Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Een duurzame verbinding tussen kinderen in het groen Een natuurlijk groene puzzel

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Ons groene schoolplein staat in het teken van verbinding!
Verbinding van kinderen onderling, verbinding met ouders en de buurtbewoners, verbinding met de natuur

Het ontwerp is opgedeeld in verschillende zones, deze zones hebben allemaal hun eigen unieke functie als het gaat om spelen en leren in de natuur.
De zones vormen samen ons ideale ontwerp voor het groenste schoolplein.

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen van onze school in grote mate betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van ons nieuwe plein. De kinderen zijn dan ook nauw betrokken geweest bij alle stappen in ons ontwerpproces.

In onze werkgroep met een leerkracht en enthousiaste ouders hebben we onze visie achter ons groene schoolplein ontwerp verder uitgewerkt:

Natuur en milieu als verbinding

'De natuur om de hoek'
Basisschool de Bonte Stegge ligt letterlijk in het centrum van het dorp Dalfsen. Dalfsen is afgelopen jaar uitgeroepen tot het groenste dorp van Europa en dat zie je ook terug direct rondom ons schoolplein. Twee stappen verder en je staat midden in een spannend bos waar je kunt ravotten, verstoppen en van alles kunt verzamelen. Regelmatig gaan leerkrachten met hun groep naar het bos voor een natuurles op locatie en maakt onze school er ook dankbaar gebruik van tijdens de jaarlijkse Vossenjacht.

"Wij willen natuureducatie verder ontwikkelen in de vorm van buitenonderwijs en vinden de ‘ontdekfactor’ hierin belangrijk omdat dit het leerproces positief beïnvloedt."

'De informatie voor de deur'
Twee stappen de andere kant op en je staat in het maatschappelijke hart van het dorp, Kulturhus Trefkoele+. Ook de bibliotheek en de historische kring Dalfsen hebben daar hun plek. Zij vormen de theoretische tegenhanger van onze natuureducatie.

"Wij willen meer samenwerken met onder andere onze ‘buren’ voor een sterkere verbinding met de maatschappij en voor een betere informatievoorziening. De verbinding met onze buren mag daarom van ons ook fysiek zichtbaarder worden."

'Bewust van de milieuproblemen'
Onze leerlingen zijn zelf actief bezig met het milieu via de milieugroep van de Bonte Stegge. De milieugroep haalt in Dalfsen zwerfafval op, verbetert het afval scheiden op school en werkt samen met de gemeente. Zo raken alle leerlingen zich er meer bewust van dat zwerfafval problemen geeft voor het milieu en dat je er zelf iets aan kunt doen. Ook de steeds extremere weersomstandigheden en de verstening van de buitenruimte zorgen voor milieuproblemen. Onze leerlingen zien al dat de Vecht rondom de Blauwe Bogenbrug extra ruimte krijgt bij hoog water.

"Wij willen meer bewustwording over de milieuproblematiek bij onze leerlingen en willen daarvoor ons schoolplein als leeromgeving gebruiken."

'Buiten spelen'
Zoals Boerplay uit Nieuwendijk (bron Bertus Mulder) het treffend omschrijft willen ook onze leerlingen hun energie kwijtraken, bouwen met spullen die ze vinden, chillen op een rustige plek of spelen met een speelaanleiding. Verschillende onderzoeken onderschrijven het belang van groen voor het welzijn van mensen. Op ons stenige schoolplein met aan de randen groene stroken zie je dat op elke vierkante meter terug. En het is voorspelbaar, ook tussen de struiken, achter de schuurtjes en op het grasveldje wordt maar wat graag gespeeld.

"Wij willen dat elke leerling optimaal speelplezier heeft op het schoolplein en met meer energie naar de volgende les gaat."

'De visie van de Bonte Stegge'
De Bonte Stegge staat voor ‘samen ontwikkelen op eigen wijze’ dat betekent dat de kinderen:
de ruimte krijgen zich op eigen wijze te ontwikkelen,
onderzoekend leren, leren door te ontdekken,
leerstof in de dagelijkse praktijk uitvoeren,
samenwerken voor respect en wederzijds begrip.

