Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

speel, leer en ontdek Pluk de vruchten van de Bongerd

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

"Breng de buitenwereld binnen om zo de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen."

Werken in een gebouw met een prachtig ecologisch sedum dak, vraagt ook om een buitenomgeving die een natuurlijke uitstraling heeft en die uitdagend is om ontdekt te worden. De Bongerd wil een school zijn met een buitenomgeving die opgaat in het groen van de omgeving, met speel-, leer-, en ontdekmogelijkheden.
Hier moeten onze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers zonder vrees, die vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld verkennen.
De buitenomgeving van de Bongerd moet de boomgaard zijn, waar de kinderen deze vruchten kunnen plukken.

In de praktijk ziet dat er dan als volgt uit:

 • In het buitenlokaal komen fruit leibomen, moestuintjes, buitenkeuken, regenwateropvang als spelelement en besproeiing en een chillplek van houtblokken.
 • Op het speelplein komt een les-arena met grote geĆÆntegreerde zandbak, omringd door een wilgentunnel en verstopplekken van struiken. Een nest-schommel, een speelwal met kruiptunnel, inheemse bomen met nestkastjes en een zitbank erom heen; hangmatten en/of familieschommel tussen de bomen, klimbomen en loopbrug, natuurpaden van zand en/of grau-acke. Er komen een zand-waterbaan en een wadi van zwerfkeien met een waterpomp. Daarnaast komt er een natuurlijke fietsenstalling van boomstammen. Ook plaatsen we lage schermen van wilgentakken op het plein. De duikelrekken blijven staan. Als afbakening van het gehele plein wordt er een groenstrook aangelegd met veldbloemen.


Downloads

Laatst bewerkt op: 08-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  daltonschool de Bongerd te Oldenzaal

