Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

De Mirt in Kampen Ontdekkend spelen in het groen

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Op ons groene schoolplein is er ruimte voor (fantasie)spel, beweging, creativiteit en ontmoeting met elkaar en met de natuur.Downloads

Laatst bewerkt op: 07-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  De Mirt, Kampen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  De huidige situatieschets rondom de Mirt is als volgt: Op het grote plein liggen alleen maar stenen en rubberen tegels. Hierop staan: - klimrek, - tafeltennistafel, - duikelstangen, - voetbalveldje van beton, - zandbak. Het aantal stoeptegels is in totaal 1400 m2 Bovenbouwgedeelte plein (wordt gedeelte van leerplein). Bevat alleen maar tegels. Huidige oppervlakte = 20 x 3=60 Doorgangen/verbindingen bevatten alleen maar tegels. Huidige oppervlakte is 2,5 x 27 = 67,5 en 23 x 2= 46 m2 Op het kleuterplein bevinden zich: - zandbak, - speelhuisje, - glijbaan, - duikelstangen. op een oppervlakte van 216 m2. De wenselijke situatie voor ons nieuwe groene plein is als volgt: Op het grote plein willen wij een - zandpartij met pomp, - klimboom, - boomhut met glijbaan, - heuvels en klautergedeelte, - theater met hout in verschillende hoogtes, - met tokkelbaan/banden aan touw/schommel, - chillplek omheind door struiken en verhoging. Nieuwe situatie is 40 x 20 dus een vergroening van 800 m2. Op het kleuterplein willen wij: - zandheuvel met pompgedeelte, - houten huisje waar een weggetje onderdoor gaat, - eromheen komen verschillende groene stroken te liggen, - familieschommel wordt omgeven door groen en staat op onverharde grond. Nieuwe situatie is een vergroening van: 120 m2. Op het leerplein willen wij - houten banken + gerecyclede materialen van huidig plein, - insectenhotel, - overkapping. - boompartij - wilde bloemen - fontein, - pergola. Nieuwe situatie geeft een vergroening van 114 m2. Bij de doorgangen/verbindingen tussen de huidige pleinen willen wij: - boomschors pad, - overkapt door wilgentenen, - klimmuurtje, - heuvelig paadje. Deze nieuwe situatie zal een vergroening van 80 m2 geven Op het hondenpoepveldje naast de school willen wij: -Een omheind voetbalveld, met daarbuiten nog een uitlaatstrook. Nieuwe situatie geeft 60 m2 extra vergroening. Op een gedeelte van de groenstrook van de gemeente willen wij: -De toegang tot onze school creëren. -Fietsenstalling, overdekt met sedem en trapsgewijs plantenbakken met kruiden en bloemen. Nieuwe situatie van vergroening zal 45m2 zijn. Conclusie: VAN 1800 M2 GRIJS NAAR 1200 M2 GROEN!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  De Mirt is een lerende organisatie. Dit houdt in dat we met en van elkaar leren, samen ontdekken en onderzoeken en met verwondering in de wereld staan die God ons heeft gegeven. Wij hebben als school de ambitie om onszelf en de kinderen uit te dagen om zelf en met anderen onze talenten te ontwikkelen. Wij stimuleren de kinderen zich eigenaar te voelen voor hun ontwikkeling, met een onderzoekende houding. We bieden de kinderen hierbij een veilige en gezonde speel-leeromgeving. Bovenstaande ambitie is terug te vinden in ons gezamenlijk ontwerp. We willen een uitdagende omgeving creëren, juist ook op het speelplein, omdat we geloven dat spelen leren is! Uit onderzoek is gebleken dat buiten leren en leven positieve gezondheidseffecten met zich meebrengt. En dat willen wij voor onze leerlingen. Een positieve stemming, concentratie, zuurstof! Op de Mirt willen we dat onze leerlingen meer kunnen bewegen, ook onder de lessen. We willen het binnen met het buiten verbinden, op een leerplein, maar bijvoorbeeld ook in een amfitheater. Tijdens de pauze is er momenteel niet veel te kiezen op het plein. Er zijn heel veel tegels. Mede daardoor laat ook de fantasie vaak te wensen over. We zien wel dat er bij leerlingen behoefte is om hun fantasie meer vorm te kunnen geven op het plein. (Denk aan weilanden voor de paardenmeisjes, buskruit, pakkertje, etc) Door groene elementen toe te voegen, worden leerlingen meer uitgedaagd om te bewegen en te spelen. Ook kan er met 1 ‘groen spelonderdeel’ variatie in spel en activiteiten worden gedaan. We willen dat onze leerlingen in contact komen met de natuur en dat ze hierbij onderzoekend kunnen leren. Het is goed voor de motoriek van veel leerlingen, we zien steeds meer leerlingen die thuis niet meer vaak naar buiten komen. Het is juist zo belangrijk, omdat ze voor zichzelf risico’s kunnen inschatten en hiermee kunnen omgaan.