Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

"Water Verbindt" KBS De Polhaar

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Op ons schoolplein kun je straks spelen tot je GROEN ziet !!Downloads

Laatst bewerkt op: 07-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  KBS De Polhaar te Dalfsen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Groen is een breed begrip. Fysiek maken we het plein groener door tegels te vervangen door borders, hagen, gras en fruitboompjes. Maar groen betekent ook gezond en natuurlijk. Dat zie je overal terug in het ontwerp. Er is ruimte voor klimmen, rennen, spetteren, verstoppen, relaxen, zintuiglijke waarneming en jezelf zijn. Met natuurlijke en gerecyclede materialen maken we het extra groen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Er zijn in ons ontwerp verschillende zones (paradijzen volgens de kinderen) gemaakt. Een divers aanbod van bespeelbare elementen krijgt een plek. De top 5 van onze leerlingen bestaat uit klimmen, verstoppen en spetteren, zintuiglijke waarneming en sport/spel. Door hoogteverschillen en uiteenlopende moeilijkheidsgraden van speelaanleidingen leren kinderen grenzen verkennen en verleggen. Eenvoudige natuur gerelateerde elementen rond de school geven de kinderen de mogelijkheid hun eigen spel te bedenken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Momenteel is ons schoolplein verdeeld in een groep 1 & 2 deel en in een groep 3 t/m 8 deel. Daar stappen we van af. Veel toekomstige leerlingen in de leeftijd van 1 tot 4 komen met ouders mee en spelen voor de school. Ook hier houden we rekening mee. Het schoolplein is openbaar. Dat betekent ook in de avonduren vrije toegang. Samen met de buurtbewoners is ervoor gekozen om de inrichting niet té aantrekkelijk te maken voor jongeren. Ons ontwerp voor de buitenklas is echter door de buurt ook prima te gebruiken bij een buurtevenement