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  In het buitenlokaal/boomgaard: * De klinkers gaan eruit; er wordt van deze klinkers en pad van een meter gemaakt dat meandert van deur naar deur. * De basis, de ondergrond wordt gras; de buitenkeuken komt op een vlonder te staan. Er wordt een halfronde les-tribune opgebouwd van tegels (van het speelplein) en van hout. We hebben ons al verdiept in welke soorten fruitbomen en -struiken hier het beste tot zijn recht zouden komen. Langs de wanden komen fruit leibomen. We gaan bosbessen, bramen, druiven en aardbeien poten. Daarnaast komen er appel- en perenbomen. De boomgaard wordt verder "aangevuld" met een moestuin. Het water uit de goot wordt opgevangen in een ton. Het schoolplein: * De basis, de ondergrond, wordt grauacke (wordt voor fietspaden gebruikt) aangebracht, gras en lage wilgenschermen. * De nest-schommel krijgt als ondergrond houtsnippers, deze liggen nu onder het oude speeltoestel en worden dus hergebruikt. * De speelwal wordt "bekleed" met mos-sedum en wilgentakken. * De arena wordt gemaakt van de tegels die uit het plein komen, verder wordt deze voorzien van speelzand aan de voorkant en aan de achterkant van de arena komen struiken waar kinderen zich achter kunnen verstoppen. * Er worden bomen, inheemse soorten zoals de linde, geplant, incl. nestkastjes. * Er komt een klim-klauterboom en een natuurlijke klimbrug. * We proberen een wadi van zwerfkeien te maken. Langs het gehele plein leggen we groenstroken aan met veldbloemen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Met het certificaat: "de Gezonde School" op zak, module sport en bewegen, willen we het plein nu ook uitdagender maken. Met bovenstaande materialen en toestellen willen we een omgeving creëren, waar de kinderen nieuwsgierig worden gemaakt: - met verstopplekken: verstoppen achter de struiken, wilgenschermen en bomen. - met klim- en klauter mogelijkheden: klimmen, klauteren door, op en over de speelwal, ontdekken wat er in de wilgentunnel en achter de arena is.... - Lekker schommelen op het touw, wat tussen de bomen gespannen is en in de nest-schommel en met nog meer kinderen samen schommelen in de hangmat/familieschommel. - Klimmen en klauteren op de klimboom en ontdekken waar je eigen grenzen liggen wat betreft hoogte en diepte. Ook de zandwaterbaan, wadi en waterpompen zullen leiden tot nieuwsgierigheid van de kids... - de speels aangelegde paden en wilgenschermen nodigen uit tot rennen, wandelen en huppelen, maar zijn natuurlijk ook superleuk om te volgen met steps, karren en fietsjes. In de boomgaard kunnen kinderen zich bewegen en verstoppen achter de struiken en bomen. Zo'n boomgaard is al een natuurlijke beweegplek. Ze kunnen hier verstoppertje spelen, maar ook het spel wat ontstaat bij de buitenkeuken, de arena, de waterplek zal spreken tot de verbeelding van de kinderen. Sociale vaardigheden die aangesproken worden in een poppenhoek of bouwhoek, zullen hier ook aangesproken worden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Op dit plein kunnen kinderen in de leeftijd 4-12 jaar zich heerlijk bewegen; ook de chillplekken en arena zijn geschikt voor jongeren die na schooltijd het plein bezoeken. De boomgaard/het buitenlokaal is alleen bestemd voor de leerlingen van de school zelf.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  We vinden het belangrijk dat ons ontwerp, maquette, foto's en video door en voor kinderen gemaakt wordt. De groepen 8, 6, 3, 2 en 1 zijn betrokken bij het ontwerp: De kinderen van de groepen 8 denken mee in het ontwerp en maken de interviews en beelden voor de videoclip (vlog). Groep 6 heeft de maquettes gemaakt, geïnspireerd door de kinderen van de groepen 1-2-3. De kids van de groepen 1-2-3 hebben samen met juf en de leerlingen van groep 8 gebrainstormd hoe het buitenlokaal en het speelplein er uit moet zien. Zij zijn hiervoor naar het recreatiepark het Hulsbeek geweest!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  De leerkrachten van de locatie Paukenlaan worden na elke nieuwe stap in het proces bijgepraat middels de mail. De leerkrachten van de gehele school worden telkens in de interne memo maandelijks bijgepraat over het ontwerp. Een afvaardiging van de ouders van de locatie Paukenlaan denken mee in het proces en ontwerp; alle ouders worden geïnformeerd middels het tweewekelijks infoblad over de stand van zaken. De buurt/ouders worden uitgenodigd voor een open dag, waar de kinderen van groep 8 de rondleiding zullen verzorgen. De werkgroep/ontwerpteam neemt alle ideeën mee die we kunnen gebruiken. Er is veel draagvlak binnen de school. Ze kunnen niet afwachten tot de eerste schop in de grond gaat.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Zie boven, maar ook: De gemeente, incl. de wethouder van onderwijs, is op de hoogte van de plannen en ondersteunen dit van harte. We krijgen alle medewerking van hen in de vorm van materialen (zand-houtsnippers e.d.) en man-uren!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Het beheer is in handen van een afvaardiging van de werkgroep; uitvoering van alle werkzaamheden zullen door leerlingen van het praktijkonderwijs, samen met hun docent afdeling groen, gebeuren. Zij zullen ook het groot onderhoud voor hun rekening nemen. Wij hebben nauw contact met het praktijkonderwijs in Oldenzaal. (Zo verzorgen zij ook de reparatie van onze fietsjes en karren.) Daarnaast zal de werkgroep "groene ouders" maandelijks het onderhoud van de boomgaard en speelplein voor hun rekening nemen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Wat zeker gerealiseerd wordt is de boomgaard (het buitenlokaal) Dit kan met weinig middelen gerealiseerd worden. Kinderen met enkele ouders halen de klinkers eruit; enkele vaders maken het pad opnieuw; de buitenkeuken moet worden aangeschaft; potjes en pannetjes komen van De Beurs; fruitbomen en -struiken worden gekocht; de houten zitjes worden door een vader gezaagd. Het schoolplein kan in fases gerealiseerd worden. Dan is het zeker uitvoerbaar. We gaan verschillende materialen hergebruiken, zoals, zand, tegels en houtsnippers. De man-uren van de gemeente krijgen we gratis. De natuurlijke materialen, zoals de klimboom, picknicktafel, speelwal en de fietsenstalling worden waarschijnlijk door de gemeente geleverd. Bovendien worden de duikelrekken, nestschommel en een deel van het bestaande speeltoestel hergebruikt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  We hebben de volgende instanties benaderd: * medezeggenschapsraad van de Bongerd * waterschap Drenthe en Overijssel; subsidie ivm klimaatbeheersing * burgerinitiatief van enkele buurtbewoners * sponsorloop