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Wij hebben een plein ontworpen voor alle leeftijden. Voor de kinderopvang en kleuters is er een afgeschermd gedeelte op het kleuterplein, die ook verbinding heeft met het grote plein. Voor de leeftijdscategorie 4-16 bevinden zich op het grote plein genoeg uitdagende objecten die zich kunnen lenen voor verschillende activiteiten, waar leerlingen en buurtkinderen op verschillende manieren hun spel kunnen vormgeven. We hebben er in ons ontwerp aan gedacht dat er jeugd uit de wijk op het plein aanwezig is. De chillplek en de banken zijn prima te gebruiken in de avonden en weekenden. Een mooi plein nodigt minder uit voor vandalisme. Voor de volwassenen zijn er genoeg plekken om te zitten, te overleggen, les te geven op het leerplein of in het theater, of te vissen op de vlonder!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  Alle leerlingen zijn betrokken geweest bij het proces om te komen tot het ontwerp. Voorafgaand aan de zandbaksessie hebben de leerlingen van groep 6/7 geïnventariseerd bij alle doelgroepen (kleuters, middenbouw, bovenbouw, BSO, peuterspeelzaal, leerkrachten , directie, buurt, nieuw KDV) wat ze de wensen zijn voor een nieuw, groen schoolplein. De leerlingen hebben in verschillende groepen enquêtes gemaakt en afgenomen. In elke klas hebben kinderen input gegeven. Ook zijn leerlingen langs de deuren geweest bij buurtbewoners. Resultaten zijn door de groepen op een rij gezet (met heuse grafieken), ze konden goed aangeven waarom de doelgroep voor bepaalde dingen koos. De leerlingen hebben zelf tekeningen gemaakt. Tijdens de voorbereiding hebben leerlingen uit de middenbouw tijdens hun rekenactiviteit het plein en het gebouw opgemeten en hebben ze dit ingetekend op een kopie van google maps. Tijdens de zandbaksessie zijn alle resultaten plenair verzameld en hebben de leerlingen de input vanuit de doelgroepen verwerkt tot één bestand, waarin werd geturfd wat werd benoemd. Tijdens de ontwerpsessie hebben 6 leerlingen uit de bovenbouw samen met buurtbewoners, ouders, leerkrachten, directie en de projectbegeleidster een vlekkenplan, een plan op platte vlak, ruimtelijk vlak, moodboarden en een eindontwerp op maquette gemaakt. Alle andere leerlingen hebben tijdens de projectweken ”Ga voor groen en gezond!’ eveneens een 3D ontwerp en maquette gemaakt. Als "boost" en betrokkenheid hebben de kleuters bollen en zaadjes geplant.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  In 2019 staat onze school een grote verbouwing te wachten, waarbij wij inzetten op duurzaamheid. Daarbij hoort natuurlijk ook het opknappen van het plein. De wedstrijd “”Het groenste plein van Overijssel” komt als geroepen, omdat we hierbij erg goed door het proces kunnen gaan. Wat willen we en waarom? Als team hebben we van tevoren de volgende doelstelling voor het nieuwe plein opgezet. Dan zien we een plein dat: • Uitnodigt tot spel : fantasie/ gericht (spelkaarten)/ vrij • Groener is: moestuin speel-en sportgedeelte • Krijtbord tekenen en teksten • Opgeruimd is aan het einde van de dag • Uitdagend is. De fantasie prikkelt. • Hut van wilgentenen • Uitnodigt tot spelen en ontdekken, creëren en er eigenaar van zijn (onderzoekende houding, contact, exploreren) • Getallenlijn, 100-veld, vierkante meter (in betegeling opgenomen) • Ontmoetingsplek voor ouders e.d vaste hangplek/koffieplek • Duurzame school-afval scheiden • Water drinken op school – gezonde school

