Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Kom ook in beweging!
Keten van Eten

{{ activeItem }}

Keten van Eten

Op tour in de provincie

Lovers

De agro&foodsector is belangrijk voor Overijssel. De sector is goed voor 15% van onze werkgelegenheid en 70% van ons grondgebruik. 1 op de 3 vrachtwagens rijdt voor de agro&foodsector en iedereen eet.

Veranderingen in deze sector raken onze samenleving. De Nederlandse agro&foodsector kent daarbij een internationale koppositie, maar staat ook voor grote uitdagingen op het terrein van duurzame productie, inspelen op snel veranderende markt en behoeften en maatschappelijk draagvlak. Kortom: de sector moet versnellen!

Duurzame agro&food innovatie

Overijssel zet zich daarom in voor een eerlijke en verantwoorde landbouw waarin boeren economisch perspectief hebben én tegelijk voorop lopen in duurzame productie. Haar internationale koppositie kan de sector alleen verstevigen als ze voorop loopt in de transitie naar duurzaamheid. In Overijssel dagen we ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheden uit om die transitie te maken en investeren we in een systeem dat van grond tot mond gezond is. Dat doen wij met het uitvoeringsprogramma agro&food 2016 – 2019. In dit programma organiseren wij zeven innovatielabs, waarbij thema’s als korte ketens, dierenwelzijn, kringlooplandbouw, technologische innovatie, maatschappelijke verbinding en groene eiwitten centraal staan.

‘‘Keten van Eten’-tour’

Bij nieuwe oplossingen dient de hele keten van eten - van grond tot mond - betrokken te zijn. Daarom organiseert Gedeputeerde Hester Maij dit jaar de ‘Keten van Eten’-tour, als een letterlijke reis waarbij ze langs innovatieve ondernemers en voorbeelden door de provincie reist. Het is onze ambitie dat deze reis er toe leidt dat verschillende partijen, organisaties en personen uit het Overijssels voedselsysteem en daarbuiten nog meer in beweging komen en bijdragen aan duurzame agro&food in Overijssel, in Nederland en in de wereld.

We hebben alle verhalen uit de Keten van Eten gebundeld in ons online magazine. Verhalen van inspirerende en vooruitstrevende ondernemers uit de Agro & Food sector in Overijssel.Downloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Energie Innovatie en technologie
Laatst bewerkt op: 12-02-2019