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  De school heeft een leerlingenraad met 8 leerlingen uit de midden- en bovenbouw. Zij zijn extra betrokken. Ook hebben zij samen met de betrokken leerkracht bij alle klassen de wensen opgehaald en gebundeld. Samen met de zandbaksessies is het een totaalproces geworden van alle leerlingen, het gehele team en de betrokken ouders. Kinderen van alle leeftijden kwamen meermaals met nieuwe ideeën. Er heeft ook een aanvullende ontwerpsessie plaatsgevonden in en om de school voor leerlingen die er geen genoeg van konden krijgen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Een groen schoolplein vraagt om een andere kijk van ouders, het lerarenteam, omwonenden en de gebruikers. Dat vraagt soms om een kanteling in gedachten. Zonder een volledig draagvlak werkt een groen schoolplein in onze ogen niet. Gelukkig was er vóór deze wedstrijd al zoveel energie en draagvlak voor een groen schoolplein dat het ontwerpen vlot, enthousiast en natuurlijk is verlopen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Naast het draagvlak binnen de school is er ook verder gekeken. Alle ouders zijn geïnformeerd en bevraagd naar hun wensen en mogelijke knelpunten. Er is een team van 4 betrokken ouders naar voren gestapt om de school te helpen met het proces. De buurt is meegenomen in het ontwerp. Een goed bezochte info avond heeft veel opgeleverd. Er is serieus en zorgvuldig met de wensen en zorgen van de buurt omgegaan. De gemeente Dalfsen is zeer betrokken. Zij wil graag faciliteren waar zij dat kan. Met afkoppelsubiside wil zij bijdragen, maar ook met materialen, planten en alle mogelijke kennis wil ze het project doen slagen. De plaatselijke duurzame vereniging Groen Gebogen heeft een uitgebreid netwerk binnen de lokale groene en duurzame wereld. Zij wil zich inzetten voor biodiversiteit, verbinding met de lokale groenstructuur, beleving en kennis van flora en fauna. Een actueel project is de ontwikkeling van een beleefpad door de wijk. Waar mogelijk proberen we aan te sluiten bij dit initiatief.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Ons schoolplein wordt nu al beheerd door ouders, docenten en vrijwilligers. Het nieuwe plein vraagt om nieuw en ander beheer. Het nieuwe beheerplan is dynamisch en groeit mee met de ontwikkeling van het plein. We proberen het onderhoud zo te verdelen dat iedereen zijn kennis en kunde kan brengen. Vooral niet te moeilijk. We houden van orde, maar een aangeharkt plein is niet onze opzet. (On)kruid en blad geeft namelijk ook ruimte om te leren én een plek voor beestjes!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Alles in één keer is onmogelijk. Zelfs onverstandig denken we. Het proces van een groeiend groen plein is namelijk ook leren en ervaren. Uitvoering in de tijd geeft ruimte voor aanpassing en extra inbreng van de leerlingen. De buitenklas wordt het eerste onderdeel. Het breekt de grote vlakte en het kan meteen gebruikt worden door alle klassen. Naast een functie als buitenlokaal kun je er verstoppen, gewoon even zitten, en op klimmen. Ook buiten schooltijd is het te gebruiken voor jeugd die komt spelen en voor de buurt als ontmoetingsplek. Het is met z’n groene jas meteen een eyecatcher. Onze hint naar de Vecht zal een groot beslag op geld en techniek leggen. Deze zal dus later vorm krijgen. Maar veel andere onderdelen (blad-silhouetten, tegelborders, kleine speelelementen, hagen enz.) kunnen we doorlopend maken, samen met ouders en leerlingen. We zijn een school met een grote ouderbetrokkenheid, waardoor we het gezamenlijk gefaseerd willen realiseren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  Zoals gezegd, zijn we een school met een grote ouderbetrokkenheid. Acties voor extra fondsenwerving komen vaak vanuit de ouders zelf, met bijbehorende participatie. Neem als voorbeeld de Rabobank Clubkascampagne. De gemeente Dalfsen draagt bij door de school te voorzien van een afkoppelsubsidie. Ook gaat ze in een later stadium samen met ons bekijken welke groene subsidies aanwezig zijn die passen bij de realisatie. De actie ‘Het Groenste Schoolplein van Overijssel’ geeft ons hopelijk de mogelijkheid de belangrijke eerste stap te kunnen zetten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Ja. Het thema ‘Water verbindt’ is de drager. Elke zone is zelfstandig en als een druppel. Ze zijn allemaal uniek maar horen toch bij elkaar. Met de juiste middelen kunnen we zorgen voor de uitvoering van steeds weer een nieuwe druppel. Hoe hard het regent, dat hangt af van financiën, inzet van derden en de stichting waaronder de school valt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Op veel manieren. Als school willen we m.b.t. de lessen rekening houden met 5 belangrijke kenmerken. Natuur & biodiversiteit, duurzaamheid, klimaatbestendigheid, voedsel en spelen & leren. Vele educatieve lesprogramma’s kunnen hierbij ondersteunen en gaan we in een doorgaande leerlijn wegzetten. Dat uit zich bijvoorbeeld ruwweg in vlindertellingen, water- en klimaatlessen, bouwen van een insectenhotel, moestuin en het leren over seizoenen en natuur.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Elke groene ingreep op dit moment draagt al bij. Maar door het toepassen van inheemse soorten en kruiden willen we een mix creëren van groei en bloei door het hele jaar. Onze hagen gaan wat minder strak gesnoeid worden en doorgeplant worden met bes- en nootdragende soorten. Hiermee stimuleren we vogels en insecten. Zoals genoemd is beheer een belangrijk sleutelmoment voor biodiversiteit. Een brandnetel mag best groeien, als waardplant voor vlinders de ervaring van zijn brandharen. Zo werkt een hoopje blad als prima schuilplaats voor kleine insecten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Op meerdere fronten. Door een flinke vermindering van verharding neemt de hittestress op warme dagen af. Dit betekent minder warm op het plein en ook in de school. Door onze regenpijpen af te koppelen slaan we meerdere vliegen in één klap. De straten in de omliggende wijk overstromen bij hevige regenval. Water wat in de school niet in de pijp komt, komt er straks op straat niet meer uit. Overtollig regenwater infiltreren we, wat weer goed is tegen droogte en het aanvullen van de grondwaterstand voor bomen en grote planten. Daarnaast wordt het totale leefklimaat positief beïnvloed. Een groene buitenruimte betekent meer bewegen, minder kans op overgewicht, een schonere lucht en bewuster omgaan met natuur en milieu.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  Onze kleine probleempjes, de duizenden 30x30 tegels, die we weghalen willen we gebruiken voor het maken van borders, de buitenklas en zitelementen. Oude trekkerbanden gaan fungeren als kruidentuintjes en bloembakken. Door oude autobanden in te graven en vlak bij elkaar te plaatsen maken we fietsenstallingen voor ouders die overdag dienstdoen als speelplek of bank. Snoei- en stormschade hout van de gemeente verdwijnt niet in de kachel, maar krijgt een tweede leven op het plein als speelaanleiding, oude rioolbuizen worden kruiptunnels en wilgentenen worden verwerkt tot een levende tunnel.

Locatie Van Ittersumstraat , 7721 DL, Dalfsen

Commentaar lijst

Vera 10-04-2018 22:37

Prachtig initiatief!

Commentaar lijst

10-04-2018 16:9

WoW!! Je zou hier maar op school zitten!! Heerlijk in de gezonde buitenlucht leren, spelen en ontdekken!! Trots op de makers en bedenkers van dit ontwerp!

Commentaar lijst

09-04-2018 19:26

Ziet er geweldig uit!

Commentaar lijst

09-04-2018 18:57

Wat zou het super zijn als onze kinderen op de Polhaar op zo'n mooi groen schoolplein mogen spelen en leren! DUIMEN!

Commentaar lijst

09-04-2018 17:6

Het is fantastisch! TROTS! Duimen maar... :-

Commentaar lijst

Antoinette 09-04-2018 9:8

Ontzettend trots op het enthousiasme van leerlingen, team en ouders!

Commentaar lijst

08-04-2018 22:24

Top ontwerp! Zou super zijn voor de kinderen

Commentaar lijst

08-04-2018 22:9

Gaaf idee! Wat zullen de kinderen daar een plezier aan beleven!

Commentaar lijst

08-04-2018 22:9

Echt een heel mooi ontwerp en ook nog een buitenklas super

Commentaar lijst

08-04-2018 21:19

Wauw, wat een mooi ontwerp voor dit schoolplein! Daar wil toch elk kind wel spelend leren?!