, Deventer

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Het schoolplein van ICB Wereldwijzer willen we flink aanpakken en veranderen. Op dit moment hebben we een volledig grijs speelplein. Daar komt, als het aan ons ligt verandering in! We houden slechts een klein gedeelte betegeld plein over. Een pad naar de ingang van de school, met daar een klein verzamel/ stampplekje met borstel, zodat de kinderen even het zand van zich af kunnen kloppen. Daarnaast houden we een betegeld voetbalplein/ karrenbaan over, dit mede ten behoeve van mogelijke hulpdiensten. De rest wordt groen, met heuvels, tunnels, wilde bloemen(tuin), natuurlijke hutjes en hopelijk ook een “klimbosje”. De mogelijkheid tot het klimbosje is nog in afwachting van de gemeente: mogen we het huidige hek verplaatsen tot de kadastrale grens. In dat geval hebben we een bosje met bomen en struiken erbij, het “klimbosje”. Ongeveer 1000 m2 schoolplein waarvan 80% groen zal worden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Als het aan ons ligt wordt het plein flink aangepakt! Buizen om doorheen te kruipen/ te verstoppen. Glijbanen van de heuvels. Hutjes om te rusten/ verstoppen. Een nestschommel. Een wipwap. Een klimbosje met planken om eigen hutten mee te bouwen. Een bloementuin om in te verstoppen en om te ontdekken. Door hoogteverschillen meer verstopplekken. Een voetbalveld met doel in een heuvel verstopt. Karrenpaden voor de kleuters. Zwerfkeien om te balanceren of te kletsen met elkaar. Een zitkuil/ amfitheater om te rusten, les in te krijgen of op en neer te rennen. Struiken om te verstoppen. Een waterpomp met vlakbij een zandbak, zodat er flink met modder gespeeld kan worden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Voor alle leeftijdsgroepen, van peuters tot puber. Het is een openbare speelplaats, geschikt voor de hele wijk.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  Er zijn 4 groepen actief bezig geweest bij het ontwerpen en bedenken van het plein. 1. 4 groepen hebben een bezoek gebracht aan “de Ulebelt” een kinderboerderij in Deventer met natuurlijke speeltuinen. Hier hebben ze samen gespeeld en daarmee ideeën opgedaan met natuurlijk materiaal voor het ontwerp van ons speelplein. 2. Dezelfde groepen hebben in kleine groepjes de zandbaksessie gehouden en in het klein uitgebeeld welke dingen zij in op het plein willen hebben. 3. Uit deze ontwerpen zijn de leukste ideeën overgenomen. 4. Een klein groepje kinderen heeft vervolgens met ouders de ideeën op papier uitgewerkt. 5. Weer een andere groep leerlingen is vervolgens met deze tekening aan de slag gegaan en heeft hiervan een maquette gemaakt. 6. De kinderen die de maquette gemaakt hebben zijn bij alle klassen geweest om hun maquette te laten zien en hebben aanvullingen gevraagd, daar waar volgens de kinderen nog aanvulling nodig was. 7. De videoblog is gemaakt door leerlingen van groep 7 waarbij zij ook zelf de video hebben ge-edit. https://www.youtube.com/watch?v=OWMtcQTiYTE 8. Groep 1 t/m 8 heeft met kerst kerstkaarten gemaakt voor de verkoop t.b.v. het nieuwe schoolplein