"Wij willen de visie van de Bonte Stegge terugzien op ons schoolplein."Downloads

Laatst bewerkt op: 09-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  OBS De Bonte Stegge uit Dalfsen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Het plein van onze school bevindt zich aan meerdere kanten rondom de school. Nu is het grootste gedeelte hiervan betegeld, met alleen langs de zijkanten wat bosjes of gras. In de verharding staan een aantal grote bomen en langs de zijkanten staat een rij kleinere bomen. In onze nieuwe ontwerp zal ongeveer 3/4 van de totale oppervlakte van ons schoolplein omgevormd worden tot groen schoolplein.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Onze visie is: Wij willen van ons stenig en voorspelbaar schoolplein een groen schoolplein maken dat de fijnste speel- en ontdekplek wordt waar iedereen met meer energie vandaan gaat. Wij vinden dat wij zo’n plein het beste kunnen realiseren als het plein: 1. de spil wordt voor educatieve natuur 2. de leerlingen nog meer bewust kan maken van de milieuproblemen en duurzame oplossingen 3. er voor elke leerling passende speelmogelijkheden zijn, 4. Leerlingen met de natuur en met elkaar verbindt. Thema’s Wij hebben onze visie in de volgende thema’s verwoord:  - Buitenonderwijs voor natuureducatie  - Milieu, duurzaamheid en water  - Verbinding Buitenonderwijs voor natuureducatie  * Buiten les geven (zoals natuurkunde, biologie)  * Zelf ontdekken * Leren op het plein * Leren van het plein Verbinding  * Verbinding tussen leerlingen uit de onderbouw en uit de bovenbouw. Ons schoolplein is op natuurlijke wijze in tweeën gedeeld, waartussen een soort corridor loopt  * Verbinding tussen de leerlingen en de natuur  * Verbinding met de directe omgeving van het schoolplein Milieu, duurzaamheid en water  * Water als speelelement  * Water als ontdekelement  * Waterberging – door afkoppelen dakwater  * Hergebruik van materialen, o.a. uit het bestaande schoolplein Ons nieuwe groene schoolplein is opgedeeld in 5 zones, deze 5 zones hebben we allemaal een eigen invulling gegeven. Zij dragen daarmee op een verschillende manier bij aan het spelen en bewegen van de kinderen. Op de toegevoegde foto's is goed te zien hoe deze verschillende zones zijn vormgegeven. 0. Gebouw met waterwand 1. Kleuterparcours 2. Verbinding laag 3. Verbinding hoog 4. Buitenklas / educatiehoek 5. Groenzone: moestuin, grasweide, bloemrijke grasstroken/ecohaag, bijenhotel

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Ons ontwerp voor het nieuwe plein is zo vormgegeven dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 gebruik kunnen maken van het plein. Op onze school is tevens een peuterspeelzaal en een BSO, beide maken ook gebruik van ons groene plein. Doordat ons plein op een natuurlijke manier verdeeld is rondom de school, kunnen de kinderen van de onderbouw en de bovenbouw apart spelen. Daarnaast vinden wij het van grote meerwaarde dat de alle kinderen elkaar kunnen treffen om te spelen en te leren op het stuk plein wat de verbinding tussen de onderbouw en de bovenbouw vormt (de verbindingszones).

