Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. OBS de Haarschool, waar samen leren en creëren een beleving is!

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

In schooljaar 2016-2017 is er voor OBS de Haarschool een prachtig nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Vervolgens is er nieuw logo ontworpen, passend bij de omgeving van de school en wie wij zijn.

Bij de inrichting van de school is bewust nagedacht over hoe de natuurlijke omgeving in de school gehaald kan worden en gecombineerd met ons onderwijs.Gaandeweg dit proces ontstond het idee om niet alleen de natuur naar binnen te halen, maar ook zichtbaar te maken op ons nog in te richten schoolplein. Dit alles in combinatie met het buiten lesgeven en openstellen voor alle gebruikers uit de omgeving. Deze gebruikers zijn: de kinderen en hun ouders/ verzorgers, de ouderen uit de zorginstelling de "Diessenplas" en de medewerkers en bezoekers van het dagverblijf "Erve Dijk". Door gesprekken te voeren met alle betrokkenen werd al snel duidelijk dat er veel meer behoefte komt aan het spelend beleven. Kinderen willen ontdekken, beleven: hiervoor zijn verstopplekken (bamboebos), klim en klauter plekken (de speelboom), beleef en leerplekken (het buitenpodium en de tribune bij de skaatsbaan), en beweeg-/ sportplekken (het voetbalveld, de zandbak, de skaatsbaan) in het plan meegenomen. Pubers willen hangen en chillen (de picknickbanken, de tribune en het (podium) Buurtbewoners en ouderen willen genieten van spelende kinderen (de picknickbanken, het buitenpodium- voor onze maandelijkse theatervoorstellingen).
Om deze behoefte te kunnen meten zijn hiervoor onderwijscafé 's georganiseerd, groepsgesprekken en buurtgesprekken gevoerd.
Alle ideeën zijn uiteindelijk samen besproken in de werkgroep met als resultaat een prachtig plan.Downloads

Video
Laatst bewerkt op: 09-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  OBS de Haarschool te Holten

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Bij de oplevering van onze nieuwe school, is er voor gezorgd dat ons schoolplein (2300 m2 ) in zijn geheel is bestraat. Voor de school en haar omgeving een doorn in het oog. Aansluitend is er een schoolpleincommissie in het leven geroepen om de Haarschool het gezicht te geven wat past bij de omgeving en de visie van de school: samen leren, creëren en beleven. De Haarschool ligt aan de voet van de Sallandse heuvelrug en kijkt uit op de Holterberg. Inmiddels zijn er door middel van sponsoring de eerste stappen gezet, door boomstammen te plaatsen rondom de zandbak en door het realiseren van een echte speelboom. Rondom het plein zijn hagen aangeplant en tijdens de opening hebben we van onze ouders een prachtige kastanjeboom mogen plaatsen. Voor het groenste plein willen we een vlinder- en insectentuin realiseren, waar onze kinderen naar hartenlust mogen ontdekken, beleven en bewonderen. Het nog te realiseren bamboebos zal een echte ontdek- en verstopplaats zijn voor het jonge kind. Daarnaast staat de Haarschool bekend om haar prachtige theatervoorstellingen; deze voorstellingen zouden in de toekomst ook plaats kunnen vinden op ons buitenpodium, uit hout vervaardigd. Kinderen willen ontdekken maar ook spelen en sporten. Hiervoor is de wens om een duurzaam (tweedehands kunstgras) voetbalveld te realiseren. Voor het schoolgebouw willen we de natuur tot leven laten komen door een kleurrijk bloemenveld te realiseren, afgewisseld met blijvend groen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Het ontwerp draagt bij tot spelen en bewegen door de verschillende onderdelen die ons ontwerp weergeeft. Er is heel bewust gekozen om het plein op te delen in verschillende compartimenten. Sport en spel: het voetbalveld, de skaatsbaan(door een verdiepte bak te plaatsen aan de linkerkant van de school kunnen kinderen hier de zomerdag skeeleren etc., terwijl dit gedurende de winter gebruikt kan worden als schaatsbaantje), gerecyclede knikkerpotjes en een hele grote zandbak waar kinderen kunnen stoeien en met zand kunnen spelen. Bewegen: Naast de sport en spelplekken is er ook door de kinderen gekozen voor een klim en klauterrek (vervaardigd uit duurzame materialen) en een duikelstang.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  In ons ontwerp is heel bewust rekening gehouden met alle leeftijden. Naast het jonge- en schoolkind zal dit ook een ontmoetingsplek zijn voor de ouderen onder ons. Hiervoor is bestrating noodzakelijk. (rolstoel en rollatorbestendig) Voor de puberende jeugd zijn er hangplekken meegenomen in het ontwerp(picknicktafels, de tribune en het buitentheater)