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  De leerlingen zijn heel enthousiast en willen dolgraag een nieuw schoolplein aanleggen. Van kleuters tot groep 8 werd er enthousiast mee gedacht aan het ontwerp. Ook de leerkrachten en de ouders zien het nut in van een nieuw schoolplein. Door een uitdagend speelplein aan te bieden hopen we met zijn allen op komen door de bloementuin, aan te leggen verticale moestuin meer in verwondering en bewondering voor de natuur met zijn kleuren en dieren. Het draagvlak is er zeker zowel bij leerlingen, leerkrachten ouders en de buurt, het is nog wel dat we met de ontwerpster moeten bedenken of sommige dingen wel haalbaar zijn.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  - We willen graag samenwerken met Het groene erf (de Parabool) in Schalkhaar. We willen een overeenstemming dat zij 1x per maand komen om onderhoudt te doen die voor de leerlingen misschien te zwaar of te moeilijk is. - Een betrokken oudergroep die eens in de zoveel tijd onderhoud doet, al dan niet samen met kinderen. - Kinderen betrekken bij het onderhoud en beheer van de planten/ struiken. Groepen krijgen per toerbeurt de taak van tuinieren. - We willen graag begeleiding met verstand, d.w.z. begeleiding op het gebied van onderhoud van de planten/ struiken (snoeiperiodes/ beste moment van aanplanten/ onkruid of niet? Etc) Een van de ouders is hovenier en wil zeker meedenken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  We willen ons in eerste instantie zoveel mogelijk richten op hergebruik van bestaande materialen. - In eerste instantie willen we de tegels uit het plein halen en hergebruiken voor het amfitheater. Het zand wat uit het amfitheater komt gebruiken we om de buizen te bedekken, hoogteverschillen aan te leggen, etc - Het hergebruiken van struiken die op andere plekken verwijderd worden. - Het aanleggen van de bloementuin: het strooien van bloemenzaad en zien wat opkomt. Dit zijn kleine kosten met veel resultaat. - Een betrokken ouder heeft ons aangeboden gebruik te mogen maken van materiaal voor groot grond verzet. - Voor het afkoppelen van het riool komt er subsidie vrij dat we dan natuurlijk meteen inzetten voor het schoolplein. Door de werkzaamheden die t.b.v. de afkoppeling zou ons ook weer in kosten moesten schelen voor grondwerkzaamheden. - Het plan moet in delen worden gerealiseerd, zodat we per deel de kosten kunnen bekijken en evt. bij kunnen stellen/ aan kunnen passen voor de realisatie van een volgend deelplan.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  - Subsidie voor natuurlijke afwatering - Spek de kas actie van de Jumbo - Het stakingsgeld van leerkrachten wordt ingezet t.b.v. het speelplein. - Kaartverkoop van Kerstkaarten van Kerst 2017 - Sponsorloop verderop in het jaar. Elke groep krijgt dan een doel voor het speelplein (bijvoorbeeld groep 1 gaat voor de lijnen op het betegelde plein, groep 5 voor de waterpomp, groep 8 voor de familieschommel) - Met WijDeventer zijn we in gesprek voor eventuele subsidies vanuit de wijk, omdat het een buurtaangelegenheid is.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Dit kan zeker. In eerste instantie het fietsenhok van de leerkrachten verplaatsen, waardoor er ruimte komt voor het amfitheater. De struiken die “vrij” komen door het verplaatsen van het fietsenhok kunnen weer elders worden neergezet. Het is ook in afwachting van het afkoppelen van het riool, dit zal aanzienlijk schelen in kosten en werk.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Door het aanleggen van de bloementuin, kunnen de kinderen de groei en bloei zien. Daar komen beestjes op af, die weer te ontdekken zij door te graven in de grond, vlinders, bijen, torretjes etc. op de bloemen. Een amfitheater voor buitenlessen. Zowel voor natuurlessen als voor rekenen/ taal/ tekenen en leesmomenten. Het leren over biodiversiteit door middel van streekflora en fauna. Een verticale moestuin moet verzorgd worden. Een waterpomp om de route van het water te zien en met modder te spelen en ontdekken (sensomotoriek) Het draagt bij aan sociale ontwikkeling, onderlinge samenwerking, dus interactief. Kinderen leren over de soorten aanwezige planten en leren hoe/ waar en wanner welk onderhoud gepleegd moet worden (leerkrachten overigens ook) Er kunnen groeiwedstrijden (meten) gedaan worden met bijvoorbeeld zonnebloemen/ pompoenen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  De bloementuin en moestuin zal veel meer biodiversiteit naar het schoolplein toebrengen. We hopen op meer kleur door flora, maar zeker ook door de hierop afkomende fauna! We willen zoveel mogelijk gebruik maken van biologische zaadjes/ ecologisch plantmateriaal en kwekers benaderen met planten/ bomen uit onze omgeving om de streekeigenheid te behouden (planten van Nederlandse bodem, t.b.v. hier levende fauna)

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  - Afkoppelen regenwater, natuurlijke afwatering - We hebben (veel) minder tegeloppervlak, tegels houden warmte vast, warmte wordt dus aanzienlijk verminderd. - Door meer groen, meer biodiversiteit. Een grijs schoolplein heeft niets te bieden aan vogels, vlinders, bijen en andere dieren. - Meer groen, meer zuurstof - Kinderen worden bewuster gemaakt van omgeving en natuur. Wees zorgzaam met de aarde, het begint bij jezelf!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  In een groot deel hergebruiken wij de materialen. Zo worden de tegels van het plein gebruikt voor het amfitheater. Het fietsenhok van de leerkrachten wordt verplaatst. Buxussen en beukenhagen aan de zijkant van de school worden weer gebruikt op het nieuwe plein. Via marktplaats zijn er ook verschillende planten en materialen te verkrijgen, om het budget klein te houden en is het hergebruik groot.

Commentaar lijst

25-04-2018 5:29

Vandaag de spannende dag! Succes !

Commentaar lijst

15-04-2018 12:7

En nog op de valreep een idee: ipv stalen rekken voor de fietsen kun je ook een boomstam gebruiken om de fietsen te plaatsen.

Commentaar lijst

Ethel 10-04-2018 14:34

Ben benieuwd hoe het er in het echt uit gaat zien! Een mooi plein is niet alleen fijn voor de kinderen van de Wereldwijzer maar voor alle kinderen in de buurt!

Commentaar lijst

Kim 10-04-2018 12:52

Hoe groener hoe beter. Lekker uitleven voor de kinderen 😁

Commentaar lijst

Kim 10-04-2018 12:51

Lijkt me super voor de kinderen. Een groen plein om alle fantasieën uit te leven.

