Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Een Natuurschool in een natuurlijke omgeving Samen spelen - samen leren

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Ons groene schoolplein ziet er uit als een meanderende natuur-, ontdek-, speel-, doe- en leerplein!Downloads

Laatst bewerkt op: 06-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  Basisschool Jan Barbier in Hellendoorn staat voor: Vertrouwd onderwijs o Een school waar je je thuis voelt o Kleine groepen met individuele aandacht o Een natuurschool in een natuurlijke omgeving o Muziekschool in samenwerking met de Hellendoornse Harmonie o Samenwerking met de bibliotheek o Engels als tweede taal

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Het grootste deel van het plein wordt groen gemaakt. Het looppad naar school en langs de ramen van school blijven tegels i.v.m. het gebruik van het gebouw door ouderen en minder-valide mensen. Ook goederen kunnen dan gebracht worden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Er zijn overal plekken waar tot bewegen wordt gestimuleerd en kinderen uitgedaagd worden dingen te gaan ontdekken, gaan experimenteren, de natuur te leren kennen en te ervaren, zowel tijdens lessen, in de pauzes en na schooltijd.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Van 2 tot 88 jaar. Voor elke leeftijd is er wat te ontdekken, te zien, te voelen, te horen, te spelen, te leren. De jonge kinderen kunnen zich naar hartenlust met zand, water, natuurlijke materialen vermaken. Naast de kinderen van school, zijn dat ook de peuters van de peuterspeelzaal. Voor de andere basisschoolleerlingen is het naast het kunnen leren, ook veel aandacht in het ontwerp om sportief bezig te zijn. Denk aan klimwand, pannaveld, verstopplekken. Voor de oudere jeugd is er naast sportief bezig kunnen zijn ook voldoende gelegenheid om te chillen en elkaar te ontmoeten. Voor de buurtbewoners en de bezoekers van het Kultuurhuus geeft het schoolplein dan mogelijkheden om buiten koffie te gaan drinken, bloemschikken, lezingen over natuur te geven enz. Verder kunnen er in het overdekte buitenatelier allerlei dingen gemaakt worden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  De wensen van het worden van een natuurschool hebben we regelmatig besproken in een kleine commissie met Jan van Rijn en op welke manieren we hier vorm aan konden geven. We hebben afgesproken lessen te gaan ontwikkelen en een aantal belangrijke punten in acht te nemen. We zijn duurzaamheidsambassadeur geworden van de Gemeente Hellendoorn en voldoen aan alle voorwaarden hiervoor. We geven duurzame attenties, indien die gegeven moeten worden. De wensen en behoeften van de gebruikers van het team zijn verzameld en verwoord in een document en datzelfde is gebeurd met de wensen en behoeften van de leerlingen en van de ouders en van de buurtbewoners. De leerlingen hebben diverse maquettes gemaakt met hun wensen. De commissie van leerlingen, ouders en teamleden hebben uiteindelijk de lijst van punten, die belangrijk zijn verwoord in een wensenlijst voor het ontwerp. Een eerste ontwerp is gemaakt en daarop zijn door alle betrokkenen eventuele verbeteringen kenbaar gemaakt. Een nieuw, definitief ontwerp is gemaakt. In dit ontwerp zijn nog niet alle wensen aangebracht, te denken valt aan een composteerbak, een egelverblijf, vogelhuisjes en insectenhotels. Deze onderdelen later te realiseren en/of zelf te maken door leerlingen in de creatieve kringen. Een plan van communicatie wordt gemaakt in samenwerking met een student communicatie over onze visie en de nieuwe visie en het groene plein. De opdracht is hiervoor uitgezet in maart 2018. Alle materialen worden hergebruikt, de tegels dienen als basis voor het buitenleslokaal. In het ontwerpproces wordt aan een tijdsplanning/tijdspad, een werkplanning/-organisatie, een materialenlijst (hergebruik, ecologische/regionale bronnen gewenst), en een begroting gedacht.