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  We hebben het ontwerpproces internsief vormgegeven met de kinderen. Het proces is volledig doorlopen met groep 5 en 6. Kennismaking met een groen schoolplein, de zandbaksessie, meedenken over de vormgeving, ideeën verzamelen op een moodbord, de uitvoering van de maquette en de presentatie voor de buren, ouders en wethouder van onderwijs in Dalfsen. Vanuit het proces waarin we deze kinderen hebben meegenomen is ook de verbinding gezocht met de andere klassen. De kinderen van groep 1 en 2 hebben samen met de kinderen uit groep 5 en 6 het waterelement voor op het plein ontworpen. De kinderen van groep 3 en 4 hebben, wederom onder begeleiding van groep 5 en 6, een ontwerp gemaakt voor het beweeg en beleefpad in zone 1. De verschillende ontwerpen en ideeën van deze groepen zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp van ons groene schoolplein. Een aantal kinderen uit groep 7 en 8 hebben meegedacht over de presentatie van ons ontwerp en daarmee ook het betrekken van buurt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Er is een groot draagvlak binnen de school. Niet alleen zijn de kinderen ontzettend enthousiast, ze vragen regelmatig vol overgave ‘Mogen we alsjeblieft echt zo'n mooi plein? Ook de leerkrachten zijn betrokken bij het ontwerp. Als team vinden we het heel belangrijk om het plein in te kunnen zetten voor educatieve doeleinden. Een belangrijke visie van onze school is onderzoekend en ontdekkend leren, ons nieuwe ontwerp geeft daartoe alle mogelijkheden. Met de kinderen naar buiten om lessen te volgen; om te leren op het plein, maar zeker ook van het plein. ‘Denk aan biologie, natuurkunde, aardrijkskunde en duurzaamheid.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Onze werkgroep bestaat uit een leerkracht en 3 betrokken ouders. Met deze werkgroep hebben we ontzettend veel ondernomen, samen met de kinderen. Met als resultaat ons prachtige ontwerp. Naast de ouders, heeft de school verbinding gezocht met meerdere partijen in en rond de school. Zo is de buurt benaderd om mee te praten over de mogelijkheden van een groen schoolplein en zijn zij aanwezig geweest bij de presentatie. Op school zijn een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang gevestigd, beide maken ook gebruik van ons groene schoolplein en kunnen meehelpen met het onderhouden van het plein en het netjes houden van de moestuin. Ons groene ontwerp hebben de kinderen, samen met de werkgroep, gepresenteerd aan de wethouder van onderwijs in Dalfsen. Bovendien hebben we de gemeente benaderd voor subsidies om het ontwerp uit te kunnen voeren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Op dit moment schakelen we voor het beheer van het schoolplein inclusief het groen derden ins, zoals werkvoorzieningsschap Wezo. Wezo verzorgt het dagelijks- en groot onderhoud van het groen. Dit betreft adequaat maar sober onderhoud. Daarnaast laten we de speelvoorzieningen door derden controleren en repareren. Bij realisatie van ons groene schoolplein zullen de onderhoudskosten van het groen en hoger zijn dan in de huidige situatie. Daarentegen vallen de huidige speelvoorzieningen en de onderhoudskosten weg omdat we deze voorzieningen in het groene schoolplein niet terugkomen. Het beheer van het nieuwe schoolplein willen als volgt inzetten: • Het dagelijks- en groot onderhoud van het groen continueren met de Wezo • Voor het specialistisch onderhoud aan bijvoorbeeld de pomp en speelaanleidingen die controles + specialistisch onderhoud behoeven zetten we vakspecialisten in • Voor het verzorgende onderhoud zetten we ouders en leerlingen in • Voor incidenteel vakspecialistisch onderhoud zetten we enkele ouders in die hovenier van beroep zijn

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Onze inschatting is dat de realisatiekosten tussen de €40.000,- en €45.000,- liggen. We verwachten dat we tussen de €10.000,- en €15.000,- aan inkomsten kunnen genereren (zie antwoord bij vraag ‘als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?’). De grootste kostenposten zijn 1) de uitwerking van het ontwerp tot uitvoeringsplan/bestek, 2) het uitgraven van het schoolplein en het aanbrengen van infiltratiekratten waarmee we het regenwater van het dak van het schoolgebouw willen opvangen, 3) het plaatsen van pompen, 4) het maken van het amfitheater en 5) het aanbrengen van beplanting. Ook houden we rekening met certificeringskosten om de spelaanleidingen aan de Wet Attractie- en Speeltoestellen te laten voldoen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  Wij verwachten inkomsten te kunnen genereren uit de verkoop van een speeltoestel ca. €500,-, het inzetten van ouders ca. €1,500,-, het uitvoeren van een ludieke schoolactie ca. €1.000,-, sponsoring van een loonbedrijf ca. €500,- en subsidie van gemeente voor afkoppelen dakoppervlak ca. €7.000,- en waterschap voor klimaatsubsidie ca. €2.500,-.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  We hebben verschillende manier bedacht om ons plan in verschillende fases in te voeren. Het ontwerp leent zich daar goed voor, omdat het is opgebouwd in verschillende zones. Een aantal van deze zones zijn goed los van elkaar uit te voeren. De 5e zone is vrij eenvoudig te realiseren, het heeft wat aanpassingen nodig qua inrichting. Op die plek is momenteel al een grasveld, dus dit is eenvoudig aan te passen naar een plek waar ook bloemen gezaaid kunnen worden. We hebben momenteel al een moestuin (op een kleine ruimte in de binnentuin), deze kan verplaatst worden naar de groene zone. Fruitbomen en fruitstruiken zijn reeds aanwezig, dus ook dit is makkelijk te realiseren. De rest van de zones kunnen daarna worden uitgebreid. Het groot grondverzet voor de verschillende hoogtes is goed te combineren met de afgraving voor het afkoppelen van het dakoppervlak (zie kopje klimaat).