Commentaar lijst

10-04-2018 10:37

Daar kunnen nog veel meer likes bij lijkt mij! Komoptan!

Commentaar lijst

10-04-2018 10:19

Op naar de winst

Commentaar lijst

10-04-2018 9:32

Wat een goed initiatief. Dit voorbeeld zou elke school morgen volgen! Succes!!

Commentaar lijst

10-04-2018 7:48

Ik vind ons schoolplein heel saai omdat het niet leuk is als je een paar speeltoestellen hebt ik verveel me dood op dit schoolplein! Kim groep 6b

Commentaar lijst

10-04-2018 7:45

ik wil graag een nieuw schoolplein omdat kinderen dan lekker kunnen spelen en hier op dit schoolplein vervelen ze zich dood! Mirte groep 7

Commentaar lijst

Martin 09-04-2018 22:27

En dat ipv zo'n grijs grauw stoeptegelparadijs

Commentaar lijst

Martin 09-04-2018 22:26

Alleen het proces er naartoe! De kids zijn zó out of the box vindingrijk! Geweldig om mee te maken!

Commentaar lijst

09-04-2018 22:9

Mirte en Kim willen morgen ook nog een stukje typen

Commentaar lijst

09-04-2018 22:8

Nou Martin, daar ben ik het helemaal mee eens!

Commentaar lijst

09-04-2018 22:6

Super initiatief! Een groene speelplek tijdens en na schooltijd

Commentaar lijst

09-04-2018 22:5

Fantastisch, een groen schoolplein!!!

Commentaar lijst

Martin 09-04-2018 22:5

Zouden best meer mensen kunnen doen, toch?

Commentaar lijst

Martin 09-04-2018 22:4

Idd Fijn!

Commentaar lijst

09-04-2018 21:58

Fijn dat we al met zoveel de pagina energie geven, vergeet ook niet het hart aan te klikken en ook voor een reactie krijgen we extra energie! Dus schrijf ook allemaal een reactie!

Commentaar lijst

L 09-04-2018 21:47

Meer verdieping in het spel en meer uitdaging tot bewegen wat wil je nog meer! Euhmmm winnen!

Commentaar lijst

David 09-04-2018 21:43

Super initiatief. Wereldwijzer verdient een nieuw schoolplein

Commentaar lijst

L 09-04-2018 20:29

Een centrale plek in de wijk waar alle kinderen naar toe komen omdat er veel speeltuintjes zijn wegbezuinigd. Een mooie toevoeging voor de wijk!

Commentaar lijst

09-04-2018 14:37

Wat een mooi plan! Hopelijk valt Wereldwijzer in de prijzen en kunnen de kinderen lekker spelen buiten!

Commentaar lijst

09-04-2018 14:35

Wat een leuk idee! Het is nu allemaal zo grijs. En dat is niet meer van deze tijd. Wij wensen alle scholen een fijne tijd, maar Wereldwijzer wint deze strijd. Yeahhhhhh

Commentaar lijst

Karin 09-04-2018 13:39

Wij hebben goede ervaringen met het natuurplein op de school van onze kinderen De Ontdekking in Deventer . Dat gun ik deze school ook!

Commentaar lijst

Hetty 06-04-2018 19:16

Top idee! Goed voor de ontwikkeling!

Commentaar lijst

Yori 06-04-2018 18:41

Ik wil graag een mooi groen schoolplein om fijn te kunnen spelen onder en na schooltijd. Ik hou van voetballen, klimmen en avontuur

Commentaar lijst

Marissa 06-04-2018 18:39

Geweldig uitdagend ontwerp. Wat een mooie kans voor alle kinderen.

Commentaar lijst

Martin 06-04-2018 18:1

Love it, like it, share d it!

Commentaar lijst

06-04-2018 17:54

Dat is een mooi bericht. Elke dinsdag speel ik er met onze 5 kleinkinderen.Hoe mooi zou het in het groen zijn😀We wachten het af....en bij een extra handje kun je een beroep op mij doen.Succes.

Commentaar lijst

06-04-2018 17:48

Wat een super goed en leuk project. Ik hoop op een mooi groen schoolplein voor de kinderen.Succes samen.

Commentaar lijst

06-04-2018 17:31

Super initiatief! Goed doordacht plan en leuk dat hier met zoveel mensen en kinderen naar gekeken is. Het schoolplein heeft echt meer uitdaging nodig voor de kinderen om lekker te kunnen spelen en leren.

Commentaar lijst

06-04-2018 16:25

Een super idee: Niets is fijner dan kinderen die uitgedaagd worden door hun omgeving, die als ze vallen modder aan hun broek hebben, maar geen gat in hun knie. Die lekker met zand en water kunnen spelen en het leslokaal even helemaal vergeten, frisse lucht krijgen en rode wangetjes kweken. Waar het in de zomer koel blijft op het plein en waar regenbuien kunnen wegtrekken in de bodem en het groen lekker laten ruiken want nog maar weinig verharding .