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Kinderen en team zijn superenthousiast om het ontwerp z.s.m. uit te voeren en aan de slag te gaan . Kinderen vragen er steeds zélf om om buiten les te krijgen!!!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Ouders, vrijwilligers, buren, Plaatselijk Belang. Er is zelfs een ouderavond geweest, waar in groepjes de tekening is bekeken en input is gegeven. Verder is het op de vergadering Plaatselijk Belang besproken en met de leidsters van de Peuterspeelzaal. Natuurlijk ook met de buren! Tijdens NL Doet hebben diverse vrijwilligers de eerste stap voor het groene schoolplein gezet door al een buitenlestafel en een plantenbak te maken voor de moestuin.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Planning van het gebruik van het groene plein dient vastgelegd te worden in een logboek of een blog. We hebben hierover nog geen keuze gemaakt. Reflectie over de kwaliteit van ruimte en gebruik, ideeën omtrent verbetering, nieuwe wensen moet ingepland worden met een verantwoordelijk persoon. Hierover dient nog overleg plaats te hebben. Het gebruik en het beheer dient digitaal vastgelegd te worden. Ook dit dient binnen de commissie besproken te worden, zodat er de speelactiviteiten en het buitenleslokaal regelmatig geëvalueerd worden en daar waar nodig hersteld worden en/of aangepast worden. De gegevens en materialen kunnen dan gebruikt worden voor publiciteit. Een leerkracht gaat in het voorjaar van 2018 een cursus biologisch moestuinieren volgen bij het IVN om het geleerde te kunnen gebruiken in de moestuin op het groene plein. Het beheer van het plein zal gebeuren door de medewerkers van De Stichting Ieder Kind Telt, door vrijwilligers (er zijn 2 mensen, die er elke week een dag zijn), door ouders, door buurtbewoners via Plaatselijk Belang en vooral door de leerlingen tijdens het circuit op de donderdagmiddagen. Er worden dan workshops gegeven voor moestuinieren, snoeien, oogsten en gebruik van de verbouwde producten, maar ook de eventuele verkoop van verbouwde producten. Daarnaast gaan leerlingen eigen vogelhuisjes, voedertafels, voeren van vogels, insectenhotels bouwen tijdens de circuitlessen. De kennis op het gebied van tuincultuur/kleinschalig natuurbeheer/buitenlessen/educatie zullen nog geschoold moeten worden voor het team en eventueel de mensen van de commissie. Er zal per jaar contact moeten zijn met geestverwanten en die zijn tot nu toe nog niet geweest. We zullen regelmatig het programma bij moeten stellen, want onderwijs blijft in beweging. Zowel de natuur als de leerlingen als het team zullen zich blijven ontwikkelen en hier zullen wij in mee moeten blijven bewegen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Het is op low cost basis voor een groot deel uitvoerbaar. Materialen als hout voor hutten bouwen, wilgentenen, houtsnippers, zand zijn door gemeente en door ouders te leveren. Hergebruik van tegels voor uitvoering van verschillende onderdelen is ook kostenbesparend. Verder gaan we met de kinderen allerlei dingen zelf maken, b.v. de letters van hout, nestkastjes, insektenhotel. De afkoppeling en het vervangen van stenen voor meer doorlatende stenen kan alleen als er extra geld beschikbaar komt. Ook de beplanting en bomen voor schaduw is afhankelijk van geld, hoe snel en goed dat gerealiseerd kan gaan worden,