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  -Alle leerlingen van de Mirt -Buurtbewoners -team -ouders -bestuur -BSO -peuterspeelzaal -gemeente -Milieu-pionier

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  - Ouders – 3x per jaar een klusochtend. - Vast vrijwilligersteam voor snoeien/bloeien. - Alle leerlingen krijgen verantwoordelijkheid voor onderhoud plein (eigenaarschap) We werken volgens een rooster, zodat alle groepen ongeveer 6 keer in het jaar een week aan de beurt zijn. - Vanuit bestuur een boven schoolse onderhoudsmedewerker - Conciërge - Buurtbewoners - Wijkagent, in verband met de aanwezigheid van jeugd in de avonden en in het weekend. - Gemeente kampen in overleg voor de groenvoorziening, onderhoud gezamenlijke stroken bomen en snoeiafval.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Is dit plan voor ons een uitvoerbaar plan? Ja zeker! Er zijn gelden opzij gezet vanuit het meerjaren investeringsplan onderhoud schoolgebouw (budget afhankelijk van verbouwingskosten), voor het aanleggen van een groen, duurzaam plein. Dit is begroot op kalenderjaar 2019, gepland na de verbouwing die ook in 2019 plaats gaat vinden. Voordat we verbouwen is het zeker mogelijk om al een paar stappen te zetten, vanuit eigen middelen die voortkomen uit acties van de schoolraad en ouders. Om het ontwerp in de meest optimale vorm te kunnen realiseren, zien wij ernaar uit om eind 2018 met het winnende bedrag van 35.000 euro het kleuterplein aan te pakken. We willen met minimale kosten in arbeidsloon ons nieuwe plein realiseren. Hierbij wordt de vrijwilligersgroep ingeroepen om samen zoveel mogelijk werk te verzetten. Als school kiezen willen we liever voor kwaliteit dan kwantiteit. We maken doordachte keuzes en zijn altijd op zoek naar de goede dingen, zodat het leerproces van leerlingen altijd centraal staat.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  Wij kunnen eventueel in de meerjarenbegroting extra budget aanvragen vanuit onze visie gestuurd. Er loopt een aanvraag bij het innovatiefonds. Vanuit deze middelen bekostigen we alles om onze school en omgeving te creëren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Ja, dit kunnen wij. We willen eind 2018 starten met het kleuterplein, om vervolgens tijdens en na de verbouwing van het schoolgebouw verder te gaan op het speelplein, in de loop van 2019. Het leerplein zal worden ingericht wanneer de lokalen gerealiseerd zijn eind 2019.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Het plein wordt geïntegreerd in het lesprogramma. We zijn bezig met een onderzoek over bewegend leren en op welke manier we dit willen realiseren in ons lesaanbod. Er worden werkplekken gefaciliteerd om de lesinhoud vorm te geven met natuurlijke materialen. Vanuit onze visie op burgerschapsvorming vinden wij het belangrijk om de buurtbewoners te ontmoeten en te betrekken, door bijvoorbeeld met de bewoners van het nabijgelegen bejaardencentrum te tuinieren. Wij willen dat de leerlingen als toekomstige burgers bewust met natuur en materiaal omgaan. We gaan eind 2018 onze schooltijden aanpassen, zodat de leerlingen en andere kinderen het speelplein na schooltijd langer kunnen gebruiken. Ons lesaanbod voor talentontwikkeling zal na schooltijd zowel binnen en buiten vorm gaan krijgen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  We willen op ons plein bijdragen aan de biodiversiteit door met verschillende materialen, plantsoorten, boomsoorten en aardesoorten te werken zoals mos, sedum, gras, wilgentenen, kruiden, platanen, leilindes, klimplanten, varens, wit zand, zwart zand, boomschors, stenen, water, We kunnen zo de afbraak van dode dieren, planten en bestuiving van planten te stimuleren en de productie van zuurstof te stimuleren. Om diversiteit in dieren te krijgen, willen we groenblijver, nestkastjes, insectenhotellen, sloten, geurige en kleurige bloemen, die door de jaargetijden heen floreren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  We krijgen zonnepanelen op ons nieuwe sedumdak. We zetten prullenbakken neer om afval te kunnen scheiden. Door het natuurlijk afval op een composthoop te verzamelen, creëren we een natuurlijke kringloop.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  De huidige speeltoestellen worden óf hergebruikt op een andere locatie, of verzaagd tot speelmateriaal en werkbankjes. De huidige zitplekken van beton met hout worden gebruikt op het leerplein. De glijbaan wordt hergebruikt om van de heuvels af te kunnen glijden. We zetten prullenbakken neer, waardoor leerlingen weten hoe ze afval moeten scheiden.

Commentaar lijst

11-04-2018 5:53

Ziet er mooi uit en wat zullen ze veel leren over de natuur en groenvoorziening

Commentaar lijst

10-04-2018 21:52

Super gaaf zeg, wat zullen de kinderen genieten

Commentaar lijst

08-04-2018 10:30

Prachtig initiatief met bijzonder veel ruimte voor inbreng van de leerlingen zelf! Wat een energie zit erin, complimenten!