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  Zowel onze kinderen als onze ouders zijn betrokken geweest bij het eerste ontwerp. Voor het ontwerp van onze vlinder- en insectentuin zijn de kinderen uit groep 8 betrokken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Er is draagvlak binnen de gehele school. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd in onze schoolpleincommissie.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Om dit plan te kunnen en mogen realiseren is betrokkenheid nodig. Dit is voor OBS de Haarschool en haar omgeving geen probleem. De samenwerking met ouders, leerlingen, welzijn, Zozijn en de Diessenplas is een investering, maar kent uiteindelijk uitdagende mogelijkheden en kansen. De samenwerkende partijen zijn meegenomen in het inventariseren van wensen en het steeds opnieuw presenteren en informeren van de mogelijkheden. Zo is uiteindelijk het plan in concept ontstaan.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  De werkgroep stelt zich de verplichting het onderhoud te organiseren door bijvoorbeeld gebruik te maken van de actie: NL doet. Er zal een klusouderwerkgroep in het leven worden geroepen die zich ten doel stelt de nodige buitenklussen te organiseren en uit te voeren. Deze ouderwerkgroep heeft o.a. de speelboom geplaatst. 3 keer per jaar is er een tuinder die met sowecomedewerkers het plein onderhoudt en snoei werkzaamheden etc. verricht. Het dagverblijf (Zozijn) zal het plein iedere maand vegen. De verantwoordelijkheid valt in samenwerking met alle partners (betrokkenen) onder de directie van de Haarschool. Zo wordt in het kader van de veiligheid ervoor gezorgd dat jaarlijks alle speelelementen worden gekeurd volgens de wettelijke norm.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Het plan is uitvoerbaar, omdat het in delen op te leveren is. Voor ieder compartiment is een kostenraming gemaakt, waardoor het behapbaar wordt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  Sponsoracties: bedrijven zijn benaderd om ons plein te sponsoren. Iedere Sponsor heeft een blad met logo aan de boomstam in school. Jantje Beton: is in aanvraag Schoolplein 14-14: subsidie ontvangen. Eerste gesprekken met de kinderen zijn gevoerd. Oranjefonds: aanvraag ingediend en afgekeurd! Reden: we hebben al een samenwerking zonder het fonds gerealiseerd, dus hebben we volgens het Oranjefonds deze subsidie niet nodig☹

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Zoals eerder gesteld is het plein in stukken opgedeeld met een daarbij horende kostenraming. We zien ons ontwerp als een levend document waarin we stap voor stap tot realisatie komen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  In het ontwerp zijn buitenlesplaatsen meegenomen, zoals het buitentheater en de tribune. Tevens zullen de verschillende ontdekplekken een bijdrage leveren aan ons onderwijsconcept en de visie van de school waarin gesteld wordt dat samen leren, creëren en beleven loont.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Ons groene plein voldoet aan eisen voor duurzaamheid omdat, we gebruik maken van gerecycled materiaal. Duurzaam omgaan met materialen, jezelf en de omgeving is onderdeel van ons lesprogramma. Zo hebben de kleuters in het kader van afvalverwerking en recyclen gespaard voor gerecyclede knikkerpotjes op het schoolplein. Thematisch wordt er jaarlijks aandacht besteed aan de verschillende onderdelen over gezond omgaan met de omgeving, gezonde voeding en gezonde beweging. Ons toekomstige schoolplein zal door middel van dit plan een bijdrage kunnen leveren aan deze belangrijke items. Tevens zal het kunstgras voor het voetbalveld bestaan uit een tweedehands mat. De hemelwaterafvoer is goed geregeld. Het bestrate plein is voorzien van voldoende putten die aangesloten zijn op de riolering. Door middel van beplanting en kleine spelelementen wordt gezorgd voor biodiversiteit: een vlinderkast, een bijenhuis en bijvoorbeeld vlinderstruiken. Tevens wordt er rekening gehouden in de aanplant van de nieuwe beplanting. Deze beplanting zal een bijdrage moeten leveren aan de biodiversiteit (bomen, heesters, fruit, bloemen en grassen).

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Ons ontwerp draagt bij aan een beter klimaat omdat er bewust is gekozen voor zowel gerecyclede elementen en groene elementen. In onze voorbereiding op het ontwerp is hier bewust met kinderen over gesproken en is dit in ons lesprogramma verwerkt. We hopen door middel van ons ontwerpproces en de realisatie ervan een bewustwordingsproces op gang te brengen bij alle gebruikers van ons plein en stellen ons voortdurend de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen in de toekomst bewust omgaan met de natuur, met elkaar en hun omgeving?

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  In het ontwerp is op aanvraag van onze leerlingen een voetbalveld meegenomen. Het plan is om de voetbalmat te vervaardigen door middel van een gebruikte kunstgrasmat (oud hockeyveld).

Commentaar lijst

Kim 09-04-2018 17:28

Hoe anders kunnen onze kinderen leren, ervaren en genieten van de groene wereld om ons heen dan op een prachtige basisschool?! En dan ook nog eentje met de leukste kinderen, leerkrachten en ouders! Breng je ook je stem uit?