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Het plan zal zeker in fases gerealiseerd worden: 1. We starten in september 2018 met het buitenlokaal in de patio. Dit zal dan ook in zijn geheel afgemaakt worden. Het is juist een goede tijd om dan te poten en te planten. Het speelplein zal in het voorjaar van 2019 aangepakt worden: 2. We starten met leegruimen van het plein/afbreken van de huidige speeltoestellen. 3. Vervolgens halen we de tegels eruit van de helft van het plein > dit deel inrichten. de kinderen kunnen op de andere helft en het grasveld van de gemeente nog spelen. 4. Dan de andere helft realiseren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  In het buitenlokaal, de boomgaard, kunnen de lessen taal, rekenen en natuur gegeven worden. Er kunnen verhalen verteld worden op de chillplek. Het zal een verrijking zijn voor de lessen woordenschat. In het kader van de "Gezonde School", nieuwe module "Voeding" , besteden we aandacht aan ruiken, proeven en verbouwen van groenten en fruit. Hier zullen de pauze- en lunchhappen aandacht krijgen, wat betreft gezonde voeding. Op het speelplein kunnen in de arena verhalen worden voorgelezen en muziek en drama (creatieve vakken) gegeven worden. Daarnaast nodigt het plein ook uit voor individuele leerlingen om met hun leesboek/lesboek een buitenwerkplek te zoeken. Het plein nodigt uit tot bewegen, ontdekken en verstoppen. We kunnen er natuurlijk ook heerlijk de lunch gebruiken; bij wat regenachtig weer willen we doeken gebruiken die we boven de arena kunnen spannen. Dit kan ook een mooie schaduwplek worden. Het grote plein, maar ook het buitenlokaal/boomgaard prikkelen het jonge kind om met natuurlijke elementen te spelen, ontdekken en leren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Een schoolplein kan zoveel meer zijn dan een pauzeplaats of een speelplein. Een groen schoolplein spreekt tot ieders verbeelding. Het geeft kinderen elke dag de kans op natuurbeleving en biedt mogelijkheden voor natuureducatie. Ons groene schoolplein zal creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige beweging samen brengen. En daarnaast draagt het groene schoolplein bij aan het behoud van soorten bomen, planten en dieren, kortom : de biodiversiteit.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  "Op meerdere schaalniveaus liggen kansen om groen een belangrijke bijdrage te laten leveren aan een goed woon-werk en speelklimaat in de stad. Een van de vele voorbeelden: veel steden hebben zomers last van extra hitte in vergelijking tot het omliggende gebied. Daar kan de temperatuur soms wel 6 graden hoger zijn dan in het buitengebied. Groen kan helpen om dat effect te dempen". (aldus J. Heerink) Door het verwijderen van de tegels op het schoolplein en daarvoor bomen en/of groen in de plaats te gaan aanbrengen, kan het regenwater beter en direct de grond in en zorgt de groene aanplant door hun schaduwwerking voor minder opwarming van de aarde, dan voorheen met de tegels het geval was. Iedere vierkante meter is er één. Verder nemen ook veel bomen fijnstof op, dat voor de leerlingen, maar ook voor ons, niet bepaald gezond is !

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  We gaan nogal wat hergebruiken van de materialen op het schoolplein: Na de ontwerpsessies met de kinderen en ouders en ambtenaren van de gemeente zijn we tot de volgende concrete oplossingen gekomen: - de tegels gaan we gebruiken voor de arena - de houtsnippers onder het speeltoestel worden weer hergebruikt onder de schommel - de klinkers uit de patio worden opnieuw gebruikt voor een pad en les-tribune - het zand uit de zandbak wordt gebruikt voor de arena - een rioolbuis wordt gebruikt als kruiptunnel - de loopbrug komt van het huidige speeltoestel - we laten de duikelrekken staan - we vangen regenwater op voor o.a besproeien van de moestuin - gekapte bomen worden hergebruikt als klimtoestel en natuurlijke fietsenstalling en boomstamzitjes - gesnoeide wilgentakken worden gevlochten tot wilgenschermen en tunnel(s)

Commentaar lijst

10-04-2018 13:29

Wauw, super! Dat lijkt ons te gek!

Commentaar lijst

08-04-2018 13:46

Super leuk

Commentaar lijst

08-04-2018 12:17

Super leuk goed ideešŸ˜

Commentaar lijst

08-04-2018 12:8

Mooi plan

Commentaar lijst

08-04-2018 12:7

Super leuk

Commentaar lijst

05-04-2018 18:3

Super plan!