Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Huis aan huis februari 2018 Minister van Nieuwenhuizen slaat eerste paal voor Reevesluis

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Met het heien van de eerste paal zette minister Cora van Nieuwenhuizen op donderdag 8 februari de uitvoering in gang van de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. Dit is één van de vier projecten, waarmee de waterveiligheidsopgave en gebiedsontwikkeling in de regio IJsseldelta in 2022 wordt afgerond.

Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen wordt energie en CO2 bespaard. Op termijn is het de bedoeling dat de sluis volledig energieneutraal wordt.

Reevesluis

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam. De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noorden. Hij gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt afgevoerd. Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluizencomplex ook het verschil in waterpeil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer.

Maatregelen om veilig te wonen

Omdat het klimaat verandert, krijgt de IJssel vaker te maken met hoge waterstanden. Voor de inwoners van de regio IJsseldelta (Kampen-Zwolle-Dronten) is een veilige woonomgeving belangrijk. Om de kans op overstromingen te beperken, wordt extreem hoogwater straks veilig afgevoerd naar het IJsselmeer via het nieuwe Reevediep. Om het gehele gebied (Kampen-Zwolle-Dronten) waterveilig te maken, is behalve de zomerbedverlaging van de IJssel en de aanleg van de hoogwatergeul Reevediep nog een aantal extra maatregelen nodig. Hierover lees je meer op www.ijsseldeltazuid.nl.Downloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Energie
Laatst bewerkt op: 19-02-2018