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Eerder gaven we al aan hoe belangrijk wij het vinden om ons plein in te kunnen zetten voor ons lesprogramma. In ons ontwerp zijn daar tal van mogelijkheden voor. In de eerste plaats is er de buitenklas. De naam zegt het al, een unieke plek op het plein om les te geven en te krijgen. In theorie kan elke les dan buiten gegeven worden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er op het plein verschillende onderdelen ingezet kunnen worden om te onderzoeken en te ontdekken; daar leren kinderen zoveel van. Denk aan het onderhouden van de moestuin, op zoek naar insecten in het insectenhotel leren over bestuiving van bloemen, de ontdekking van de waterloop, verschillen tussen hoog en laag, erosie, dammen en sluizen, evenwicht, balans, een waterrad aan de regenpijp. De kinderen leren buiten, de kinderen leren door te spelen en te ontdekken, ons nieuwe plein leert onze kinderen meer dan wij kunnen bedenken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit is: • Onze bloemenweide • De diversiteit aan beplanting die we aan gaan planten, we denken aan een Zeeuwse haag -> De Zeeuwse haag bestaat uit 60% Meidoorn, 20% Sleedoorn en 20% Veldesdoorn. Dit zijn allemaal struiken met ongeveer dezelfde groeisnelheid. De struiken in de haag bloeien afwissend gedurende het jaar en geven bessen. De Zeeuwse haag biedt ook een schuilplaats voor vogels. Het mooiste is om de haag dubbel te plaatsen, zodat het een dikkere haag wordt. Hierin kunnen vogels zich ook beter verstoppen. • Het insectenhotel. Door dit toe te voegen aan ons schoolplein hopen we een mooie plek te creëren voor insecten en daardoor ook voor andere dieren. • Op ons groen schoolplein is plek voor diverse soorten bomen en struiken, ook dit draagt bij aan een plek die aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld vogels. Meer vergroening in onze buurt, is goed voor mens en dier.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  We halen ca. 75% van de verharding weg en brengen er groen en half verharding aan, zoals schots graniet, dit is een half verharding die de gemeente Dalfsen ook toepast in haar paden in het groen. • Het ‘ontharden’ van het plein levert extra infiltratiemogelijkheden voor het regenwater op. • Het afkoppelen van het dakoppervlak en het opvangen van regenwater in infiltratiekratten onder het schoolplein levert eveneens extra infiltratiemogelijkheden voor het regenwater op. • Het aanbrengen van meer groen en half verharding, zoals zand, houtsnippers, schots graniet, zorgt voor een positieve bijdrage aan de ‘hittestress’.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  We hergebruiken de afgegraven grond die vrijkomt voor de infiltratiekratten in de zones. De tegels op school hergebruiken we voor het maken van zitelementen en het amfitheater. In onze bestaande moestuin staan fruitboompjes/struiken die we willen hergebruiken in de nieuwe moestuin. Met gerecycled en natuurlijk materiaal willen we zelf een insectenhotel gaan maken. De materialen, zoals beplanting en grondverbetering willen we aanschaffen bij plaatselijke ondernemers.