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  Via subsidie gemeente, Oranjefonds, Jantje Beton, acties vanuit school

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Ja, de bedoeling is echter het in een korte periode te doen. Met een werktafel, een tafel voor het buitenleslokaal en een bak voor de verbouw van groenten is gestart en op dit moment bijna klaar (de verschillende onderdelen dienen nog geverfd te worden). De eerste fase van de aanleg van het buitenplein zal gedaan worden kort na de start van het schooljaar 2018/2019. Belangrijk hiervoor is: • organisatie van alle benodigde materialen, hiervoor dienen we nogmaals met de commissie van ouders bij elkaar te komen. • Hiervoor gaan we vrijwilligers vragen, we hebben deskundigen binnen onze commissie. • We zullen zorg moeten dragen voor een goede coördinatie / vakbekwame begeleiding van de uiteenlopende werkzaamheden, en voor prima randvoorwaarden (goed en voldoende gereedschap, lekkere maaltijden). • We zullen zorg moeten dragen voor de nodige aandacht bij de media, bij de verantwoordelijken van De Gemeente Hellendoorn en Het Bestuur van de Stichting Ieder Kind Telt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Heel goed! Naast een buitenleslokaal met schoolbord, zitplekken en tafel is er ook een ruime knutselwerkplaats/buitenatelier gepland. De moestuin, het plukfruit zal gebruikt worden voor de kooklessen, eventueel met een buitenkeuken. Verder zal het zaaien, onderhouden, snoeien en oogsten door de kinderen gedaan worden ook in workshops. Niet alleen een groen schoolplein is belangrijk, maar ook het groen doortrekken de school in door middel van een doorgaande leerlijn. Een doorgaande leerlijn biedt mogelijkheden om verschillende vakken met elkaar te verbinden. Zo kunnen taal en rekenlessen gecombineerd worden met de buitenlessen in de moestuintjes. Denk aan taal (plantenlogboek bijhouden), rekenen (afstand en lengte plantjes meten) en Wereld Oriëntatie (waar komen de plantjes vandaan). Ook kunnen er met excursies linken gezocht worden met cultureel erfgoed. Door de komst van het groene schoolplein kunnen kinderen ook meer klimmen/klauteren en meer in beweging komen. Zo kunnen er ook sportlessen buiten gegeven worden of wandelingen rondom de school (door middel van de CNME leerroutes). Ook door pakketten van de GGD (Gezonde school) mee te nemen, kan er gedacht worden aan een gezondere leefstijl, door bijvoorbeeld kooklessen met de zelf gekweekte groentes. Hierin zullen we als Jan Barbier nog verder moeten doorgroeien.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Er wordt gezorgd voor afwisseling in beplanting: bessenstruiken, moestuin, bloemen/vlinderbeplanting, verticale beplanting, loof-/klimbomen, inheemse beplanting. Er wordt ook gedacht aan de variatie in de seizoenen, zodat er altijd iets moois, lekkers en interessants te beleven is.. Er komt een ecologisch landschapje op het plein! Verder is er op het plein een plek voor egels, voor vogels, voor insecten, voor vlinders gemaakt. Verder is er aan compostering en natuurlijke afwatering gedacht. Door het hemelwater in wadizone te laten lopen en dat water te gebruiken in de moestuin, voor de planten en voor spelen met modder door een zwengelpomp.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Het regenwater gaat zoveel rechtstreeks de grond in en wordt hergebruikt voor de moestuin en de andere beplanting. Het "afval" van de tuin wordt gecomposteerd en de compost weer gebruikt in de tuin. Door middel van bomen zorgen we voor schaduw op het plein, om voorbereid te zijn op hete dagen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  De bestaande tegels worden waar het kan hergebruikt, voor de zitheuvel aangeven en een aantal elementen van het huidige plein worden hergebruikt in het ontwerp van het nieuwe plein, o.a. ballenvanger, schommels, doeltjes pannaveld. De "overbodige" speelelementen worden verkocht. Er worden zoveel mogelijk materialen gebruikt, die uit de natuur komen, b.v. wilgentenen takken, hout voor het bouwen van hutten, afscheiding van pannaveld, boomstammen voor fietsenrekken. Verder wordt de opbrengst van moestuin en fruit voor kooklessen gebruikt. Verder zal er gecomposteerd worden. De Jan Barbierschool is verder duurzaamheidsambassadeur en draagt dat uit door in de klassen afval te scheiden en leerlingen daar bewust van laten worden. We ruimen het zwerfafval rondom school op , in samenwerking met Plaatselijk Belang, daarnaast verzamelen we batterijen en zijn er acties omtrent inzameling van klein witgoed om te laten recyclen. Wanneer we iets schenken, dan zijn dit duurzame geschenken.

Commentaar lijst

08-04-2018 8:49

Goed plan!

Commentaar lijst

06-04-2018 10:32

Mooi plan!

Commentaar lijst

05-04-2018 21:0

super !

Commentaar lijst

05-04-2018 20:49

👍

Commentaar lijst

05-04-2018 20:39

👍

Commentaar lijst

05-04-2018 16:53

zou toch super zijn als dit mooie groene plein gerealiseerd kan worden?!